Konference „povrchové úpravy“ roztáhla křídla

27. 5. 2024

Ve dnech 20.-21. března 2024 se v Praze v hotelu Olšanka konala jubilejní 50. konference s mezinárodní účastí Projektování a provoz povrchových úprav (PPPÚ).

Pro více než 210 účastníků bylo na programu 32 přednášek, dále 27 vystavovatelů k předvedení svých produktů a služeb zvolilo výstavní stůl, 4 společnosti roll-up a konečně 15 pro svoji nabídku zvolilo inzerci ve sborníku. Přednesena a diskutována byla témata od předúprav, přes vlastní povrchové úpravy se zaměřením především na lakování, galvaniku a zinkování. Dalšími tématy byly například hledání úspor při výrobě, zařízení pro testování, zkušebnictví, automatizace a robotizace především v lakovnách nebo při tryskání, a v neposlední řadě ochrana životního prostředí a zdraví lidí.

Úvodní slova a první přednáška

Vzhledem k jubileu konferenci zahájila za organizátory Z. Trávníčková příspěvkem k historii a vývoji konference. Na ni navazoval nejprve vzpomínkou na pana Jelínka (zakladatele a dlouholetého organizátora konference) a poté přednáškou na téma „Povrchová úprava muničních komponent“ P. Szelag (Pragochema). Výroba malorážní munice se v Česku zvýšila a na to musela zareagovat i výroba, aby současně se zlepšením funkčnosti se zvýšila i korozní odolnost povrchových úprav a zachoval se i dobrý vzhled munice. K tomu mimo jiné slouží i chemické přípravky, které byly v prezentaci představeny.

První den dopoledne

Následovala přednáška s tajemným názvem „Méně je někdy více“, ve které se J. Sasen (Sand Team) zaměřil na srovnání různých typů abraziv, konkrétně nízkouhlíkatých broků (LC) s vysokouhlíkatým (HC) abrazivem, a to včetně ekonomického zhodnocení na základě reálných provozních dat.

Tryskání se věnovala i následující přednáška S. Zahradníka (Wiona Czech Republic) s názvem „Nové TECH centrum společnosti WINOA v ČR“, ve které současně pozval účastníky do nového technického centra. Mimo jiné i proto, že společnost díky pokročilým technologiím a odbornosti nabízí optimalizaci výběru abrazivního média a parametrů otryskávání tryskacím materiálem.

Přednáška K. Kolkové (Kluthe CR) s názvem „Moderní předúpravní procesy KLUTHE pro udržitelný průmysl“ se naopak zaměřila na chemické předúpravy. Konkrétně na klasické předúpravní procesy, u nichž stále zlepšují parametry provozu, ale i alternativní moderní technologie, které jsou vyžadovány zejména u nových moderních lakoven s vyššími environmetálními požadavky.

O tom, že v provozech je důležitá i recyklace (ekonomika, ekologie), hovořil L. Rybár (Technikum) v přednášce s názvem „Recyklácia znečistených rozpúšťadiel“. Tato slovenská společnost má za více než 40 let bohaté zkušenosti s recyklací různých typů organických rozpouštědel.

V přednášce „Řešení pro měření tlouštěk galvanických vrstev, pasivace Ti/Zr, kontaminace lázní“ představil P. Ševčík nabídku společnosti BAS Rudice. Konkrétně se zaměřil na ruční spektrometry, které dokáží měřit jak prvky nebo tloušťky vrstev, ale díky stativům lze snadno měřit i kapaliny.

Mladý český start-up představil D. Polák (RoboTwin) v přednášce „Snadné učení robotů“. Společnost vyvíjí chytrá zařízení, která umožňují pracovníkům učit roboty bez programování, rychle a flexibilně, což si zájemci mohli u výstavního stolku firmy následně i vyzkoušet.

Přednáška G. Hájka (Dürr Systems) „Technologie lakování bez rozprachu“ představila špičkové technologie nástřiku s téměř 100 % přenosovou účinností. Speciální lakovací hlavice umožňuje velmi přesnou aplikaci barvy bez nutnosti maskování. Společnost dále nabízí produkty řady „ready2integrate“, které výrazně usnadní proces instalace a zprovoznění aplikačního řešení u zákazníka.

