Opravy elektromobilů a nakládání s akumulátory

Diskusní fórum

Krůček za krůčkem přibývá na trhu vozidel s elektrickým pohonem. To samozřejmě postupně vnese změny do autoopravárenské oblasti. V této chvíli jsou určující informace přímo od výrobců / importérů vozidel na trh. Proto jsme se na ně obrátili a položili jim následující otázky:

1. Jaký podíl v prodejích nových vozidel v současnosti tvoří elektromobily a hybridní vozidla? Jaké v tomto ohledu máte cíle v horizontu pěti let?

2. Zabýváte se vy sami ve svojí servisní síti opravami samotných VN akumulátorů?

3. Řešíte již nyní ve své servisní síti výměnu VN akumulátorů, které jsou technicky v pořádku, ale již u nich došlo k poklesu kapacity pod úroveň, kdy je třeba je vyměnit? Jaká je samotná hranice poklesu kapacity, kdy jako výrobce nařizujete výměnu akumulátoru?

4. Jak s takovými staršími akumulátory nakládáte?

Hyundai Motor Czech s.r.o. 

David Pavlíček, PR & external communication manager

1. V případě bateriových elektrických vozů situace u značky Hyundai víceméně kopíruje trend trhu a prodeje čistých elektromobilů se pohybují mezi dvěma a třemi procenty celkového objemu prodejů na českém trhu. Prodeje hybridů a plug-in hybridů pak tvoří téměř 10 % objemu.

Byť lze přesný trend v horizontu pěti let těžko odhadnout, je zřejmé, že poměr prodejů BEV a HEV/PHEV bude nadále významně stoupat, což odpovídá trendu elektrifikace produktové nabídky automobilky Hyundai na evropských trzích.

2. Ano, na opravy a diagnostiku VN máme vyškolenou kompletní servisní síť. Zároveň naše technická podpora (na úrovni importéra) poskytuje servisní síti téměř nepřetržitou technickou podporu na nejvyšší úrovni.

3. Nikoliv. Údaje, které máme k dispozici, ať už ze servisní sítě, či z nezávislých testů např. médií, ukazují, že pokles využitelné kapacity baterie je i po ujetí většího počtu kilometrů doslova zanedbatelný. Předpokládáme, že životnost trakčního akumulátoru bude standardně odpovídat celkové životnosti automobilu, či ji dokonce překračovat. Zákazníkům garantujeme, že po dobu záruční lhůty na trakční akumulátor (160 000 km či osm let) neklesne jeho využitelná kapacita pod 70 %.

4. Pokud dojde k jakékoliv vnitřní závadě, postupuje se ve většině případů výměnou konkrétní části trakčního akumulátoru – ať už jde o modul, článek, nebo jednotku. V případě, že k poškození dojde při pojistné události, mění se akumulátor celý. Ten starý jsme pak nuceni ekologicky recyklovat, na což máme ze zákona smluvní partnery.

Kia Czech s.r.o.

Radek Malý, vedoucí obchodního oddělení

1. Za prvních osm měsíců roku 2023 tvoří prodeje čistě bateriových modelů 3 %, přičemž hybridy zaujímají 6,8 % a plug-in hybridní varianty vozů si drží 2,5% podíl z celkových objemů všech nově registrovaných vozů v ČR. Kia si na českém trhu dlouhodobě drží pozici páté nejprodávanější značky mezi osobními vozy s prodejním podílem 5,24 %. Na celkových objemech nově prodaných vozů Kia v ČR se elektromobily podílí 2 %, hybridní vozy zaujímají 4,2 % a plug-in hybridní verze 1 %.

V horizontu pěti let očekáváme, že prodej čistě bateriových elektromobilů na českém trhu naroste na 15% podíl, hybridy vzrostou na 75 % a plug-in hybridní modely si udrží 10% podíl trhu. V globálním měřítku se chce Kia stát přední značkou v oblasti elektromobility a do roku 2027 uvést celkem 15 elektromobilů, z toho 11 v Evropě včetně České republiky. Do roku 2030 Kia plánuje zvýšit zastoupení elektrifikovaných vozidel v prodejích značky na 55 %. S výhledem následujících pěti let tak české zastoupení značky Kia plánuje nabízet široké portfolio elektrifikovaných modelů v poměru 30 % elektromobily, 60 % hybridy a 10 % plug-in hybridní verze modelů.

2. U většiny našich elektrifikovaných modelů je technicky možné vyměnit v případě potřeby jak jednotlivé moduly (jde o sestavu několika individuálních článků), tak třeba i celý akumulátor. Všechny typy akumulátorových oprav je schopná provést celá naše autorizovaná servisní síť Kia.

