Vzdělávání v elektromobilitě – diskusní fórum

Elektromobilita je skloňována ve všech možných pádech, ovšem pokud elektromobily nebude mít kdo opravovat, daleko nedojedeme. Proto nás zajímalo, jaká je vlastně situace v odborném vzdělávání pro tuto oblast. Zeptali jsme se tedy zástupců několika středních odborných škol na vzdělávání v elektromobilitě.

Položili jsme jim následující otázky:

1. Jak vnímáte nástup elektromobility a jak na něj jako škola reagujete?

2. Je výuka elektromobility nějak koordinována ze strany MŠMT? A je zde i tlak z praxe, od výrobců/dovozců vozidel, od pojišťoven?

3. Je zájem o obory související s elektromobilitou i ze strany žáků a jejich rodičů? Vnímáte i zde změnu, posun?

4. Jak se proměňuje odborné školství celkově? Jaké zde vidíte trendy?

Integrovaná střední škola automobilní Brno

Milan Chylík, ředitel školy

1. Elektromobilitou se zabýváme již od roku 2009, kdy jsme se zúčastnili první schůzky vybraných importérů a odborných svazů. Tehdy se předpokládal rychlý nárůst prodeje elektromobilů a v servisních sítích nebyli žádní kvalifikovaní zaměstnanci. Nestalo se, ale dnes je po patnácti letech situace již úplně jiná. Snažíme se neztrácet čas dlouhými diskusemi, jestli je elektromobilita správná cesta, nebo slepá ulička. Naším úkolem je připravit absolventy na uplatnění v autoopravárenství a k tomu dnes elektropohony jednoznačně patří. Postupně jsme do všech vzdělávacích programů doplnili témata související s elektropohony a zejména bezpečností. U oborů autoelektrikář a autotronik, které jsou základem pro získání elektrokvalifikace, tvoří elektropohony již značnou část obsahu teoretického i praktického vzdělávání a jsou také součástí závěrečných i maturitních zkoušek.

2. I přes naši značnou několikaletou snahu se nám bohužel doposud nepodařilo na MŠMT prosadit vznik oboru zaměřeného na elektromobily. V současnosti společně s pilotními školami a sociálními partnery pracujeme na koncepci pilotního ověřování vzdělávacího programu vycházejícího z oboru autotronik a zaměřeného čistě na oblast elektromobilů. Po prázdninách chceme tento návrh předložit MŠMT, podporu nám přislíbilo i MD ČR. Pokud budeme úspěšní, první žáci by mohli do tohoto oboru nastoupit v září 2025 a absolvovat v červnu 2029. Tlak z praxe? Ne, spíš bych to nazval podporou a skvělou spoluprací jak od svazů (SAČR a SDA), tak výrobců a importérů vozidel (Škoda Auto, Porsche ČR, Robert Bosch odbytová, Hella Gutmann, Hyundai Motor Czech, BMW ČR atd.). Tyto společnosti vzdělávají učitele, poskytují učební pomůcky (vozidla, díly, skupiny, diagnostické přístroje atd.), servisní dokumentaci, některé také spolupracují na organizaci soutěže Autoopravář junior a motivují žáky ke vzdělávání v autooborech. Pro příští, 30. ročník soutěže Autoopravář junior také připravujeme novou kategorii „EV technik“, cílem je zejména plošná motivace škol a jejich žáků ke vzdělávání v oblasti elektrovozidel.

3.Zaznamenáváme zvyšující se zájem rodičů a žáků zejména o obory, kde lze získat elektrokvalifikaci (autotronik a autoelektrikář). Tento benefit rozhodně zlepšuje uplatnění absolventů a rodiče elektromobilitu vnímají jako budoucnost v automobilovém průmyslu.

4. Dnes ve středních školách zažíváme relativně silné ročníky absolventů ZŠ, takže roste i zájem o odborné vzdělávání včetně učebních oborů. V posledních dvou letech dochází také k navyšování počtu úspěšných absolventů autooborů z hlediska celé ČR, což je zejména pro zaměstnavatele určitě dobrá zpráva. Bohužel v následujících letech bude docházet k postupnému snižování počtu patnáctiletých. V souvislosti s navyšováním kapacit všeobecného vzdělávání lze předpokládat úbytek zájmu zejména o učební obory a možná i zánik některých méně atraktivních oborů, jako je např. karosář nebo autolakýrník. Podobně k tomu došlo u stavebních oborů, kde klempíři nebo lakýrníci na středních školách již téměř neexistují.

Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh

Pavel Trojan, ředitel školy

1. Nástup elektromobility je již nezastavitelný, přibývají počty elektromobilů na silnici, ale chybí dostatečná servisní síť pro následné opravy a tím i dostatečný počet servisních elektrotechniků, hlavně co se oprav trakčních akumulátorů a elektromotorů týče. V médiích a internetem se šíří informace, že elektromobily jsou méně poruchové než spalovací vozidla, a to by mohlo být veřejností chápáno tak, že není potřeba servisu. Pokud má trakční baterie dostatečnou kapacitu, elektromobil nabíjí, ale co když nejde uvést elektromobil do pohybu? Z dostupných informací je známo, že u některých elektromobilů, kde je nájezd kilometrů větší, byl již měněn trakční akumulátor nebo elektromotor. Co s těmito komponenty? Opravit baterii, nebo ji dále využít jako úložiště pro FVE, popř. ekologicky zlikvidovat? Tyto otázky nás velmi zajímají a snažíme se na ně najít odpověď. Proto u nás ve škole před dvěma lety vznikl tým elektromobility, který se podílí na vzniku učebních textů a přípravě vzdělávání budoucích elektromechaniků po potřeby servisní sítě elektromobilů a nejen jich. Jako škola bychom na nástup elektromobility nestačili sami, a to by bez spolupráce s odbornými firmami, jako je např. Auto Mercia a Autopress, nešlo. S uvedenými společnostmi škola spolupracuje na tvorbě učebních materiálů, vzdělávání pedagogů školy a také na následném vzdělávání dospělých v oblasti elektromobility. Velice náš těší dlouhodobá spolupráce se společností Škoda Auto. Podporuje nás v podobě učebních pomůcek a vozidel poskytnutých pro výuku žáků a studentů. Momentálně probíhají jednání o spolupráci s dalšími výrobci a dovozci elektrovozidel na českém trhu, ale také spolupráce s vysokými školami, např. VUT Brno nebo Univerzitou Pardubice.

2. Vznikem zákona č. 250/2021 Sb. a NV č. 194/2022 Sb. zanikla vyhláška č. 50/1978. To pro nás školy znamená dle uvedených legislativních rámců, že žáci ve škole mohou pracovat jen s bezpečným napětím, pokud nejsou plnoletí. To do budoucnosti znamená potřebnou změnu legislativního rámce v podobě možnosti práce žáků s vyšším napětím, a to pod dohledem/dozorem učitele. A to je právě ta možnost, co momentálně MŠMT pravděpodobně změnou ve školském zákoně řeší. Pokud nebude přijata změna legislativního rámce, pak to pro nás znamená, že se neplnoletí žáci budou učit jen na bezpečných modelech. Vždy si je potřeba uvědomit, že bezpečnost je na prvním místě a je samozřejmě prioritou. Elektrovozidla jsou již dnes vybavena 400V architekturou, a některá dokonce již i 800V. Odborné firmy nás již „tlačí“ v dobrém slova smyslu do vzdělávání mechaniků jejich servisní sítě, případně spolupráce se žáky v rámci odborných praxí ve firmách s následným nástupem po absolvování oboru zaměřeného na elektro. Právě na vzdělávání v rámci servisních sítí odborných firem spolupracujeme s firmami Auto Mercia a Autopress. Jako příklad mohu uvést proškolování servisní sítě mechaniků osobních vozidel Suzuki a nákladních vozidel Scania, která momentálně probíhají. Také v rámci NSK připravujeme jako škola vzdělávání mechaniků bez elektrovzdělání tak, aby si elektrovzdělání doplnili úplnou profesní kvalifikací s návazností na možnost následného získání výučního listu v oboru autoelektrikář.

3.Ano, vnímáme. Bohužel i přesto, že se zdvihá poptávka po odbornících v oblasti elektra, stále se nám hlásí více žáků do oboru automechanik než do oboru autoelektrikář. Následně někteří žáci z oboru automechanik po vyučení pokračují ve vzdělání v oboru autoelektrikář, případně na studijním oboru autotronik. Studijní obor autotronik je momentálně velmi žádaný a daří se nám v posledních letech otevírat vždy dvě třídy. Co je pro nás výzvou, je fakt, že při náborových akcích školy se více zaměříme na propagaci vzdělávání v oboru autoelektrikář. V obou zmíněných oborech je již výuka elektromobility zakomponována od prvního ročníku.

