Velký technický průkaz: konec papírové podoby

Rozhovor

Velký technický průkaz

Od 1. ledna 2024 vstoupila v platnost nová pravidla týkající se technických průkazů. Největší změnou je to, že již nebudou nově vydávány tzv. velké technické průkazy. Protože vy jako provozovatelé autoopraven nebo mechanici při své práci potřebujete mít k údajům běžně uváděným ve velkém technickém průkazu přístup, požádali jsme tiskový odbor Ministerstva dopravy o odpovědi na několik otázek. 

Prosím popište, k jaké změně dochází (stahování papírových TP a nahrazování elektronickými) – v jakém časovém horizontu, jak samotné stahování papírových TP z oběhu probíhá, koho se změna týká a kdo bude fyzicky přenášet údaje z papírové podoby do elektronické.

Od ledna 2024 se vydává již jen jeden „technický průkaz“, ORV (osvědčení o registraci vozidla), s těmi nejdůležitějšími informacemi o vozidlech. Zbytek je dostupný jednoduše i on-line. Pevný harmonogram z povahy věci není, protože doklady jsou měněny u již provozovaných aut jen v momentě návštěvy úřadů v jiné záležitosti, např. změny typu převodu vozidla. Bude to tedy pozvolný proces; stávající velké a malé technické průkazy samozřejmě i nadále platí. Na technické kontrole se nic neodevzdává. Elektronické údaje již v registru silničních vozidel jsou.

Kdo všechno má přístup k elektronickému TP daného konkrétního vozidla a k údajům zde uloženým (majitel vozu, policie, pojišťovny atd.)? Bude možné tento přístup umožnit třetí osobě (například technikovi v dílně)? Jak má dílna postupovat v případě zákazníků/majitelů vozidel, kteří nejsou zvyklí nebo schopní pohybovat se v elektronickém světě (třeba starší lidé)?

Všechny údaje o autě z registru silničních vozidel můžete kdykoli získat k ověření hned čtyřmi různými způsoby. Přes Portál dopravyPortál občana, portál dataovozidlech.cz a aplikaci eTechničák (zatím pro iOS, brzy i Android). Druhé dvě jmenované možnosti mají navíc tu výhodu, že u nich není pro kontrolu dat nutné mít elektronickou identitu, a to je právě případ techniků v autoopravnách, kteří zajišťují služby pro své zákazníky. Dále je ale stále možné požádat o výdej dat z registru silničních vozidel na příslušném dopravním úřadě.

Servis je dále zpravidla napojen samostatně na výrobce vozidla a po zadání VIN dostává informace o konkrétní konfiguraci vozidla.

Velký technický průkaz

Jak bude motorista postupovat při přepisu vozidla? Dohledá v elektronické podobě TP jeho kompletní historii?

Bude postupovat jako doposud, historii vozidla tam nenašel ani v případě papírového velkého TP.

Jak bude motorista postupovat při zápisu změn (montáž LPG, tažného zařízení…)? A jak bude postupovat autodílna, která pro motoristu tuto službu provádí a dnes na základě plné moci zajišťuje i zapsání do TP?

Postup bude totožný se současným. Změny se budou evidovat v registru silničních vozidel a do nového dokladu se budou zapisovat, pouze pokud je v něm tento údaj uveden. Nebude se vydávat TP, jinak se nic nemění.

Jak technik v dílně zjistí u daného vozidla alternativní pneu a disky?

V Datové kostce (dataovozidlech.cz) nebo v informacích od výrobce.

Jak technik v dílně u daného vozidla zjistí dobu platnosti STK?

Na Portálu dopravy nebo v Datové kostce (dataovozidlech.cz).

Jak má majitel vozidla, popř. pověřená osoba, postupovat, když zjistí chyby v elektronickém TP vozidla?

Když majitel, zaměstnanec servisu či ORP (obec s rozšířenou působností) zjistí chybu, v posledním případě ji má povinnost opravit, v ostatních dvou případech zažádají ORP o opravu, od ledna to půjde jednoduše i elektronicky, viz web Ministerstva dopravy České republiky.

Souhrn základních změn

– Od 1. ledna 2024 je k vozidlu při registraci vydáván jen jeden doklad ORV – osvědčení o registraci vozidla. Tento doklad je vydáván k nově registrovému vozidlu. U vozidel, která mají technický průkaz (TP) a osvědčení o registraci vozidla (ORV), tedy dva doklady, se nic nemění, vše zůstává platné a není potřeba provádět žádný úkon a nikam chodit. 

– Pokud s vozidlem pojedete na stanici technické kontroly, doporučujeme si s sebou vzít oba doklady (TP + ORV). STK prověří data v registru silničních vozidel a na technickém průkazu. Pokud bude nalezena neshoda elektronických dat a dat v technickém průkazu, STK technickou prohlídku vždy provede a technický průkaz nafotí do systému technických prohlídek a zapíše tuto informaci do protokolu o technické prohlídce.

– Informace o neshodě dat bude předána do systému registru silničních vozidel, kde následně dojde k doplnění chybějících dat. Technický průkaz vám po provedení technické prohlídky zůstává, nikdo jej nebude na STK odebírat.

– Když budete provádět změnový úkon v registru silničních vozidel, například změnu vlastníka/provozovatele, úředník zároveň vždy zkontroluje data a chybějící údaje v případě potřeby doplní. Doplnění dat je vždy zdarma. Technický průkaz v tomto případě bude úřadem odebrán.

(zdroj: www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy)

Tento článek najdete v časopise AutoEXPERT vydání č. 1+2/2024.

Další články