3. Neexistuje žádná minimální kapacita akumulátoru, kdy bychom nařizovali jeho výměnu a neumožňovali další používání vozidla. Samozřejmě používání elektrifikovaného vozu, který má nízkou kapacitu akumulátoru a tím i krátký dojezd, nese pro jeho uživatele určitá omezení. Pokud však vůz plní podmínky naší záruky Kia, tak je hranice, kdy je možné nízkou kapacitu akumulátoru reklamovat a nechat opravu provést na naše náklady, 70 % původní kapacity akumulátoru.

4. V České republice zatím tuto otázku neřešíme, protože akumulátory, které se z trhu vrací z důvodu zásadního poklesu kapacity, se počítají v jednotkách kusů a je pro nás mnohem výhodnější využívat celoevropského řešení. Vývoj podobného řešení by vzhledem k omezeným možnostem získávání takovýchto akumulátorů v České republice nedokázal najít uplatnění v širším měřítku. Nicméně situaci na trhu pečlivě sledujeme, jsme v kontaktu s různými partnery, kteří již úložiště pro vyřazené akumulátory s nižší kapacitou připravují, a to jak pro komerční využití (například u dealerů Kia), tak jako domácí úložiště.

Peugeot

Jan Matoušek, ředitel oddělení náhradních dílů a poprodejního servisu

1. V roce 2023 se elektrická a plug-in hybridní vozidla podílejí na našich prodejích osobních vozů 7,2 %. Oproti roku 2022, kdy šlo o 5,8 %, to představuje významný nárůst. Velmi dobře si stojíme i z hlediska českého trhu, kde mají letos elektrická a plug-in hybridní vozidla podíl 5,1 %, zatímco loni to bylo 3,6 %. Elektrifikace u naší značky postupuje velmi rychle. Do pěti let pravděpodobně ze 7,2 % poskočíme minimálně na 25 %. Očekáváme, že v horizontu pěti let budou mít nejméně dvě třetiny registrovaných vozů značky Peugeot v Česku alespoň mildhybridní pohon a jen jedna třetina bude mít klasický spalovací motor.

2. Zatím ne. V naší servisní síti máme sice řadu specialistů na elektrické vozy, kteří mají příslušnou kvalifikaci a odbornost a provádějí menší opravy VN akumulátorů, nicméně rozsáhlejší servisní úkony, vyžadující například rozebrání baterie, se provádějí v režii výrobce, který má pro tyto účely specializovaná centra. Je však předpoklad, že v budoucnu budeme i tyto rozsáhlejší opravy provádět u nás.

3.U „novodobých“ elektromobilů – počínaje modelem Peugeot 208, který byl uveden na český trh v lednu 2021 – zatím nebylo třeba akumulátory měnit. Výrobce poskytuje garanci, že osm let (160 000 km) neklesne kapacita baterie pod 70 %. Zatím jsme se v Česku nesetkali s případem, kdy by k takovému poklesu došlo. Několik málo výměn VN akumulátorů jsme provedli pouze u modelu Peugeot iOn, který se uváděl na trh v roce 2009. Jde ale o zanedbatelný počet vozů. Co se týče kapacity baterie, pod kterou není vůz provozuschopný a bezpečný, tu určí diagnostické přístroje. V servisní síti Peugeot si mohou zákazníci nechat elektromobil pravidelně kontrolovat, přičemž jim o kapacitě baterie vystavujeme certifikát.

4. Skupina Stellantis má velmi precizně propracovanou strategii nakládání s použitými akumulátory. Plán skupiny rozvíjet oběhové hospodářství (circular economy) je velmi komplexní a zahrnuje partnerství s klíčovými hráči na evropském trhu. Nedávno bylo například oznámeno založení společného podniku Stellantis-Galloo, který bude spolupracovat s vybranými autorizovanými středisky pro nakládání s odpady. Tato střediska budou odebírat elektrická vozidla od jejich posledních majitelů, což umožní zpětné získání dílů pro renovaci, repasování a recyklaci. Značka Peugeot je tedy součástí rozsáhlého systému centrálně řízeného na evropské úrovni. Z lokálního hlediska existují pravidla daná českou legislativou týkající se likvidace baterie po haváriích a požadavky této legislativy samozřejmě splňujeme.

