Podpora studentů a odborného vzdělávání

Diskusní fórum

Odborné školství a praxe spolu v autoopravárenském oboru musejí tvořit propojený celek. Svoji klíčovou podporující úlohu pak v tomto procesu hrají dodavatelé náhradních dílů a příslušenství. Právě jich jsme se zeptali na to, jak vnímají oblast výchovy budoucích odborníků a jak se do tohoto procesu sami zapojují. Z prostorových důvodů můžeme nyní věnovat článku pouze dvě strany, v příštím vydání se můžete těšit na pokračování.

Zástupcům společností jsme položili následující otázky:
Vnímáte ze strany dílen nedostatek a potřebu kvalitních mechaniků? Pomáháte jim v tomto ohledu? Podílíte se i vy sami na podpoře výchovy mladých odborníků? Pokud ano, uveďte jak.

Robert Bosch odbytová s.r.o., Automobilová technika

Pavel Bříza, vedoucí školicího a technického střediska (AA-AS/TSS2-CZ/SK)

Bosh
  1. Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně odkazů na akreditaci MŠMT:
    https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/pro-skoly/2021-3-nabidka-vzdelavani-pro-skoly.pdf

Akreditovaná školení (která si školy mohou následně nechat proplatit z krajských nebo evropských dotačních titulů):
https://skoleniaabosch.cz/Skoleni/typy-skoleni/skoleni-pro-skoly.html

  1. Podpora vybavení škol diagnostickou technikou
    https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/pro-skoly/2021-3-nabidka-vybaveni-pro-skoly.pdf
  2. Novinky od společnosti Bosch pro školy ke stažení na
    https://skoleniaabosch.cz/Skoleni/ke-stazeni.html
  1. Autoopravář junior

LKQ CZ s.r.o.

Jaroslav Pospíšil, technical sales director – CEE

Nedostatek kvalitních lidí v autoservisech panuje již delší dobu a panovat ještě nějaký čas bude. Nejde jen o kvalitní mechaniky, autoelektrikáře, autodiagnostiky, ale i o dobré klempíře a lakýrníky.
Z těchto důvodů jsme v rámci platformy LKQ postupně v celé Evropě spustili LKQ Academy a konkrétně v České republice již běží více než dva roky. Velmi naléhavě jsme totiž cítili, že musíme být ještě lépe připraveni na nové technologie, digitalizaci a elektrifikaci vozidel.

Navázali jsme tak na původní tradici školení od roku 2009 a snažili se ji vylepšit o nabídku více než 135 odborných kurzů fyzických a 120 kurzů on-line.
Součástí LKQ Academy je také vylepšený portál pro objednávání školení a možnost pro vedoucí manažery autoservisu mít přehled nad školicími aktivitami svých zaměstnanců.
Také pokračujeme v naší již dlouhodobé strategii podporovat vybrané odborné školy nebo soutěže.
Jde o propojení školicího portálu LKQ Academy a školicích lokalit po celé ČR, včetně naší vlajkové lodě LKQ – tréninkového centra v Praze 9.

Jako významný hráč na poli aftermarketu bereme naprosto vážně náš závazek neustále zvyšovat znalosti pracovníků v autoservisech a lakovnách, poskytovat jim kvalitní platformu nabízející odborná školení a kvalitní technické informace. V OE segmentu takovou roli na sebe bere importér, který se stará o autorizované autoservisy své značky. V segmentu aftermarketu je to zkrátka naše povinnost a poslání. Musíme to vzít na sebe, protože školy nemohou aktuální tempo absolutně kompletně zachytit.

Trh se za poslední tři roky nesmírně změnil, za 30 let v byznysu nepamatuji překotnější periodu. Dnes už nestačí v diagnostice provádět aktualizace každé dva až tři roky jako kdysi, nyní je již standardem pravidelný nebo on-line update. Přicházejí k nám diagnostická řešení, která vyřeší problém on-line (remote control, Pass-Thru…).
Zrovna tak se standardem stává znát a dobře ovládat kalibrační zařízení systémů ADAS (jízdních asistentů) a poslední půlrok je v kurzu znát vše potřebné k opravám hybridních vozidel nebo EV.
Brzy přijde doba ještě více sofistikovaných jízdních asistentů s téměř autonomními funkcemi, obrovský rozvoj nových hybridních technologií nebo v digitalizaci technických dat atd.
Zkrátka i v české kotlině se postupně stane a stává běžnou praxí, co jsem vždy obdivoval v Anglii nebo Beneluxu, že učit se a školit je naprosto normální. Neustále. Zaměstnanci už s větou „já to dělám 20 let“ neuspějí.

J + M autodíly, s.r.o.

Marek Bochníček, jednatel společnosti


Vnímáte ze strany dílen nedostatek a potřebu kvalitních mechaniků?
Rozhodně ano, vnímáme nedostatek kvalifikovaných mechaniků, stejně tak chybí zájem ze strany nově vystudovaných, aby se této práci věnovali. Většinou se rozhodnou studovat tento obor, protože je jeho součástí řidičské oprávnění na kamion. Studenti nebo čerstvě vystudovaní vnímají automechanika jako špinavou práci za málo peněz.

