Osciloskop MT Pro CZ (2)

Vážení čtenáři, v rámci řady recenzí zařízení pro automobilovou diagnostiku se v několika navazujících pokračováních detailně zabýváme osciloskopem MT Pro CZ. Postupně dopodrobna vysvětlujeme softwarové funkce, jež určitě stojí u tohoto zařízení za povšimnutí.

V minulém článku o diagnostických případech řešených pomocí osciloskopu a motortesteru MT Pro jsem se zabýval převážně analýzou účinnosti válců při problémech s pravidelností chodu motoru nebo jeho výkonem. V tomto pokračování vysvětlím analýzy fází signálů.

Fázový posun

Ještě než se začnu věnovat samotnému diagnostickému případu, je nutné vysvětlit, co fáze signálu přesně znamená. Definice je následující: Fáze signálu je bezrozměrná veličina, která určuje vztah mezi stavem charakteristické veličiny signálu a jeho časovým a prostorovým počátkem. Jednoduše to lze popsat tak, že když si představíte signál v grafu, fáze je bod, ve kterém dochází ke změně hodnoty signálu na svislé ose. Na obr. 14 je to popsáno na příkladu harmonického sinusového signálu. Pokud je na jedné časové ose více signálů, vzdálenosti mezi jejich fázemi říkáme rozdíl fází nebo také fázový posun. A právě o něm v tomto článku půjde.

Obr. 14: Graf fází signálů a fázového posunu.

Softwarová automatizace rutinního měření

Osciloskop MT Pro tedy dokáže analyzovat vzájemný posun dvou signálů

Pokud Vás článek zaujal a přejete si pokračovat v jeho přečtení, přihlaste se.


Tento článek je přístupný pouze pro předplatitele Logo

Koupit předplatné

Máte už předplatné? Přihlásit se.

Další články