Reportáž z předání systému pro lakování PPG LINQ v ISŠA Brno.

studentka používá zařízení pro přípravu odstínů PPG LINQTM

Dobrých zpráv není nikdy dost a my vám rádi jednu takovou přinášíme. V první polovině dubna došlo v areálu Integrované střední školy automobilní v Brně ke slavnostnímu předání kompletního zařízení pro přípravu odstínů PPG LINQ zástupci společnosti PPG. Přinášíme vám následující reportáž.

Společnost PPG je čtenářům AutoEXPERTU dobře známá. Jde o nadnárodní koncern zabývající se vývojem a výrobou nátěrových hmot se sídlem v americkém Pittsburghu, jenž působí ve více než 70 zemích. Společnost se však rovněž intenzivně věnuje podpoře výchovy a vzdělávání budoucích odborníků v autoopravárenské branži – jen v loňském roce podpořila stovky organizací téměř ve 40 zemích celkovou investicí přesahující 17 milionů dolarů.

První ve střední a východní Evropě

Slavnostní předání daru proběhlo přímo ve výukových prostorech lakovny ISŠA Brno.
Obr. 1: Slavnostní předání daru proběhlo přímo ve výukových prostorech lakovny ISŠA Brno.

Projekt podpory brněnské školy je třetí svého druhu v Evropě (po Německu a Francii) a vůbec první ve střední a východní Evropě. Darováním unikátní technologie PPG LINQTM společnost posílila partnerství odborných institucí, jež má za cíl přinést nové technologie přímo do výuky, zatraktivnit učební obor autolakýrník a pomoci řešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků, rozvíjet jejich odborné dovednosti a podporovat udržitelnost a digitalizaci ve vzdělávání.

Ředitelka PPG Automotive Refinish pro Polsko, střední Evropu a Pobaltí, Ukrajinu a Moldavsko Magdalena Salamucha k tomu při slavnostním ceremoniálu řekla: „Nejsme jen společností zabývající se barvami a nátěrovými hmotami, jsme partnerem našich zákazníků, který rozumí výzvám a problémům, jimž čelí. Náš blízký vztah se zákazníky nám umožňuje inovovat a vytvářet řešení, která na základě globálních zkušeností nabízejí individuální odpovědi a doporučení. Naším zájmem je proto podílet se na vyškolení nové generace kvalifikovaných odborníků a přivést do autolakoven mladé talenty. Podporou odborných škol digitálními a udržitelnými technologiemi přispíváme k uspokojení rostoucí poptávky po kvalifikovaných pracovnících v autolakýrnickém oboru.“

Ne náhodou do ISŠA

To, že takováto velkorysá podpora míří právě do brněnské ISŠA, rovněž není náhoda. Téměř s 1 200 žáky jde totiž o největší školu s výukou autooborů v České republice. Obor autolakýrník vznikl právě na této odborné škole a v současnosti jej tu celkem ve třech ročnících studuje 73 žáků, přičemž loni jich úspěšně absolvovalo 22. Škola každoročně spoluorganizuje celostátní odbornou soutěž Autoopravář junior, konkrétně pak její kategorii autolakýrník, ve které se letos podařilo právě zástupci ISŠA Šimonu Lapčíkovi zvítězit.

Ředitelka PPG Automotive Refinish pro Polsko, střední Evropu a Pobaltí, Ukrajinu a Moldavsko Magdalena Salamucha.
Obr. 2: Ředitelka PPG Automotive Refinish pro Polsko, střední Evropu a Pobaltí, Ukrajinu a Moldavsko Magdalena Salamucha.
Šimon Lapčík z ISŠA Brno vybojoval vítězství v kategorii autolakýrník právě skončené celostátní odborné soutěže Autoopravář junior.
Obr. 3: Šimon Lapčík z ISŠA Brno vybojoval vítězství v kategorii autolakýrník právě skončené celostátní odborné soutěže Autoopravář junior.
Ředitel ISŠA Brno Milan Chylík.
Obr. 4: Ředitel ISŠA Brno Milan Chylík.

Dejme tedy slovo řediteli školy Milanu Chylíkovi: „Jsme škola, která přijímá inovace a uvědomuje si důležitost digitalizace. Věříme, že díky tomu se nám daří přilákat mladé lakýrníky a lakýrnice do automobilového průmyslu. Zavedení digitálního ekosystému PPG LINQ do našeho studijního programu nám umožňuje nabídnout studentům pohled do zajímavé, efektivní a zároveň udržitelné budoucnosti lakování automobilů a připravuje je na vzrušující příležitosti v rychle se rozvíjejícím sektoru. Zatímco do jiných oborů pronikly nové technologie mnohem dříve, obor autolakování byl poněkud opomíjen. Proto jsme rádi, že se společnost PPG vydala cestou modernizace a digitalizace, která posouvá tento obor na zcela novou úroveň. Chci jejím zástupcům za takovouto podporu moc poděkovat.“

Část těch, jimž bude PPG LINQTM sloužit při výuce – studenti ISŠA Brno, obor lakýrník.
Obr. 5: Část těch, jimž bude PPG LINQ sloužit při výuce – studenti ISŠA Brno, obor lakýrník.

