Školení diagnostiky a mechaniky

Jednodenní školení je interaktivní a zaměřené na individuální přístup k posluchači, proto si každý může vyzkoušet, co jej zajímá a co potřebuje vědět. Zpravidla je každý kurz obsazován maximálně šesti osobami. Všichni posluchači obdrží certifikát o absolvování školení a podrobné materiály z kurzu.

Začátek je vždy v 9 hod, ukončení (podle aktivity zájemců) přibližně kolem 17. hod. V ceně je vždy zahrnuto celodenní stravování.

 

Témata

1) Základy elektrotechniky pro automechaniky
2) Logická diagnostika
3) Osciloskopická diagnostika 1
4) Diagnostika vznětových motorů
5) Servis budoucnosti
6) Mechanika moderních vozidel
7) Motorová chirurgie

Místa školení:

A) Praha (Jesenice): Areál Siems & Klein, Krajní 1230, 252 42 Jesenice
B) Chrudim: Auto MERCIA a.s., Dašická 1228, 537 01 Chrudim

Připravujeme další tematické okruhy školení:

1) Osciloskopická diagnostika 2
2) Řízení zážehových motorů a jejich diagnostika
3) Řízení vznětových motorů a jejich diagnostika
4) Funkce a diagnostika DPF filtrů a deNOX systémů
5)Datová komunikace v automobilech

A) Diagnostika, lektor Jakub Mejzlík

1. Základy elektrotechniky pro automechaniky

Téma školení základů elektrotechniky pro automechaniky může být pro někoho vstupem do světa automobilové diagnostiky a pro jiného opakováním základních znalostí každého diagnostika. Umět se orientovat v elektrotechnice je nutné také k tomu, abyste se mohli dále vzdělávat a učit pracovat třeba s osciloskopem nebo odhalovat závady v datové komunikaci CAN busu a dalších typů sběrnic. Dobrá znalost obecných zákonů elektrotechniky je základním předpokladem k logickému a cílevědomému odhalování závady v systémech moderních automobilů.

V teoretické části se dozvíte:
• Co jsou veličiny napětí, proud, odpor a jak je správně měřit.
• Jak fungují základní elektrotechnické součástky a jejich zapojení v obvodech.
• Vysvětlíme si princip zátěže v elektrickém obvodu a její vliv při závadách.
• Probereme princip úbytků napětí a přechodových odporů.
• Všechny teoretické znalosti obecné elektrotechniky, které se naučíte, budeme prakticky zkoušet přímo v obvodech reálných vozidel.

Praktická část:
• Konstruování a zapojování vlastních elektrických obvodů.
• Simulování závad v elektrických obvodech a jejich odhalování měřením.
• Správné kontrolování a měření elektrických vodičů.
• Poté, co se naučíte měřit v obvodech, které si postavíte, budete měřit elektrické veličiny přímo ve vozidlech a také budete odhalovat skutečné elektrické závady.

2. Logická diagnostika má dva hlavní pilíře:

A. Musíte perfektně znát systém, kde závadu hledáte.
B. Musíte si umět vytvořit cestu z logicky na sebe navazujících diagnostických úkonů tak, aby vás efektivně a logicky dovedla k cíli, zdárnému odhalení závady. Jedině tak se vyhnete zbytečným výměnám dílů a zkoušení metodou pokus–omyl.

V rámci kurzu si vyzkoušíte, jak správně rozklíčovat paměť závad, jak pracovat s naměřenými hodnotami, kdy a jaké používat, jak je zaznamenávat a co z nich vyčíst.

Komu je kurz určen:
a) Automechanikům, kteří se zabývají opravami automobilů obecně a chtějí se vzdělávat v oboru autodiagnostiky.
b) Autodiagnostikům, kteří chtějí mít diagnostiku jako hlavní obor své činnosti, ale v oboru začínají (může sloužit jako vstupní školení).
c) Pokročilejším diagnostikům, kteří si chtějí své znalosti zopakovat nebo se dozvědět více o logické diagnostice.

