Bloková výnimka. Čo priniesla v praxi?

Nariadenie o blokovej výnimke pre motorové vozidlá (MVBER), ktorého platnosť končí 31. mája 2023, je stále viac diskutovanou témou. Tejto problematike sa aktívne venuje aj Zväz autoservisov SR (ZA-SR), ktorý nielenže mapuje aktuálnu situáciu vo všeobecnej rovine, ale prináša aj riešenia podľa slovenskej legislatívy.

Aj keď sa termín bloková výnimka používa pomerne často a už niekoľko rokov, nebude na škodu zopakovať si, čo vlastne znamená. Stále sa totiž stretávame s nepochopením alebo dokonca neznalosťou jej základných princípov a cieľov, ktoré ňou mali byť (a v rade príkladov skutočne aj boli) dosiahnuté.

Tak najskôr oficiálny názov blokovej výnimky: nariadenie Komisie (ES) č. 1400/2002 zo dňa 31. júla 2002 o použití článku 81 odsek 3 zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a rokovaní vo vzájomnej zhode v odvetvi motorových vozidiel. Pre bližšie vysvetlenie tohto pomerne nejasného termínu budeme musieť začať trochu všeobecnejšie.

V oblasti hospodárskej súťaže existuje v Slovenskej republike rovnako ako v EÚ komunitárne právo. Komunitárne v tomto kontexte znamená, že sa týka všetkých členských krajín Európskej únie, kde musí byť rešpektované, a jeho koncepcia stojí na troch základných princípoch – na zákaze kartelových dohôd, zákaze zneužitia dominantného postavenia a na kontrole spájania firiem. Ak sa budeme rozprávať na tému bloková výnimka, bude nás zaujímať predovšetkým prvý princíp, teda zákaz určitých dohôd.

Nelegálne dohody

Pokud Vás článek zaujal a přejete si pokračovat v jeho přečtení, přihlaste se.

Tento článek je přístupný pouze pro předplatitele Logo

Koupit předplatné

Máte už předplatné? Přihlásit se.

Další články