4.Vzhledem ke skutečnosti, že VOŠ a SŠA, Zábřeh, je ryze automobilní školou a všechny obory, které se na škole učí, jsou zaměřeny na oblast automotive, sledujeme nejvíce trendy právě v něm. Ale sledujeme i ostatní oblasti, protože škola spadá do oblasti strojírenství a průmysl 4.0 je také nezastavitelný. Momentálně se ještě stále vyvíjejí spalovací motory s co nejnižšími emisemi, elektromobilní pohony, ale také u nákladních vozidel vodíkový pohon. Vývoj moderních prostředků je na vzestupu a umělá inteligence také nespí, myslím si, že nás čeká ještě mnoho zajímavých trendů ve vývoji nejen elektropohonů vozidel, ale i vozidel samotných. Přece jenom člověk si zvykl na komfort v přepravě právě ve využití dostupných přepravních prostředků, jako jsou spalovací auta, která budou postupně nahrazována alternativními pohony, dále využitím elektrokol a elektrokoloběžek. Spousta z nás dnes již také doma využívá spoustu nářadí a techniky, které jsou „na baterky“. Elektrické energie je potřeba stále více a více a na to je potřeba také reagovat, a to např. budováním FVE, kde to je jenom možné, samozřejmě v návaznosti na možnosti distribuční sítě dodavatelů. Dává také smysl, pokud má někdo rodinný dům, který je vhodně situovaný vůči slunci, umístění FV panelů na střechu a pořízení elektrovozu s domácí nabíječkou, takzvaným wallboxem. Ne každý tuto možnost má, a proto je potřeba zabývat se také tím, kde budou nabíjet lidé, kteří bydlí v panelových domech, ale to je již jiný příběh.

Střední škola automobilní a informatiky, „Weilovka“

Milan Vorel, ředitel školy

1. Celá záležitost nástupu elektromobility a s tím spojený servis elektromobilů jsou tak trochu v plenkách. Školy vyčkávají na iniciativu MŠMT. Určitě je nutná legislativa i bezpečnostní předpisy a pokyny pro činnost žáků na vozidlech tohoto typu. Naše škola postupně, avšak aktivně zařazuje učitele teoretické výuky i odborného výcviku do školení v rámci partnerských vztahů se subjekty, které v této oblasti mají více zkušeností a informací (např. Bosch, AD Technik, Auto Jarov, …).

Nástup elektromobility je nezvratný, ale postupný a závislý na dotačních titulech. Je a bude urputný a vytrvalý – viz nové a nové modely EV všech automobilek.

Vědomi si toho, na naší škole ve školním roce 2024/2025 otevíráme 30 studijních míst v oboru elektromobilita na Gymnáziu elektromobility. Jako škola s profilací na obory automotive vnímáme prudký rozvoj elektromobility a je v našem vlastním zájmu, abychom nezaspali dobu a v budoucnu nepřišli o motivované uchazeče se zájmem o vzdělávání v této oblasti.

Proces tvorby kurikula oboru elektromobilita je a bude ve spolupráci odborníků v této oblasti s partnery z automotive, s externími vzdělávacími institucemi, které jsme do procesu tvorby našeho ŠVP angažovali.

Škola reaguje u stávajících oborů na současný vývoj situace a elektromobilita musí být součástí ŠVP daných oborů.

V současné době se vyučují základy konstrukce elektrických pohonů silničních vozidel v rámci předmětu ELZ ve čtvrtém ročníku oboru AT.

Pokud ale v brzké době nedojde k vývoji nových typů baterií s možností uložení většího množství energie a ke zlevnění těchto vozidel, nemůže dojít k masovému rozvoji.

2. Ze své strany jsem koordinaci ze strany MŠMT nijak výrazně nezaznamenal. Samozřejmě že určitý tlak od výrobců vozidel, ale především servisů pravidelně vnímáme. Servisy se potýkají i s nedostatkem „běžných“, vyučených mechaniků. V rámci oprav elektromobilů to servisy v současné době řeší tak, že berou do pracovního poměru běžné absolventy škol a některé pak postupným dalším vzděláváním přeškolují na mechaniky elektromobilů. V této oblasti se naše škola snaží, aby co nejvíce absolventů zůstalo u řemesla. Z tohoto důvodu byl prostřednictvím ředitele naší školy a dalších partnerských firem zřízen portál www.akade.cz.

