Sraz AutoDiagnostické Komunity (ADK)

Z rubriky: Nové trendy ve službách pro diagnostiky (4)

Diagnostika a opravy vozidel se stávají náročnějšími a komplikovanějšími. Bez detailních dat a informací, ale také bez zkušeností v podobě zdárně vyřešených závad vozidel je v některých případech téměř nemožné problém úspěšně vyřešit. Kde ale získat tolik potřebné rady? Každý dnes odpoví, že na internetu, kde je přece nepřeberné množství nejrůznějších fór. Realita je však taková, že některá diskusní fóra jsou seriózní, v jiných se naopak prezentují tzv. „všeználkové“ všeho druhu. Jak a kde rychle zjistit opravdu relevantní informace k závadě, kterou právě nemůžete rozlousknout, poradí náš dlouholetý spolupracovník a špičkový diagnostik Jiří Hampl.

Vážení čtenáři a přátelé, rád bych vám přinesl pár postřehů a informací ze srazu AutoDiagnostické Komunity (ADK), na který jsem vás zval minule. Opět si neodpustím delší úvod.

Osobní setkání lidí se stejnou profesí je nutný následek permanentní spolupráce on-line, kde proudí informace díky zdravému altruismu mezi lidmi. Jenže altruismus musí být právě živen osobním kontaktem. Proto jsem zorganizoval sraz ADK, kde jsme se seznámili osobně a dodali si sílu do dalšího vzájemného, ale hlavně nezištného pomáhání. Pomoc bez očekávání reciprocity je podle mě základ dobrých osobních vztahů. Není dobré zamýšlet se nad tím, zda chci pomoci, když nevidím možnost oné reciprocity. Pokud chci pomáhat a dělá mi tato činnost prostou a naplňující radost, neočekávám odměnu.

Vidíte, přátelé, jaký jsem naivka? Mám otočené a zvrácené představy o tom, jak by měla lidská společnost fungovat. Není lepší si říct „od doby, kdy existují peníze, se neděkuje“ nebo „zadarmo ani kuře nehrabe“? Jsou to jistě vtipná rčení, ale zakládají se na skutečnosti, že pokud nedostanu hmotnou a adekvátní odměnu, kterou definuji já, nechci proto pomoci. Připadá mi, jako by se mezi lidmi vytratil pravý význam slova „chtít“ bez dalších podmínek. Když něco chci, může to přece znamenat i chtít pomoci, chtít vyjít vstříc. Někdo se může zeptat: „Proč to děláš? Co z toho máš za výhody? Vyplatí se ti to? Stojí ti to za to?“ Odpověď je překvapivě jednoduchá – protože chci.

Nyní už se přímo podívejme, jak to vypadalo na srazu ADK, kde se členové konečně poprvé pohromadě uviděli, zasmáli se, odreagovali se a také si popovídali o své profesi. Pro úplnost uvádím, že v ADK je momentálně 94 členů z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Na srazu nás bylo 35.

Úvodní slova a píseň „ADK“

Obr 1: Mám takovou radost z naší komunity, že jsem složil píseň. Tu jsem na srazu hned po úvodu zahrál společně s dvěma členy ADK, s Tomášem a Lubošem.

Když jsem přijel na místo srazu, skoro všichni už tam byli a povídali si. Byl to pro mě nádherný pocit, zažíval jsem štěstí díky štěstí druhých. Měl jsem tak trochu připraveno, co chci na úvod říct, ale nakonec jsem řekl jen stručně to nejdůležitější: „Dokázali jsme to, přátelé, umíme pomáhat jeden druhému, aniž bychom za to něco chtěli. Cílem by měla být stejná radost z toho, že mi někdo pomohl, a radost, že jsem pomohl já. Jsme na dobré cestě a já vám za to děkuji.“ Záznam úvodní písně (obr. 1) můžete poslouchat pomocí připojeného QR kódu.

Skvělá atmosféra

Povídáme si, nikdo nemlčí, také pozorně posloucháme prezentace nebo hrajeme hudbu a zpíváme, panuje uvolněná a příjemná atmosféra. Tak nějak by se ve stručnosti dal charakterizovat celý tento den.