3. Osciloskopická diagnostika 1

Naučíte se nejen správně pracovat s osciloskopem, ale hlavně budete umět naměřené signály správně analyzovat. V opačném případě vás totiž dokáže měření osciloskopem snadno svést na scestí. Podmínky měření a charakter závady mohou být případ od případu různé a metoda porovnávání naměřených signálů se vzorovými křivkami tak snadno selže. Elektrotechnické fyzikální zákony však platí vždycky a orientace podle nich společně se znalostí funkce systému, na kterém měříte, je zárukou správného a účelného používání osciloskopu.

Komu je kurz určen:
Mírně až středně pokročilým diagnostikům a elektronikům.

4. Diagnostika vznětových motorů

Školení je zaměřeno především na moderní systémy vstřikování nafty a jejich diagnostiku, ale než se k nim dostaneme, tak si budeme povídat o tom, co všechno naftový motor potřebuje, aby fungoval správně a jak fungují zákonitosti regulace jeho výkonu. Když pak budeme těmto zákonitostem rozumět a budeme znát princip funkce všech komponentů řízení vznětových motorů, budeme schopni účinně diagnostikovat jejich závady a dojdeme tak k jejich zdárnému odhalení tou nejpřímější cestou.

Komu je kurz určen?
Mírně až středně pokročilým diagnostikům a elektronikům.

Předpoklady k absolvování kurzu:
Dobrá znalost a orientace v základech elektrotechniky a orientace v automobilové diagnostice.

B) Certifikovaná školení SKF, lektor Vladimír Durlej

5. Servis budoucnosti

Seminář zahrnuje veškeré aspekty spojené s vedením, rozvojem a provozními a legislativními úskalími spojenými s fungováním servisu.

Dozvíte se tyto informace:
• komunikace v týmu
• dialog se zákazníky
• účinný a levný marketing
• legislativní základy
• ekologie v servisu
• řešení kritických situací a reklamací
• volba nových typů oprav a jak je zvolit
• rozpoznání potřeb zákazníků a jak je zjistit
• jak čelit konkurenci
• nové trendy a motivace

6. Mechanika moderních vozidel

Školení se zaměřuje na mechanické jádro všech automobilů. Seznámíte se s konstrukcí moderních ložisek, pohonu kol a dílů řízení a zavěšení náprav.

Osnova:
• konstrukční kritéria
• diagnostika závad a související projevy
• aspekty montáží
• maziva a údržba
• servisní a produktové informace
• identifikace
• TPMS systémy

Přestože se seminář zabývá diagnostikou a výměnou nejčastěji měněných dílů, právě u nich nejvíce dochází k pochybení nebo k nekompletní opravě.

7. Motorová chirurgie

V rámci tématu se seznámíme s konstrukcí dílů časování motoru řemenem a řetězem a jejich aplikací spolu s postupy montáže. Nebudou zde chybět ani informace k sestavám dílů pomocného pohonu agregátů, vodních čerpadel a zaměříme se na sestavení moderních rozvodů a chladicích systémů využívajících variabilní a elektronicky ovládaná vodní čerpadla.

Struktura školení:
• sestava rozvodu řemenem
• sestava rozvodu řetězem
• intervaly a aspekty správné montáže
• konstrukce dílů a downsizing
• systémy chlazení a funkce mechanických, variabilních a elektrických pump
• nejčastější závady a jejich odstranění
• tipy a doporučení vycházející z technického pozadí

Pochopení principů a moderních konstrukcí pomáhá prioritně s řešením problémů s výkonem motoru a chladicího systému a také pro zachování životnosti a integrity pohonných jednotek.

Školení na opravy elektrovozidel

AutoEXPERTT Academy ve spolupráci s VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh poskytuje vzdělávací program odborného vzdělávání pracovníků v autoopravárenství (značkovém i neznačkovém) pro oblast elektromobility dle potřeb autoopravárenské branže a dle požadavků legislativy.

Absolventi vzdělávacího programu získají potřebné vzdělání v oblasti různých napěťových systémů moderních vozidel a potřebnou kvalifikaci pro opravy těchto vozidel dle aktuálně platné legislativy: zákon č. 250/2021 Sb., nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (nástupce vyhlášky  č. 50/1978 Sb., dále je „n. v.“).