MŠMT je v pozadí, tzn. aktivně nekoordinuje. Ze strany výrobců/dovozců je vyvíjen tlak na změny, viz učební obor e-automechanik v učilišti Škoda Auto.

3.V průběhů dní otevřených dveří na naší škole a vzdělávacích veletrhů, jako je např. Schola Pragensis, na jedné straně zřetelně vnímáme, že jak žáci, tak jejich rodiče se o vzdělávání v tomto oboru zajímají a považují ho za perspektivní. Pokud však jde o počty uchazečů skutečně přihlášených ke studiu oboru, je ze strany uchazečů vidět jistá opatrnost, možná z důvodu „sázky na jistotu“, tj. spíše na volbu tradičních autooborů.

Nový obor zaměřený na elektromobilitu si u uchazečů pravděpodobně musí získat důvěru, což nás ovšem jako školu od implementace inovativních studijních programů neodrazuje. Pouhý zájem o obor elektromobilita, který však nevede ke konečnému rozhodnutí jít tento obor opravdu studovat, možná plyne i z nízké vládní podpory elektromobility v ČR.

Rodiče vnímají perspektivu v oboru autotronik pro jeho propojení s IT.

Žáci, mají-li studijní předpoklady, také upřednostňují obor autotronik, případně autoelektrikář před tradičním automechanikem.

K této otázce nemám až tak úplně jednoznačnou odpověď. Rodiče mají o studium zájem, žáci až na výjimky se ke studiu staví bez zájmu. Elektromobilita jako taková ještě není v rámcových/školních vzdělávacích programech, tudíž nemůžeme poskytnout informaci o míře zájmu o tuto změnu nebo případný posun.

4.Odborné školství by se mělo specializovat a odpovídat na požadavky současného trhu. Nové studijní obory by měly vznikat právě z požadavků praxe. Na odborné vzdělávání jsou kladeny vysoké nároky, už vzhledem k tomu, že jsme spíše strojírensky a technicky zaměřenou ekonomikou, nárokům však neodpovídá podpora státní politiky směrem k odbornému pedagogickému personálu a školství vůbec, které je dlouhodobě jako celek podfinancováno. Kvalitní odborné školy tak fungují spíše díky nadšení lidí, zapálených pro svůj obor, nežli kvůli dobrým podmínkám vytvářeným pro zaměstnance ze strany státních institucí.

Školství – především střední odborné školy, které jsou v přímém kontaktu s potřebami soukromé autoopravárenské sféry – reaguje na trend EV pružně, viz např. SŠAI Weilova otevírá od nadcházejícího školního roku 2024/25 Gymnázium elektromobity.

Uvedená střední škola tak projevuje předvídavou odpovědnost za perspektivní uplatnění svých absolventů v praxi, případně při dalším studiu perspektivního oboru na VŠ.

Vnímáme výrazné snížení kvality žáků přijímaných ze ZŠ, jejich malý zájem o odborné předměty, týkající se konstrukce a oprav vozidel a elektrotechniky.

Předpokládáme ale, že v následujícím školním roce by kvalita přijatých žáků měla být vyšší, a to vzhledem k nižšímu počtu otvíraných tříd.

Odborné školství je pro mě stěžejní záležitostí zachování řemesla. Současným trendem je, bohužel, že žáci ani někteří rodiče nemají o zvolený obor zájem. Konstatování žáků „já se vyučím, ale stejně to dělat nebudu“ není ojedinělé. Dnešní pohled žáků na život: influencer, youtuber atd.

Střední škola automobilní Holice

Petr Bartoň, zástupce ředitele pro praktické vyučování

1. Vnímáme nárůst počtu registrovaných elektrovozidel a školíme sebu společností Bosch a AD Technik na moduly týkající se elektromobility.

2. Koordinaci ze strany MŠMT jsem nezaznamenal, v RVP a ŠVP se objevují pouze alternativní pohony.

Tlak z praxe, dovozců vozidel a pojišťoven nevnímám.

Pouze výrobce Škoda Auto nabízí dotační programy na vybavování dílen pro elektromobilitu a dodává komponenty i celá elektrovozidla. 