Škoda Auto

Michaela Sklenářová, tisková mluvčí & PR manažerka

1. Čistě elektrické a plug-in hybridní vozy značky Škoda na českém trhu tvoří za období leden až srpen letošního roku 3 % v prodeji nových vozů. Nástup elektromobility v Česku je pozvolný, my však nadále zpřístupňujeme elektromobilitu a v následcích letech plánujeme představit šest nových plně elektrických modelů v segmentu malých, kompaktních a velkých vozů. Nabídneme tak ucelenou a dostupnou řadu elektromobilů a do roku 2030 zvýšíme podíl elektrovozů dodaných v Evropě na více než 70 %. V éře transformace jsme doplnili současnou paletu modelů iV a k modelu Octavia iV a Superb iV jsme 4. října představili novou generaci modelu Kodiaq vůbec poprvé ve verzi s plug-in hybridní pohonnou jednotkou, kde nová vysokonapěťová baterie umožňuje čistě elektrický dojezd více než 100 km v režimu WLTP. V tomto měsíci uvedeme i novou generaci modelu Superb, která bude opět dostupná s plug-in hybridním pohonem.

2. Všichni autorizovaní servisní partneři českého zastoupení Škoda Auto jsou připraveni přijmout elektromobil k opravě, v každém regionu je pak na tzv. expertní úrovni alespoň jeden partner, který je připraven provádět odborné servisní zásahy na vysokonapěťových komponentech. Servisů na expertní úrovni je v tuto chvíli 35 a toto číslo dále roste.

3. Záruční opravy akumulátorů jsou zatím naprosto výjimečné, evidujeme nízké jednotky případů od začátku prodeje elektrifikovaných vozů Škoda Citigoe iV.

V případě, že má zákazník podezření na pokles kapacity akumulátoru, případně na nestandardní průběh nabíjení, obrátí se na autorizovaného partnera Škoda, který provede diagnostiku, případně i měření kapacity baterie. Pokud se prokáže pokles kapacity pod úroveň 70 %, uvedenou v záruce, přistupuje servis k přesnějšímu měření a následně k případné garanční opravě.

4. Jakmile baterie nebo modul z jakéhokoli důvodu v autě doslouží, mohou je využívat například prodejci Škoda Auto jako součást bateriového úložiště pro provoz nabíjecích stanic u svých showroomů nebo z nich čerpat elektřinu pro osvětlení a klimatizaci v prodejních a servisních prostorech. V případě, že modul nelze dále využít, putuje do recyklačních míst, jako je např. továrna VW v německém Salzgitteru. Následně jsou ze staré baterie extrahovány prvky jako kobalt, nikl nebo také lithium, které jsou dále využity pro výrobu nové baterie.

Toyota

Jitka Jechová, PR manager

1. Aktuálně prodáváme přes 70 % osobních vozů Toyota a přes 90 % vozů Lexus v elektrifikované variantě. Do budoucna počítáme s tím, že poměr dále poroste.

Do roku 2025 má Toyota v Evropě v plánu prodávat minimálně 90 % vozů v elektrifikované variantě, přičemž nejméně 10 % prodejů by měly tvořit bezemisní vozy.

2. Ne, proces opravy pro EV akumulátory se zkoumá – momentálně není aktivní, což souvisí s tím, že na akumulátorech nejsou žádné problémy.
Akumulátory u hybridních vozů se neopravují – pokud jsou měněny na záruku, vrací se výrobci, pokud ne na záruku, probíhá likvidace stanovenou firmou.

3. U EV ne (neřešíme, takové případy nejsou). EV akumulátor má záruku na kapacitu vyšší než 70 % (do 160 000 km a osm let).
U hybridních vozů se kapacitní pokles neudává, technicky se řeší pouze balance článků. Záruka je 100 000 km nebo tři roky plus neomezené kilometry a až 10 let v rámci programu Hybrid health check.

4.

  • EV – takové dosud nemáme, ale zatím probíhá ekologická likvidace podle platných norem stanovenou společností, což platí i pro hybridní vozy.
  • Řeší se centrálně dle pokynů výrobce.
  • Likvidace či vrácení poškozené či vadné VN a EV baterie má svá pravidla:
    • NiMH – VN – vratný systém v rámci logistické sítě Toyota, zpět k výrobci.
    • Li-ion – VN i EV – celoevropský kolektivní systém Reneos. Ten dle pokynů odveze akumulátor na recyklaci nebo dále k jeho výrobci.

Koncern VW (Audi, VW, Volkswagen užitková vozidla, Cupra/Seat)

Odpověď na 1. otázku za jednotlivé divize koncernu:

Audi (Jiří Rozkošný, PR manager)

Elektromobily u značky Audi tvoří 2,8 % prodejů, PHEV pak 2,5 %, nicméně mildhybridní technologie je rozšířená prakticky do všech našich vozů

Nabídka BEV a PHEV vozů se bude dále rozrůstat a s tím očekáváme zvýšení podílu v našich prodejích. Nicméně predikování přesných čísel je ošidné, jelikož závisí na množství externích faktorů, které jsou mimo naše kompetence. 