Bez místní podpory by to nešlo

Celý projekt není ovšem nárazovou záležitostí, ale výsledkem dlouhodobé spolupráce, kterou již dávno rozběhla brněnská společnost Auto Fit, distributor produktů PPG a NEXA Autocolor (konkrétně tyto lakovací materiály tvoří náplň zařízení MoonWalk v brněnské škole). Auto Fit patří mezi tradiční a silné dodavatele lakovacích materiálů na českém trhu. Společnost vznikla v devadesátých letech a více než třicet let se právem řadí mezi špičku ve svém oboru. Ani její zástupci na slavnostním předání nechyběli a jednatel společnosti Martin Šmerda řekl: „Naše spolupráce s ISŠA se datuje do daleké minulosti, podpora odborného vzdělávání je součást naší firemní kultury od samotného založení společnosti. Pro nás je tedy dnešní den symbolickým milníkem, který posouvá spolupráci na vyšší úroveň. Věříme, že moderní zařízení a nové technologie poskytnou dokonalé prostředí pro výuku nových profesionálů a zároveň přilákají nové zájemce, kteří se teprve rozhodují, jaký směr studia zvolí. Auta a motorky jsou součástí každodenního života většiny lidí, a proto rádi spolupracujeme se školou, která vychovává lidi, kteří je do detailu znají a jejich opravám rozumí.“

Jednatelé brněnské společnosti Auto Fit: Marie Ryšavá a Martin Šmerda.
Obr. 6: Jednatelé brněnské společnosti Auto Fit: Marie Ryšavá a Martin Šmerda.
Business manager CZ&SK PPG Automotive Refinish Vít Černý ukazuje shodu právě namíchaného odstínu automatickým systémem míchání barev MoonWalk®se vzorem.
Obr. 7: Business manager CZ&SK PPG Automotive Refinish Vít Černý ukazuje shodu právě namíchaného odstínu automatickým systémem míchání barev MoonWalk se vzorem.

A na závěr dejme ještě slovo člověku, bez jehož podpory by celý projekt těžko došel do zdárné realizace. Je jím Vít Černý, business manager CZ&SK PPG Automotive Refinish. Ten navíc zmiňuje ještě jeden aspekt podpory vzdělávacího zařízení: Nedostatek kvalifikované pracovní síly a míra atraktivity oboru u mladých lidí jsou významnou překážkou pro lakovny napříč evropskými zeměmi. PPG si tuto výzvu uvědomuje a je odhodlána investovat do vzdělávání, překlenout mezery v dovednostech a pomoci vychovat novou generaci profesionálů v automobilovém sektoru. Budeme zde na trhu společně i s dalšími distributory značky PPG dále podobné projekty podporovat.

Nová technologie by navíc mohla zaujmout a přilákat do automobilového průmyslu více dívek. Právě pro odvětví autoopravárenského lakování se ženy skvěle hodí, mají lepší smysl pro barvy, jsou pečlivé a přesné, přinášejí do autolakoven nové úhly pohledu a profesní dovednosti.“

A o jaké zařízení jde?

Symbolické přestřižení pásky otvírá novou úroveň výuky lakýrníků na ISŠA v Brně.
Obr. 8: Symbolické přestřižení pásky otvírá novou úroveň výuky lakýrníků na ISŠA v Brně.
Součástí předání byla rovněž praktická ukázka práce s PPG LINQTM, tedy namíchání odstínu na základě scanu pořízeného spektrometrem PPG DigiMatch™.
Obr. 9: Součástí předání byla rovněž praktická ukázka práce s PPG LINQTM, tedy namíchání odstínu na základě skenu pořízeného spektrometrem PPG DigiMatc.

PPG LINQ jsme na stránkách AutoEXPERTU již popisovali, nicméně rádi zopakujeme: PPG LINQ je cloudový digitální ekosystém, který propojuje, automatizuje a digitalizuje celý proces opravy. Umožňuje lakýrníkům modernizovat procesy oprav pomocí propojeného digitálního hardwaru, softwaru a inovativních služeb. Základními prvky celého systému jsou: přesný automatický systém míchání barev MoonWalk, spektrometr s kamerou se systémem šesti úhlů měření PPG DigiMatch, umožňující přesné a rychlé měření, a software pro 3D vizualizaci naměřených odstínů PPG VisualizID. PPG LINQ je navržen tak, aby zefektivnil nalezení správné receptury, zautomatizoval proces opravy a maximalizoval profit, a to díky úspoře pracovních nákladů, omezení lidských chyb a snížení spotřeby materiálů.

Gratulujeme

Všem zúčastněným stranám gratulujeme k realizaci takto záslužného a velkorysého projektu a přejeme studentům i vyučujícím, aby se jim s novým systémem dobře pracovalo.

ZDE si můžete stáhnout tento článek v PDF.

Tento článek najdete v časopisu AutoEXPERT, vydání č. 5/2024.

Další články