Audit v autoopravně (1)

V diskusních fórech dodavatelů laků několikrát zaznívají slova o auditech lakoven a karosáren. Zapátrali jsme v této oblasti a požádali jsme Filipa Brücknera ze společnosti Qualis, jež se audity zabývá, aby nám tuto problematiku přiblížil. Přinášíme úvodní část seriálu, ve které autor zatím popisuje audity v obecné rovině. V příštích vydáních pak budeme konkrétnější.

Audit je nezávislé hodnocení zvenku, nezávislým auditorem s odpovídající odborností a ideálně praktickými zkušenostmi s danou problematikou. V autoopravárenském oboru jde zejména o audit standardů procesů, kvality, vybavení a v poslední době i profitability.

Audit je, nebo by měl být, základním pilířem procesu komplexního zlepšování a zvyšování úrovně podniku. Na výstupu identifikuje problémy, nesoulady, rezervy a společně s vedením společnosti definuje časově ohraničená opatření vedoucí ke zlepšení.

Zadavatelé auditu jsou převážně lokální zástupci výrobců automobilů, kteří auditem ověřují úroveň svých dealerských sítí s cílem poskytovat služby na úrovni odpovídající požadavkům dané značky. Audit vychází ze standardů, a je proto založený na objektivním a nezpochybnitelném hodnocení, nikoliv na subjektivním hodnocení příslušného auditora. Není to ale také jen odškrtání otázek a zapsání ano či ne.

Úkolem auditu je nastavit zrcadlo. Nabídnout úhel pohledu na vybranou část provozovny, který bývá často skrytý kvůli „provozní slepotě“ nebo nižším nárokům na sebe

Pokud Vás článek zaujal a přejete si pokračovat v jeho přečtení, přihlaste se.


Tento článek je přístupný pouze pro předplatitele Logo

Koupit předplatné

Máte už předplatné? Přihlásit se.

Další články