Nová emisní norma Euro 7

Ondřej Kovařík, poslanec Evropského parlamentu.
Ondřej Kovařík, poslanec Evropského parlamentu.

Také v tomto vydání se opět podíváme na půdu Evropského parlamentu. Nejnovějším tématem v evropské legislativě, které přiblíží Ondřej Kovařík, poslanec EP, je schválení usnesení k nové emisní norma Euro 7, ke kterému došlo 13. března 2024.

Evropský parlament schválil předběžnou politickou dohodu s Radou o nařízení Euro 7 (pravidla pro schvalování typu motorových vozidel a dozor nad trhem motorových vozidel) 297 hlasy (190 bylo proti a 37 se zdrželo hlasování). Vozidla budou muset splňovat nové normy po delší dobu, aby zůstala ekologičtější po celou dobu své životnosti.

Snížení emisí, prodloužení životnosti baterií

Pro osobní automobily a dodávky budou zachovány stávající zkušební podmínky a limity emisí výfukových plynů, tak jak jsou nastaveny v Euro 6. Pro autobusy a nákladní vozidla

budou platit přísnější limity pro emise výfukových plynů měřené v laboratořích a v reálných jízdních podmínkách při zachování současných zkušebních podmínek Euro VI.

„Emisní norma Euro 7 je návrh, který nepotřebujeme. Zanechává aktuálně platné limity emisí a metody jejich testování podle dosavadní normy Euro 6. Takže jde pouze o další zbytečnou regulaci. Návrh se mohl věnovat i palčivé otázce zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory po roce 2035, ale tyto body dojednaný text neobsahuje. V průběhu projednávání jsme dříve předkládali návrhy umožňující využití tzv. CO2 neutrálních paliv syntetického nebo biologického původu ve spalovacích motorech, které návrh nakonec nezahrnuje. Tato paliva mohla přispět ke snížení emisí a umožnit tak další využívání technologie spalovacích motorů. Navíc jsou naprosto zásadní z hlediska zachování principu technologické neutrality, což také nabízí vhodnou příležitost pro nápravu nešťastné situace kolem spalovacích motorů. Ale my opět zatěžujeme průmysl tím, že mu vymýšlíme nadbytečná pravidla, kvůli kterým ztrácíme v konkurenceschopnosti na globálním trhu,“ komentuje Ondřej Kovařík, člen výboru pro dopravu EP.

Poprvé budou pravidla EU zahrnovat limity emisí částic z brzd (PM10) pro osobní automobily a dodávky a minimální požadavky na životnost baterií v elektrických a hybridních automobilech.

Lepší informovanost spotřebitelů

Pro každé vozidlo bude vystaven jeho ekologický pas, který bude obsahovat informace o ekologických vlastnostech v okamžiku registrace (např. úroveň mezních hodnot emisí znečišťujících látek, emise CO2, spotřeba paliva a elektrické energie, dojezdová vzdálenost na elektřinu, životnost baterie). Řidiči budou mít rovněž přístup k aktuálním informacím o spotřebě paliva, stavu baterie, emisích znečišťujících látek a dalším relevantním informacím generovaným palubními systémy a monitory.

„Původní návrh Komise na testování byl složitý a nákladný, což by se odrazilo i na ceně vozidel pro jejich uživatele. Přijaté změny upravují podmínky testování tak, aby byly realistické a zároveň zajistily bezpečnost vozidla během testů na silnici. Otázkou ale zůstává, jestli pak skutečně potřebujeme novou emisní normu, když v podstatě potvrzujeme to, co již dnes platí v rámci stávající Euro 6,“ uzavírá Ondřej Kovařík.

Tento článek najdete v časopisu AutoEXPERT vydání č. 4/2024.

Další články