AutoEXPERT Academy: Diagnostická školení

Vážení čtenáři, v rámci diagnostických školení dlouhodobě spolupracujeme se školitelem Jakubem Mejzlíkem, špičkovým diagnostikem z diagnostického centra chrudimské společnosti Auto MERCIA a.s. Na jaké aktuální semináře se můžete přihlásit, zjistíte v tomto článku.

V rámci AutoEXPERT Academy si můžete vybrat z následujících témat:

Logická diagnostika

V rámci kurzu si vyzkoušíte, jak správně rozklíčovat paměť závad, jak pracovat s naměřenými hodnotami, kdy a které používat, jak je zaznamenávat a co z nich vyčíst.

Logická diagnostika má dva hlavní pilíře:

a) Musíte perfektně znát systém, kde závadu hledáte.

b) Musíte si umět vytvořit cestu z logicky na sebe navazujících diagnostických úkonů tak, aby vás efektivně a logicky dovedla k cíli, zdárnému odhalení závady. Jedině tak se vyhnete zbytečným výměnám dílů a zkoušení metodou pokus–omyl.

Obr 1: Ukázka ze semináře Logická diagnostika.

Osciloskopická diagnostika 1

V tomto kurzu se nejen naučíte správně pracovat s osciloskopem, ale hlavně budete umět naměřené signály správně analyzovat. V opačném případě vás totiž dokáže měření osciloskopem snadno svést na scestí. Podmínky měření a charakter závady mohou být případ od případu různé, a metoda porovnávání naměřených signálů se vzorovými křivkami proto snadno selže. Elektrotechnické fyzikální zákony však platí vždycky a orientace podle nich společně se znalostí funkce systému, na kterém měříte, je zárukou správného a účelného používání osciloskopu.

Obr 2: V rámci školení Osciloskopická diagnostika se naučíte především správně analyzovat naměřené signály.

Základy elektrotechniky pro automechaniky

Téma školení základů elektrotechniky pro automechaniky může být pro někoho vstupem do světa automobilové diagnostiky a pro jiného opakováním základních znalostí každého diagnostika. Umět se orientovat v elektrotechnice je nutné také k tomu, abyste se mohli dále vzdělávat a učit pracovat třeba s osciloskopem nebo odhalovat závady v datové komunikaci CAN busu a dalších typů sběrnic. Dobrá znalost obecných zákonů elektrotechniky je základním předpokladem k logickému a cílevědomému odhalování závady v systémech moderních automobilů.

Obr 3: Umět se orientovat v elektrotechnice je předpokladem pro další kurzy.  

Lektor

Jakub Mejzlík se zabývá diagnostikou vozidel, především sporadických a těžko zjistitelných závad, a také provádí opravy automobilových elektronických zařízení v diagnostickém centru chrudimské společnosti Auto MERCIA a.s. Neustále hledá nové možnosti v oblasti automobilové diagnostiky a elektrotechniky. Své znalosti a zkušenosti předává dále formou školení automobilové diagnostiky.

www.diagnostickecentrum.cz

Tento článek najdete v časopise AutoEXPERT vydání č. 10/2023

Další články