Nové plně automatizované míchací zařízení Axalta Irus 

Nedlouho po představení zcela autonomního dávkovacího zařízení Alfa, pro plně automatickou přípravu barev, představuje společnost Servind, výhradní dovozce autoopravárenských lakovacích materiálů Standox, další automatické míchací zařízení pro urychlení a zefektivnění přípravy barvy pro lakovací zakázky.

Jde o rychlý, výkonný a plně automatický míchací stroj, který nemusí během samotného dávkování a míchání obsluhovat technik. Zařízení funguje s inovativním systémem dóz společnosti Axalta, kdy není třeba doplňovat nebo přelévat produkt do speciálních nádob. Dózy jsou navíc opatřeny přesnými dávkovacími víčky, které poskytují přesnou barvu bez zbytečného odpadu. Báze Standoblue prémiové kvality jsou k dispozici v těchto dózách pouze pro zařízení Axalta Irus Mix. Axalta Irus Mix dokončuje jednoduchý tříkrokový proces digitální správy barev Axalta Irus: Scan – Find – Mix. Nová technologie umožňuje zákazníkům pracovat efektivněji, ziskověji a udržitelně.

www.servind.com

Další články