Volkswagen (Jiří Ritchel, vedoucí prodeje)

V současnosti můžeme s hrdostí říct, že elektromobily a hybridní vozidla tvoří stále významnější podíl našich celkových prodejů. Značka Volkswagen začínala na českém trhu s modely přizpůsobenými elektrickému trendu – e-Golf, E-up!. Od roku 2019 nabízíme modely s e-platformou, počínaje modelem ID.3, ID.4, ID.5, začátkem příštího roku ID.7 Liftback a v polovině roku 2024 uvedeme na český trh ID.7 Kombi.

Přesné číslo prodejů může kolísat v závislosti na regionu a aktuálním tržním vývoji, ale lze říct, že EV a hybridní vozy v současné době představují průměrně více než 6 % našich prodejů. Nutno zmínit, že toto číslo je stále ovlivněno výrobními kapacitami a byli bychom schopni atakovat hranici 10 %. Věříme, že se nám to do konce roku s pomocí výrobního závodu podaří. 

Co se týče našich cílů do budoucna, značka Volkswagen se zavázala k ambicióznímu plánu transformace směrem k udržitelné mobilitě a do horizontu pěti let máme za cíl zvýšit podíl elektromobilů a hybridních vozidel na 50 % našich celkových prodejů. Tento cíl zahrnuje jak čistě elektrické vozy, tak i hybridy různých druhů, včetně plug-in hybridů. V tomto případě se ale bavíme o globálních cílech značky Volkswagen. Cíle českého zastoupení značky Volkswagen jsou o něco defenzivnější, ale stále dostatečně ambiciózní na to, abychom byli jedním z hlavních hráčů v této kategorii. Pro příští rok plánuje české zastoupení prodeje na úrovni 14 % s nárůstem na 22 % v roce 2025.

Volkswagen Užitkové vozy (Lenka Vaňková, PR manager)

Za značku Volkswagen Užitkové vozy je poměr BEV na úrovni 2,5 %, PHEV tvoří 1,3 %.

Cílem výrobce je postupně eliminovat spalovací motory do roku 2035 za soustavného zvyšování podílu hybridních a BEV vozidel. 

Cupra/Seat (Filip Stoulil, PR manager)

Značka CUPRA v současnosti na našem trhu nabízí PHEV modely CUPRA Formentor, Leon a Leon Sportstourer a také čistě elektrický model Cupra Born. V případě značky Cupra jsme zaznamenali více než 1% podíl BEV a téměř 2 % v případě PHEV. Cupra se hlásí ke strategii elektrifikace, společnost Seat S.A. je jedním z akcelerátorů plánu na transformaci automobilové produkce ve Španělsku včetně elektrifikace španělského trhu. Do roku 2025 vstoupí Cupra do nové éry s dalšími novými elektrifikovanými modely – Cupra Tavascan (BEV), Cupra Terramar (PHEV), Cupra Raval (BEV) – a modernizovanou aktuální produktovou řadou s PHEV pohony. Naši zákazníci tak budou mít široký výběr alternativ pro správnou volbu vozů do svého vozového parku.

V případě značky Seat v současnosti nabízíme PHEV vozy Seat Leon, Leon Sportstourer a Tarraco. Plánujeme modernizovat modely Seat Ibiza, Arona a Leon, abychom mohli nabízet plug-in hybridní a hospodárné osobní automobily až do konce éry spalovacích motorů. Doba elektrifikace značky Seat přichází.

Na otázky 2. 4. odpovídá Petr Müller, produktový specialista společnosti Porsche ČR, after sales

2. Ano, opravy VN akumulátorů provádíme již řadu let u servisních partnerů, kteří mají kompetenci pro tuto činnost, tedy jsou pro opravy VN aku jak proškoleni, tak vybaveni.

3. Zatím jsme tento případ nezaznamenali, a to hovoříme i o vozidlech, která jsou v provozu od roku 2013/2014. V záručních podmínkách je uvedeno, že zbytková kapacita VN baterie (SoH) neklesne pod 70 % původní kapacity. To ovšem neznamená, že by byla výrobcem nařízena výměna akumulátoru nebo že by vozidlo nebylo provozuschopné. Jen nemusí dojezdová vzdálenost vyhovovat danému uživateli.

4. Naše společnost spolupracuje se společností Kovohutě Příbram, která se zabývá recyklací akumulátorů s lithiovou technologií, a to pomocí hydrometalurgické metody (vysoké procento efektivity) s tím, že výsledný materiál může být použit pro výrobu nových článků, tedy bude dodáván výrobcům bateriových článků.

Tento článek najdete v časopisu AutoEXPERT vydání č. 11/2023.

Další články