Některé členy znám osobně, ale některé vidím poprvé. Vidím lidi, kteří si povídají, smějí se a cítí radost z pospolitosti (obr. 2). Někdo možná čekal formu jakéhosi školení nebo sérii přednášek, kde se jen budou střídat řečníci. Já jsem však na školeních zjistil, že právě o přestávkách to nejvíce vře, lidé chodí za mnou, ptají se, povídají si mezi sebou. Zde se člověk skoro nejvíce naučí, když slyší zkušenosti nejen jednoho člověka, ale několika najednou a hned se může ptát, bez obav a bez pocitu „to bych měl vědět“.

Obr 2: Povídali jsme a povídali a já si říkal, kdy to mám přerušit a začít s prezentační fází.
Obr 3: Ukázka z mé prezentace – mapa, která ukazuje výstupní koeficient omezení paliva.

Prezentace

Obr 4: Při prezentaci Martina

Připravil jsem si krátkou prezentaci na téma omezení výkonu motoru na základě různých teplot. Řešil jsem totiž poslední dobou často právě tuto závadu, kdy lhal teplotní snímač a velmi výrazně to omezilo výkon a nehlásilo to žádnou závadu. Na obr. 3 vidíte příklad mapy, která ukazuje výstupní koeficient omezení paliva na základě otáček motoru a teploty plnicího vzduchu za mezichladičem. Pokud třeba bude teplota 120 °C (nebo bude snímač lhát), je v celém otáčkovém pásmu vypočítaná hmotnost paliva vynásobena hodnotou 0,7. Tedy například z 60 mg/zdvih je do motoru aplikováno pouze 42 mg/zdvih, tedy o 30 % nižší výkon motoru.

S další prezentací přišel na řadu Martin (obr. 4), který v servisu každodenně řeší problémy s AdBlue u PSA.

Debatní kroužky a bazar

Po obědě jsme vytvořili několik menších skupinek, kde jsme se podívali na určité téma (obr. 5). Hodně se tu mluvilo také na téma elektromobilita, a to bez okolků, realisticky i z hlediska oprav, zákonů a výhledu do budoucna. Se mnou kluci řešili osciloskop, jeho přednastavení, použití a vyhodnocení pár průběhů (obr. 6).

Představil jsem také prototyp testeru akčních členů s přednastavením i pro konkrétní akční členy. Výhodou je jednoduché ovládání, protože nemusíte vědět, jak nastavit frekvenci a střídu.

Obr 5: Jedna z tematických skupin.
Obr 6: Debata u osciloskopu.

Láďa přinesl rozebrané vstřikovače a přípravky, a hlavně zkušenosti s jejich testováním.

Zábava, rozptýlení, hudba

Zahráli jsme si a zazpívali (obr. 7). Kytara, harmonika, bicí nástroj zvaný cajon. Rozjeli jsme se, došlo i na „Prší, prší, len sa leje, nezatváraj, milá, dvere“… Nastal čas i na djembe (obr. 8). Relaxační nástroje přišly na řadu úplně na konci.

Obr 7: Kytarové rozptýlení.
Obr 8: Příjemná chvilka při djembe.

Závěrečná myšlenka

Snad jste pochopili, přátelé, že tyto články nejsou reklamou, abyste se za každou cenu hrnuli do ADK. Jejich hlavním posláním byla motivace podobně sdružovat další lidi s podobnou profesí. Nabízí se tu možnost třeba pro dodavatele dílů, školicí společnosti atd.

Pojďme zaútočit na ty, kteří ještě nechápou podstatu přežití na této planetě. Zaútočme na ně dobrem a láskou, tedy spojováním a ukázáním výhod altruistického jednání.

Děkuji všem, ale zejména čtenářům časopisu AutoEXPERT, kteří využili pozvání v minulém dílu a připojili se k diagnostickému streamu 7. prosince 2023.

Někteří z vás mi psali, že jdou do toho a že si postupně zhlédnou ze záznamu všechny streamy od začátku. To mě samozřejmě těší, ale bude to časově náročné, streamů je opravdu hodně.

V tomto roce poběží streamy pro veřejnost zdarma vždy první pátek (popřípadě sobotu) v měsíci. Ostatní streamy ve stejný den v týdnu budou pro členy úrovně „on-line akademie stream“ a vyšší. Pro členy ADK připravuji pro tento rok opět zdokumentované řešení případů z praxe, on-line školení (především na práci s osciloskopem Autoskop IV) a také klasické prezenční školení (TK1 – vstupenka k umění testování komponent pomocí osciloskopu).

www.jirihampldiag.cz

Tento článek najdete v časopisu AutoEXPERT vydání č. 1+2/2024.

Další články