Máte „padesátku“?

Elektromobilita s sebou logicky nese potřebu hybridní automobily a elektromobily opravovat, a tedy mít na trhu dostatečný počet kvalifikovaných mechaniků. Jak je to vlastně s příslušnou kvalifikací a se vzděláváním mechaniků, na to nám v následujícím rozhovoru odpovídají tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný a zástupce ředitele Sdružení automobilového průmyslu Pavel Ešner.

Kdykoliv se mluví o opravách hybridních vozidel a elektromobilů, zazní, že mechanik musí mít „tu padesátku“. Můžete tedy na úvod vysvětlit, co tento pojem znamená, čeho se vyhláška 50 týká a co které paragrafy umožňují?

Pokud jde o termín „mít padesátku“, jde vždy o odbornou způsobilost – kvalifikaci pro práci na elektrických zařízeních, což je upraveno vyhláškou č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice. V této vyhlášce jsou popsány jednotlivé kvalifikační úrovně, které musí být splněny, pokud kdokoliv pracuje na zařízení, kde může přijít do styku s elektrickými částmi a kdy může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem. Tím je podle příslušné normy obvykle míněno střídavé napětí nad 50 V (AC). Tato vyhláška byla koncipována v první řadě pro kvalifikaci elektrikářů a pracovníků na standardních elektrických zařízeních a s příchodem elektromobility (hybridní, bateriové, vodíkové vozy) vyvstal problém, že na vozidlech obvykle pracuje autome

Pokud Vás článek zaujal a přejete si pokračovat v jeho přečtení, přihlaste se.


Tento článek je přístupný pouze pro předplatitele Logo

Koupit předplatné

Máte už předplatné? Přihlásit se.

Další články