Nová ložiska vřeten

Velký výrobce automobilových motorů výrazně zlepšil spolehlivost svých CNC obráběcích center tím, že do jejich vřeten implementoval ložiska od společnosti NSK s těsněními, která zabraňují průniku řezné kapaliny. Výsledkem je výrazné snížení nákladů spojených s náhradními ložisky, údržbářskou prací a prostoji výroby, což ročně ušetří téměř 191 000 eur.

Se zkušenostmi odborníků NSK a osvědčeným programem AIP (Added Value Programme) byla továrna na motory v dobrých rukou. Procesní mapa NSK AIP se zaměřuje na klíčové aktivity, jako jsou dokumentované průzkumy, hodnocení stavu ložisek, identifikace kritických problémů ložisek a detailní rozbor problému s fotografickými záznamy. V rámci tohoto procesu ukázala analýza ložisek provedená společností NSK nedostatečné mazání v důsledku pronikání chladicí kapaliny (používané při obrábění) za těsnění ložiska. Společnost proto doporučila implementaci svých utěsněných kuličkových ložisek se zkosenou hranou. Tato velmi přesná ložiska jsou ideální pro použití na vřetenech mnoha obráběcích strojů, včetně vertikálních obráběcích center. Ložiska jsou vybavena bezkontaktním těsněním, které slouží k zajištění jejich životně důležité ochrany, aniž by došlo ke snížení výkonu vřetena (bez snížení otáček). Tato ochrana omezuje všechny možnosti úniku maziva a současně snižuje opotřebení oběžné dráhy i kuliček a také hlučnost a vibrace. Utěsněná ložiska též zvyšují teplotní stabilitu a umožňují obrábění s vyšší přesností. Změna původního ložiska za ložisko s delší životností maziva vedla k působivému snížení počtu poruch o 78 %, což přineslo roční úsporu nákladů ve výši 190 992 eur. Společnost NSK, která poskytuje zákazníkům v rámci procesu AIP přidanou hodnotu v podobě rozboru problému, také uspořádala školení o optimálních postupech montáže a konzultace při návrhu komponent stroje souvisejících s uložením.

www.nsk.com

Další články