Kvalifikační požadavky

Osobám v servisech jsou pro opravy elektrovozidel předepsány tyto stupně kvalifikace (podle typu prováděné práce), na které vás vyškolíme:

1) Osoba odpovědná za elektrické zařízení,
proškolení pro získání osvědčení dle § 4 n. v. č. 194/2022 Sb., víkendový kurz (pátek, sobota) završený závěrečnou zkouškou

2) Osoba školená,
proškolení pro získání osvědčení dle § 4 n. v. č. 194/2022 Sb., on-line školení završené závěrečným testem

3) Osoba poučená,
proškolení pro získání osvědčení dle § 4 n. v. č. 194/2022 Sb., víkendový kurz (pátek, sobota) završený závěrečnou zkouškou

4) Osoba znalá,
proškolení pro získání osvědčení dle § 6 n. v. č. 194/2022 Sb., roční dálkové studium
na VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh

Místa školení:

a) Praha (Jesenice): Areál Siems & Klein, Krajní 1230, 252 42 Jesenice
b) Chrudim: Auto MERCIA a.s., Dašická 1228, 537 01 Chrudim
c) VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh: U Dráhy 827/6, 78901 Zábřeh

1) Osoba odpovědná za elektrické zařízení

• zajišťuje přístup ke správným pracovním postupům
• deleguje odpovědnost za pracovní činnosti
• odpovídá za systém BOZP
• zajišťuje kvalifikaci personálu
• zajišťuje dostupnost potřebného vybavení
Požadavek na odbornost není definován, ale doporučuje se osoba poučená podle § 4.

2) Osoba školená

Pokud jde o běžné práce automechanika, které se netýkají vysokonapěťové soustavy, stačí, aby tento mechanik absolvoval on-line školení a na jeho konci úspěšně složil test. Tím se z něj dle zákona č.250/2021 Sb. stane „osoba školená“. To by měli de facto absolvovat všichni zaměstnanci, kteří mohou ve firmě s elektrickým autem přijít do kontaktu a nějak s ním manipulovat, tedy samozřejmě vedle mechaniků třeba i přijímací technik, řidič odtahové služby nebo prodejce ať už nových či ojetých vozů a další profese.

3) Osoba poučená

Pokud se však budete ve své dílně zabývat opravami elektrických aut trochu hlouběji, bude třeba mít mezi vašimi zaměstnanci technika, který́ bude dle zákona č.250/2021 Sb. „osobou poučenou“. Ten je pak oprávněn provádět vypínání a odpojování vysokonapěťového systému, kontrolu beznapěťového stavu i veškeré měřicí a diagnostické práce na součástech vysokonapěťové soustavy odpojených od zdroje vysokého napětí. Takového technika bude servis potřebovat třeba i případě karosářské opravy, kdy se musí řezat či svařovat v blízkosti vysokonapěťových vodičů a konektorů, V tomto případě musí být systém uveden také do beznapěťového stavu. Samotný pracovník, který bude karosářskou opravu provádět, samozřejmě osobou poučenou být nemusí, ale ten, kdo systém vypne a bude odpovídat za jeho bezpečnost, už ano. K tomu, stát se osobou poučenou, je nutné absolvovat školení face to face vedené osobou znalou a samozřejmě úspěšně složit závěrečnou zkoušku. Ideální je absolvovat školení zaměřené na elektrické a hybridní vozy, jehož součástí je i tato zkouška.

4) Osoba znalá

Stanou-li se opravy elektrických a hybridních vozů vaší hlavní činností, budete se muset stát osobou znalou. Jenom tak totiž můžete pracovat na systémech, které jsou pod napětím. To se týká především oprav vysokonapěťových akumulátorů. Stát se osobou znalou vyžaduje samozřejmě úspěšné složení příslušných zkoušek dle zákona č. 250/2021 Sb. K tomu, aby vůbec byl uchazeč k takové zkoušce připuštěn, musí splňovat podmínku, že má ukončené elektrotechnické vzdělání. Pokud tedy máte vzdělání v některém z automobilních oborů, i když elektrotechnika mohla být jedním z jeho stěžejních předmětů, z hlediska zákona pravděpodobně nebude tento obor za elektrotechnické vzdělání uznán. Uznání nebo neuznání vzdělání jako elektrotechnického se zpravidla řídí kódem oboru, který jste vystudovali. Zákon č.250 ani nařízení vlády č. 194/2022 Sb. už nerozlišují, jestli budete opravovat elektrická auta, zapojovat rozvodné sítě v domech, nebo montovat hromosvody.