Bosch Fuel Cell Power

18. 7. 2023

Společnost Bosch zahájila ve svém závodě ve stuttgartském Feuerbachu společnost sériovou výrobu svého Fuel Cell Power modulu pro palivové články. Společnost Nikola Corporation se sídlem ve Spojených státech bude se svým elektrickým nákladním vozem na vodíkové palivové články třídy 8, jehož uvedení na severoamerický trh je naplánováno na třetí čtvrtletí roku 2023, sloužit jako pilotní zákazník.

Také v řešeních pro vodíkovou ekonomiku se společnost Bosch spoléhá na globální výrobní síť a zdatnost svých německých poboček: Například závod Bosch v Bamberku bude zásobovat továrnu ve Feuerbachu zásobníky palivových článků. Další důležité systémové komponenty, jako je elektrický vzduchový kompresor a recirkulační dmychadlo, pocházejí ze závodu Bosch v Homburgu. Kromě toho plánuje vyrábět stacky pro mobilní aplikace také ve svém americkém závodě v Andersonu v Jižní Karolíně.

Celosvětově společnost Bosch očekává, že do roku 2030 bude každý páté nové nákladní vozidlo o hmotnosti šesti tun a více vybaveno pohonem na palivové články.

Utváření vodíkové budoucnosti

Pouze s vodíkem může vzniknout klimaticky neutrální svět. Společnost Bosch se proto důrazně zasazuje o podporu vodíkového hospodářství a zvyšuje své investice do této oblasti. V letech 2021 až 2026 investuje do vývoje a výroby svých vodíkových technologií téměř 2,5 miliardy eur. To je o další miliardu eur více, než bylo vyčleněno v investičním plánu na roky 2021 až 2024.

Obchodní příležitosti jsou pro společnost Bosch rozsáhlé, stejně jako dopad na zaměstnanost. Již nyní pracuje ve společnosti Bosch na projektech z oblasti vodíkových technologií více přibližně 3 000 lidí, z toho více než polovina v Evropě. Většinu volných míst lze obsadit z vnitřních společnosti, a to zejména lidmi, kteří dosud pracovali v oblasti pohonných jednotek. Další perspektivy vodíkového podnikání však závisí na politickém prostředí.

Od elektrolýzy k vodíkovému motoru

Společnost Bosch začala na začátku roku 2023 konstruovat prototypy pro elektrolýzu s využitím protonových výměnných membrán – jinými slovy opačný způsob přeměny energie, který se používá v mobilních palivových článcích. Od podzimu letošního roku hodlá společnost zpřístupnit prototypy o výkonu 1,25 megawattů pro pilotní aplikace a v roce 2025 plánuje spustit sériovou výrobu.

Ve vývoji je několik možností využití vodíku. Stacionární palivové články na bázi pevných oxidů lze využít pro distribuované dodávky elektrické energie a tepla. V pilotním projektu v nemocnici v Erkelenzu nedaleko Kolína nad Rýnem v Německu je cílem pomocí této technologie dosáhnout celkové účinnosti 90 %. Tamní mikroelektrárna bude sice zpočátku fungovat na zemní plyn, nicméně později může být přestavěna na pohon pomocí ekologického vodíku.

Kromě pohonu na palivové články pokračuje vývoj vodíkového motoru a systému pro portální i přímé vstřikování vodíku. Toto řešení je vhodné zejména pro těžká vozidla na dlouhých trasách se zvláště velkým nákladem. Jednou z hlavních výhod je, že více než 90 % vývojových a výrobních technologií, které jsou pro něj potřebné, již existuje.

Očekává se, že vodíkový motor bude uveden na trh od roku 2024. Již nyní má společnost Bosch čtyři objednávky na výrobní projekty ze všech hlavních hospodářských regionů a do roku 2030 očekává šestimístné objemy výroby.

Další články