Následující přednášející J. Gerlich (Media CZ) se v příspěvku s názvem „Revoluční technologie elektricky poháněných membránových čerpadel Graco Quantm v procesním řízení barev a jiných kapalin“ zaměřil na novou generaci elektrických čerpadel uvedené značky, využívající revoluční technologii konstrukce elektromotoru, poskytující vysokou účinnost, točivý moment a výkon v kompaktním balení, navíc bez převodovky či spojky.

Příspěvek J. Šindeláře „EvoKure – šetřit energii a čas“ představil revoluční nátěr, který popírá všechny doposud platné vztahy a závislosti mezi jednotlivými parametry a vlastnostmi všech doposud známých a běžně užívaných nátěrových hmot. Poskytuje robustní korozní ochranu kovových povrchů, a díky rychlému zasychání bez nutnosti přisoušení také úsporu energií a procesních časů, tím výrazně zefektivňuje procesy spojené s povrchovou úpravou.

Nicméně technický stav zařízení je jedním z klíčových faktorů, který zásadně ovlivňuje výslednou kvalitu povrchu v práškovém lakování. Tímto tématem se zabýval V. Med (WAtech) v přednášce s názvem „Vliv preventivní údržby na spolehlivost a ekonomiku provozu“ konstatoval, že klíčový prvek pro dosažení požadované kvality povrchu, a to jak v krátkodobém, tak i dlouhodobém horizontu.

V dopoledním bloku ještě A. Knaislová (AKI) účastníkům přiblížila činnost Asociace korozních inženýrů (AKI) a také přiblížila kurzy, které asociace pořádá.

První den odpoledne

Odpolední blok zahájil P. Goliáš (Schlötter Galvanotechnik) v příspěvku „Slitinová lázeň zinek-nikl“, kdy obrátil pozornost posluchačů naopak ke galvanotechnice a představil výhody ale i omezení této lázně, která je již provozována ve velkých závěsových ZnNi automatech.

Tématu galvanických provozů se věnoval následně A. Sedlmayer Szelcsányi (Backer ELTOP) v přednášce „Výhody použití elektrických ohřívačů lázní zn. Backer ELTOP“. Představil ohřívače svislé ponorné, boční a podlahové, deskové nebo speciální výměníky.

Naopak D. Dvorský (CorroTech Trade) v přednášce „Korozní inženýring a renovace technických zařízení“ informoval o možnostech při renovacích technických zařízení, prodlužování jejich celkové životnosti a zejména zvyšování účinnosti rotačních zařízení, při využití kompozitních nátěrových hmot a nátěrových systémů Corrocoat a Rezorect určených pro renovace. Jde o modifikované pryskyřice plněné speciálními skleněnými mikrovločkami a dalšími účelovými plnivy.

Následující přednáška M. Krejčíře (HERDING, Technika životního prostředí) s názvem „HERDING – průmyslové odsávání emisí vznikajících při povrchových úpravách“ se, jak název napovídá, věnovala odsávání a filtračním technologiím, které jsou založeny na čistě povrchové filtraci. Přičemž dodávané filtrační prvky vykazují extrémní odolnost a v závislosti na odsávaném procesu i extrémní životnost (více než 15 let).

Následovala přednáška k měření a kontrole kvality povrchových úprav od P. Nádvorníka (TSI System), ve které představil přístroje amerického výrobce DeFelsko konkrétně v přednášce „PosiTector – jeden pro všechny, všechny (nejen) pro jednoho“. Základem tohoto systému jsou dvě základní jednotky, ke kterým se připojují sondy specializované pro jednotlivé měřicí metody (např. pro měření tloušťky povlaků na kovových i nekovových materiálech, pro měření klimatických podmínek, profilu povrchu, tvrdosti a dalších).

Naopak P. Čermák (Ziehl-Abegg) v příspěvku „Ventilátory pro technologická zařízení“ nabídl širokou škálu axiálních a radiálních ventilátorů s AC motory i motory ECblue. Jsou používány ve vytápěcích, klimatizačních a chladírenských zařízeních, pro větrání nejen průmyslových objektů. V neposlední řadě mají svoje místo u výrobců zařízení pro povrchové úpravy, pecí, ochlazovacích linek a dalších technologií.

