Není odpad jako odpad

Audit v autoopravně (6)

Ve spolupráci s Filipem Brücknerem ze společnosti Qualis vám přinášíme další část pohledu na práci (resp. její výsledky) auditora procesů v autoopravnách. Tématem tohoto pokračování je odpadové hospodářství.

Autoservis produkuje celou řadu nejrůznějších odpadů a zákony nařizují různé postupy a evidence, které je třeba dodržovat. Problematika odpadů je tedy zejména legislativní požadavek (zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.), ale odpovědní výrobci vozidel ve svých standardech myslí i na tuto oblast, kterou při auditech – v rámci komplexního pohledu na provozovnu – kontrolujeme.

Auditor v žádném případě nenahrazuje například inspekci životního prostředí nebo krajské a obecní úřady, které provádějí kontroly nakládání s odpady a při porušení stanovených povinností rozdávají pokuty.

Legislativa pro třídění odpadů

Nejčastější chyby jsou ve značení odpadů, jejich třídění, vzájemném mísení různých druhů odpadů a zabezpečení proti možnému znečištění spodních a povrchových vod. Odpad se smí soustřeďovat, možná obvykleji shromažďovat, pouze za splnění technických podmínek, které stanovuje vyhláška č. 273/2021 Sb. v § 5. Prohřešky dále rozvedeme a tradičně doplníme dostatečně výmluvnou fotodokumentací. 

Odpad se rozděluje na dvě základní skupiny: nebezpečné odpady (NO) a ostatní odpady (OO). Jak který odpad zařadit, uložit a označit, říká vyhláška č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů. 

Nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady jsou například akumulátory, odpadní oleje, olejové filtry, brzdové a nemrznoucí kapaliny (obsahující nebezpečné látky), čisticí tkaniny, filtrační materiály, chemikálie, barvy, lepidla, rozpouštědla, a to včetně obalů, které obsahují zbytky těchto látek nebo jsou těmito látkami znečištěné.

Ostatní odpady

Ostatní odpady jsou ty, které nemají nebezpečné vlastnosti a v našem oboru jsou to například papír, plasty, sklo, kovy, pneumatiky a komunální odpad.

Kam odpad ukládat

Základem je vyhradit místo, které slouží pro dočasné shromažďování odpadů, zejména těch nebezpečných. Odkládání převodovek s vytékajícím olejem nebo chladičů venku kolem dílny je špatné řešení (obr. 1 až obr. 3). Chladič je sice kovový odpad, ale do kovu mezi kotouče a karosářské díly nepatří. Může totiž obsahovat zbytky nemrznoucí kapaliny s nebezpečnými látkami. Pokud navíc ještě zaprší, chladič to pěkně propláchne a všechno vyteče na zem. Mohli bychom diskutovat o tom, že moderní chladicí kapaliny jsou ekologické, ale kdo z nás ví, co v chladiči opravovaného auta skutečně bylo?

Obr. 1 až obr. 3: Nesprávně umístěný prostor pro dočasné shromažďování odpadů, který navíc není ani krytý.

Místo pro nebezpečný odpad

Pokud Vás článek zaujal a přejete si pokračovat v jeho přečtení, přihlaste se.


Tento článek je přístupný pouze pro předplatitele Logo

Koupit předplatné

Máte už předplatné? Přihlásit se.

Další články