Pomáháte jim v tomto ohledu?
Ano, snažíme se shánět pracovníky pro naše zákazníky. Cíleně jejich nové pracovníky školíme a věnujeme se rozvoji těchto nováčků.

Podílíte se i vy sami na podpoře výchovy mladých odborníků? Pokud ano, uveďte jak.
Ano, zprostředkováváme školení od výrobců přímo pro studenty. Podporujeme školy marketingově i věcně (oblečení, nářadí aj.).

Auto Fit, spol. s r.o.

Martin Šmerda, obchodní ředitel

Nedostatek kvalitních karosářů a lakýrníků vnímáme již mnoho let. Poptávka po kvalitních pracovnících je ze strany dílen extrémní a přes dlouholetou usilovnou snahu nás jako dodavatelů, odborných škol a dalších subjektů zabývajících se autoopravárenstvím se nedaří poptávku naplnit.
Naše společnost spolupracuje se šesti odbornými školami vyučujícími obor autolakýrník a poskytuje jim podporu zejména v oblasti školení našimi techniky a v technické i materiální oblasti. Podílíme se na náborových akcích škol, prezentačních dnech a pomáháme tím obor zatraktivnit pro co nejvíce potenciálních uchazečů. Rovněž podporujeme technicky, materiálně i finančně soutěže pořádané školami, zejména každoroční soutěž Autoopravář junior.
Další formou podpory učňovského vzdělávání je naše spoluúčast na tvorbě výukových standardů v Národním systému kvalifikací (NSF), kde jsme autorizovanou osobou a podíleli jsme se na tvorbě podmínek mistrovských zkoušek. Nedílnou součástí podpory mladých lakýrníků je rovněž pořádání rekvalifikačních kurzů, po jejichž absolvování účastník získá výuční list.
Doufáme, že se v průběhu let naše snaha zúročí a šikovných mladých odborníků bude díky tomu přibývat.

SAG – CZ

Josef Polák, manažer technického oddělení

Vnímáte ze strany dílen nedostatek a potřebu kvalitních mechaniků?
Bohužel ano. Podle našich informací z terénu je v posledních letech v některých regionech situace přímo kritická.

Pomáháte jim v tomto ohledu?
Zprostředkováváme kontakty mezi jednotlivými autoservisy a školami, se kterými spolupracujeme. Podílíme se také na umisťování učňů na odborné praxe do našich partnerských servisů.

Podílíte se i vy sami na podpoře výchovy mladých odborníků? Pokud ano, uveďte jak.
Velice úzce spolupracujeme se školami, které vyučují obory zaměřené na autobranži. Podporujeme je například vzděláváním učitelů při školeních od výrobců dílů či exkurzemi do výrobních závodů atd. Zároveň jim také sponzorsky přispíváme na pořádání různých odborných soutěží, např. věcnými cenami.

Stellantis

Antonín Pidrman, manažer konceptu Eurorepar Car Service

V naší servisní síti, která zahrnuje bezmála 200 servisních míst po celé České republice, se potýkáme s nedostatkem mladých automechaniků, autoelektrikářů a autoklempířů. Proto jsme se rozhodli motivovat absolventy učilišť zmíněných profesí a nabídnout ucelený program na profesionální úrovni učňovským střediskům po celé České republice.
Naším cílem je více zatraktivnit automobilové učební obory a nabídnout příjemné prostředí pro žáky v jednotlivých servisech, což s sebou nese:

• Praxi v autorizované síti mnoha značek skupiny Stellantis nebo v licencované víceznačkové celosvětové síti Eurorepar Car Service se zaměřením na pravidelnou údržbu a běžné opravy.
• Všeobecné, víceznačkové školení pro mistry odborného výcviku se zaměřením na aktuální vývoj v oblasti automobilismu.
• Poskytnutí použitých náhradních dílů jako učební pomůcky.
• Jako další učební pomůcku nabízíme přístup do servisní dokumentace všech značek, zahrnující katalog náhradních dílů, montážní postupy, údržbové plány, elektrická schémata atd.
• Motivační program pro žáky i mechaniky, kteří se o ně starají, a to systémem bodového hodnocení žáka mechanikem a mechanika žákem – body se dají uplatnit v butiku s reklamními předměty na nákup nářadí nebo pracovního oblečení.
• Příspěvek na řidičský/svářečský průkaz jako bonus pro nejlépe hodnocené studenty.
• Rekvalifikační kurz pro žáky 3. ročníků zaměřený na hybridní a elektrické automobily.
• Rámcovou smlouvu pojištění škod způsobených učni při výkonu praxe, zaštítěnou
konceptem (pouze v případě, že samotná škola takové pojištění nemá a nefakturuje danému servisu odpracované hodiny žáka).

Co požadujeme:
• První schůzku žáka v servisu s rodiči.
• Závazek žáka ke spolupráci s jedním z našich servisních míst, a to po dobu dvou let po složení závěrečné zkoušky.

Tento článek najdete v časopisu AutoEXPERT vydání č. 9/2023.

Další články