J. Blažek (Surfin Technology) se ve svém příspěvku „Typy robotizace v praktických příkladech“ se vrátil k tématu robotizace lakovacího procesu v práškových lakovnách. Zdůraznil, že každý typ robotizace má své přednosti a omezení, a uvedl základní podmínky pro úspěšné zvládnutí robotizace a zároveň ukázky reálných projektů.

Stálicí mezi přednášejícími je K. Kreislová (SVÚOM), která v přednášce „Plechy s žárovými slitinovými povlaky Zn-Al-Mg“, konstatovala, že tyto povlaky se v současné době rozšiřují pro celou řadu aplikací (fasádní plechy, střešní krytiny, svodidla, nosné konstrukce FVE…). Jejich výrobci uvádějí, že tyto povlaky jsou výrazně korozně odolnější než standardní povlaky žárového zinku. Tvrzení je založeno na výsledcích urychlených korozních zkoušek NSS, které jen v omezené míře simulují reálná korozní prostředí. Přesto i již provedené korozní zkoušky v různých prostředích, i když dosud relativně krátkodobé, potvrzují tyto výsledky. Nicméně doporučila vždy provést kontrolu kvality dodávaných materiálů (dochází k výrazným rozdílům v tloušťkách povlaků, výskyt trhlin v místech ohybů apod.). Slitinové povlaky zinku s legováním Al a Mg nemají vyšší korozní odolnost v silně alkalických prostředích, a při nižších tloušťkách dochází ke koroznímu napadení podkladové oceli v kratší době expozice.

Následující příspěvek spoluautorů D. Šrom, K. Sternadelová (VŠB – TU Ostrava) a R. Siostrzonek (ViaKont) byl prezentován jen ve sborníku – „Vliv úpravy hran podkladového materiálu na vlastnosti ochranných povlaků“. L. Mindoš (SVÚOM) se v přednášce s názvem „Urychlené korozní zkoušky s akcelerovanou migrací VOC z vrstvy organických povlaků“ zaměřil na ověření vlivu migrace vysokovroucích VOC z epoxidových nátěrových vrstev na jejich ochranné vlastnosti, a to i u starých nátěrů.

Zato závěrečný přednášející prvního dne R. Bureš (VŠCHT Praha) popsal průběh analýzy a hledání příčiny korozního poškození na chladícím okruhu k vzduchotechnickým jednotkám, které se objevilo po neúměrně krátkém čase.

První den byl zakončen již tradičně společenských večerem, který sloužil k výměně zkušeností i navázání nových kontaktů.

Druhý den

Druhý den jednání zahájily dvě přednášky autorek ze slovenských Košic. Příspěvek J. Brezinové (TU v Košiciach) zněl „Výskum tribologických vlastností novej generácie viacvrstvových nanostrukturovaných PVD povlakov“. Autoři se v něm zaměřili především na tři typy duplexních povlaků, které analyzovali. Na základě experimentálních výsledků byla pak stanovena doporučení pro praxi. A. Guzanová, a kol. (TU v Košiciach) se v přednášce s názvem „Aplikácia organosilanov pri príprave povrchov na lepenie materiálov“ zaměřila na výzkum vlivu přípravy povrchu pozinkovaných a nepozinkovaných ocelových plechů před lepením i na to, jak se únosnost spojů a jejich odolnost proti degradaci v korozním prostředí zlepšila při použití organosilanové pasivace.

Následující příspěvek J. Drápely (Galatek) „Robotické lakování koreb ve firmě Schwarzmüller“ přiblížil posluchačům lakovací linku s robotickým nanášením kapalných hmot na sklápěcí korby návěsů nákladních automobilů v uvedené společnosti. Vlastní lakování probíhá tak, že díl v kabině při lakování stojí, zatímco roboti se pohybují horizontálně (po sedmé ose).

Přednáška J. Opletala (MR Media) na téma „Zvlhčování vzduchu a chlazení / Nejlepší klima pro lidi, materiál a životní prostředí“ vysvětlovala význam právě zvlhčování a chlazení vzduchu, kdy mezi nesporné výhody patří kromě snížení teploty, také snížení prašnosti a elektrostatického náboje, často i snížení zápachu, dále snížení nemocnosti zaměstnanců, včetně menší únavy, zlepšení soustředění apod.

