Greening Freight Package

14. 7. 2023

Komentář Ondřeje Kovaříka

Evropská komise představila nový balíček „Greening Freight Package“, ve kterém se zaměřuje na snížení emisí z dopravy o 90 % do roku 2050 přesunutím nákladů z emisně náročných vozidel na čistší varianty dopravy, jako jsou železnice nebo lodě.

Balíček bude zahrnovat opatření pro přepracování přidělování kapacity železničních tratí a metodiku pro výpočet emisí transportu. Komise rovněž plánuje revizi maximální hmotnosti a rozměrů těžkých vozidel. Balíček se mimo jiné zaměřuje také na poskytování podpory pro nákladní dopravu a zlepšování infrastruktury. Zároveň mají být přepracovány pravidla pro kombinovanou dopravu, především ta, kdy se jedno zatížení přepravuje různými druhy dopravy. Konkrétní návrh v této oblasti se ale očekává v pozdějším termínu.

Jedním z hlavních cílů je snižování emisí

Samotný balíček má ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí z dopravy. Mezi další priority patří zlepšování železničního a nákladního sektoru v Evropské unii. Úspěch balíčku závisí na přijetí a implementaci opatření v co nejzazším termínu a na zajištění souladu mezi zainteresovanými stranami.

Železniční sektor předpokládá, že nová legislativa, bude mít významný dopad nejen na nákladní, ale i osobní dopravu. Nová pravidla pro přidělování dopravní kapacity budou sloužit jako nástroj podpory evropské nákladní přeshraniční dopravy, avšak očekává se, že ovlivní také organizaci osobní dopravy v mezinárodním i vnitrostátním měřítku. Sjednocení a lepší transparentnost pravidel pro přidělování kapacit je vítaným krokem směrem k větší efektivitě řízení provozu na železnicích, a to především s ohledem na rostoucí počet dopravců na evropském trhu.

www.europarl.europa.eu

Další články