Nabízíme profesní kvalifikace, kde v jednom modulu je součástí elektromobilita a vysoké napětí, ale v rámci výuky to je pouze okrajové téma (zatím).

3. Při komunikaci s potenciálními zájemci se občas na elektromobilitu někdo zeptá, ale je to spíš ve smyslu, jestli má obor automechanik ještě smysl, když elektromobil je bezúdržbový a bezporuchový, a tehdy se snažíme vysvětlit, že to úplně takto nefunguje, a i u nás ve škole se pracuje na elektromobilech.

4. Já osobně vnímám jako dobrý trend velmi úzkou spolupráci s profesní soukromou sférou, která vnímá potřebu naučit už ve škole žáky užitečné dovednosti a znalosti, protože jsou to velmi často jejich budoucí zaměstnanci. Neupínáme se jedním směrem, ale snažíme se pojmout vše okolo silničních vozidel od motocyklů až po těžká nákladní vozidla a autobusy, včetně alternativ všech možných druhů pohonných jednotek.

Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou

Milan Fedorko, zástupce ředitelky pro praktickou výuku

1. V poslední době probíhají v odborné veřejnosti rozsáhlé diskuse ohledně nástupu elektromobility do společnosti. Probírají se klady a zápory, které úzce souvisí s provozem a výrobou těchto elektromobilů.

Naše škola je na první fázi výuky připravená tím, že dva učitelé odborného výcviku s elektrotechnickým vzděláním absolvovali týdenní školení ve Škoda Auto se zaměřením na HVT + HVE (high voltage technician + high voltage expert) = specializovaný technik. Tento technik pracuje na elektromobilech na nejvyšší úrovni.

Materiální vybavení školy zaměřené na elektromobilitu lze rozdělit takto:

  1. Funkční učební pomůcky: Od našeho největšího sociálního partnera Škoda Auto a.s. máme dodané dva automobily. Jde o Škodu Superb iV plug-in hybrid s technologií, která propojuje benzinový motor a elektromotor, a dále elektromobil Škoda Enyaq.
  2. Vozidla pro běžné využití: Náš zřizovatel, tj. Liberecký kraj, dodal elektromobil Opel Combo-e Life, v brzké době přibude ještě Hyundai Kona. Oba elektromobily budou sloužit především našim žákům pro dopravu na školní akce nebo pro akce domova mládeže. Počítáme také se začleněním těchto automobilů do výuky.
  3. Vybavení servisu pro elektromobily: Prioritou při výuce a případných opravách je zajištění bezpečnosti žáků i vyučujících. Proto škola zakoupila ochranné pracovní pomůcky a postupně zajišťujeme speciální nářadí a přípravky pro servis a výuku na elektromobilech.
  4. Dobíjecí stanice: V areálu školy bude instalována dobíjecí stanice pro elektromobily.

2. Koordinaci ze strany MŠMT jsme zatím příliš nezaznamenali. V tomto ohledu bude záležet na případných úpravách v RVP a dále především na škole, jak elektromobilitu začlení do svého ŠVP a jak jej následně bude aplikovat do výuky.

Největší tlak ze strany praxe je teď asi na to, aby mělo co nejvíce absolventů dokončené elektrotechnické vzdělání.

3.Zájem o výuku elektromobility na naší škole projevují především žáci studijního oboru autotronik, kde absolventi získají mimo jiné elektrotechnické vzdělání.

V poslední době se také začíná jednat o novém studijním oboru, kde by se vyučovala především elektromobilita.

4.Pokud chceme, aby absolventi našich odborných škol udrželi krok s novými technologiemi v automobilovém odvětví, pak musíme zabezpečit především průběžné vzdělávání fundovaných pedagogů, kteří se podílejí na výuce studentů.

Nemalou roli zde sehrává finanční stránka, kdy škola musí investovat značné prostředky do dalšího vybavení učeben a dílen a také zajistit školení pedagogů.

Nedílnou součástí výuky je dobrá spolupráce se sociálními partnery, kteří vytvářejí poptávku po vzdělaných a šikovných absolventech. Stává se nám velice často, že žáci, kteří ještě neukončili studium, už mají jistou pracovní nabídku z firem.

ZDE si můžete stáhnout tento článek v PDF.

Tento článek najdete v časopisu AutoEXPERT, vydání č. 6/2024.

Další články