P. Strzyž (AČSZ) měl letos příspěvek s názvem „Svařování rozměrných pozinkovaných konstrukcí a jejich navrhování“. Obsahem byl popis protikorozní ochrany ocelové konstrukce povlakem žárového zinku se zaměřením, jak navrhnout a vyrobit součást pro žárové zinkování, která se nedá pozinkovat v jednom kuse a jak následně jednotlivé díly spojit, svařit, zkompletovat a ošetřit místa, která nejsou díky např. svařování, pozinkovaná.

Tématu robotizace, tentokrát při tryskání, se věnoval P. Kunert (PKIT Praha) v příspěvku „Vynikající výkon při tryskání s maximální bezpečností“. Tryskání velkých dílů je náročný proces a není zcela bez rizika. Ale díky speciálně navrženým tryskacím robotům lze tyto práce provádět bezpečněji a také rychleji, hospodárněji a kvalitněji.

Ochraně zdraví lidí při práci se věnovala M. Hornychová (SZÚ) v přehledové přednášce s názvem „Ochrana zdraví lidí – přehled právních předpisů“. Současně byl tento přehled zařazen i do sborníku k pozdějšímu využití a prostudování.

Poslední přednášku konference autorky H. Geiplové (SVÚOM) „Normy, předpisy a jejich použití v praxi“ přednesla její kolegyně K. Kreislová. V příspěvku je diskutováno několik příkladů nově zhotovených povlaků protikorozní ochrany, opravy a důvody selhání protikorozní ochrany různých typů ocelových konstrukcí. Vady mohou vznikat také u konstrukcí s práškovým povlakem. Nutnost oprav již aplikovaných nátěrových systémů a systémů protikorozní ochrany pro prodloužení životnosti ocelových konstrukcí je v poslední době častá, bohužel v technických zprávách projektantů k těmto otázkám jsou uváděny velmi špatné informace, jak má tento důležitý postup vypadat. Normy, předpisy a jejich znalost jsou důležitým nástrojem, jak se vypořádat s novými návrhy protikorozních úprav.

Třešnička na dortu – exkurze

Posledním bodem programu byla pro zájemce exkurze do společnosti Schwarzmüller s.r.o. Žebrák na pracoviště robotického lakování. Zájem o exkurzi byl značný, nicméně nakonec se díky velké vstřícnosti pana ředitele Fritsche dostalo téměř na všechny.

Prezentace společností

V stručnosti abecední seznam společností, které k předvedení svých produktů a služeb zvolilo výstavní stůl: BAS Rudice s.r.o., BICKEL & WOLF s.r.o., BIOANALYTIKA CZ s.r.o., CORROTECH Trade s.r.o., DENIOS s.r.o., EKOL s.r.o., EKOMAZIVA s.r.o., GAMIN s.r.o., HANNA INSTRUMENTS Czech s.r.o., HERDING, Technika životního prostředí s.r.o., HK ENGINEERING s.r.o., IDEAL-Trade Service s.r.o., KLUTHE CR s.r.o., LANKWITZER ČR s.r.o., MR MEDIA s.r.o., MEDIA CZ s.r.o., PKIT Praha s.r.o., ROBOTWIN s.r.o., SILROC CR a.s., SIMPLE Green CZ s.r.o., SPOLMONT s.r.o., SURFIN Technology s.r.o., TECHNICOAT Czech Republic s.r.o., TECHNIKUM s.r.o., TSI System s.r.o., WINOA Czech Republic s.r.o. a WISTA s.r.o.

Kromě odborných příspěvků byly představeny činnosti odborných organizací (formou přednášky nebo v materiálech na vyhrazených stolcích) – konkrétně Asociace českých a slovenských zinkoven AČSZ), Asociace korozních inženýrů (AKI) a České společnosti povrchových úprav (ČSPÚ).

Organizátoři se již nyní těší na příští ročník konference PPPÚ v březnu 2025.

www.konferencepppu.cz

Další články