Otto Zimmermann: nejvyšší standardy kvality

Logo Otto Zimmermann

26. 2. 2024

Brzdové kotouče hrají zásadní roli v bezpečnosti a chování vozidla. To je důvod, proč by dílny měly při opravách používat pouze vysoce kvalitní náhradní díly. Specialista na brzdy, společnost Otto Zimmermann GmbH, používá rozsáhlá opatření pro zajištění kvality, aby zajistila nejvyšší bezpečnostní standardy pro svoji produkci. Ve všech fázích výroby provádí permanentní kontroly pomocí nejmodernějších zkušebních zařízení, k dispozici má i vlastní brzdové zkušební stolice.

Vynikající kvalita náhradních dílů Otto Zimmermann

Brzdové kotouče Otto Zimmermann procházejí rozsáhlým testováním, aby byl zajištěn optimální brzdný výkon, tepelná odolnost a trvanlivost materiálů. Samotný brzdový kotouč však nezajistí vynikající brzdný výkon – zásadní je dokonalá souhra brzdové destičky a brzdového kotouče. Z tohoto důvodu jsou směsi brzdových destiček Otto Zimmermanna vyvíjeny jako celek společně s kotouči tak, aby bylo dosaženo co největší výsledné bezpečnosti, komfortu brzdění a hospodárnosti.

„Kvalita začíná u materiálu,“ říká Otto Zimmermann, „ale ne vždy to na první pohled poznáte.“ Mnoho brzdových kotoučů od různých výrobců na trhu náhradních dílů navenek vypadá stejně. Proto odborníci ze společnosti Otto Zimmermann poskytují provozovatelům dílen podrobné informace, aby mohli lépe posoudit kvalitu náhradních dílů. Společnost se zavázala zvyšovat povědomí dílen o kvalitě náhradních dílů a podporovat je při dosahování větší spokojenosti zákazníků. „U našich produktů se nespoléháme pouze na pokročilé technologie, ale také na důvěru autoservisů. Kvalita, bezpečnost a spolehlivost jsou našimi nejvyššími prioritami, pokud jde o zásobování dílen náhradními díly v kvalitě originálních dílů,“ zdůrazňují manažeři společnosti Otto Zimmermann.

Nejvyšší standardy ve výrobě dělají rozdíl

Brzdové kotouče Otto Zimmermann nabízejí kvalitu na stejné úrovni jako originální brzdové kotouče, protože na vstupu společnost používá materiál srovnatelný s výrobcem vozidla. Použitá šedá litina nabízí vysokou pevnost v tlaku, vynikající tlumení vibrací a nízké opotřebení, jakož i dobrou tepelnou vodivost. Vysoká pevnost materiálu v tlaku je způsobena rovnoměrně rozloženými uhlíkovými lamelami v šedé litině, které tvoří trojrozměrnou síť a zajišťují tak vysokou stabilitu. Pokud se během procesu odlévání zachytí kyslík, dochází při zahřívání kotouče při brzdění k oxidaci na grafitových lamelách. Tím trpí tepelná vodivost odlévaného materiálu, brzdový kotouč se nezahřívá rovnoměrně a nemůže se tedy rovnoměrně ochlazovat. Podle Zimmermanna je proto důležité spolupracovat výhradně se slévárnami, které dokonale zvládají proces odlévání a chlazení a dokážou splnit individuální specifikace odlitku příslušného brzdového kotouče.

Bližší pohled na šířku ventilačních kanálků také poskytuje informace o kvalitě brzdových kotoučů. Když se podíváte na rozměry a provedení, tak ventilační potrubí od Otto Zimmermanna je rozměrově shodné s originálními kotouči. Jiní výrobci často dimenzují ventilační kanál o něco širší, aby ušetřili materiál – na úkor kvality brzdění, protože brzdné plochy jsou tenčí. Disk se proto rychleji opotřebovává a je méně tepelně odolný.

Kvalitním znakem je nejen šířka ventilačního kanálu, ale i jeho design. U kotoučů Otto Zimmermann je toto navrženo co nejblíže originálnímu dílu, protože konstrukce ventilačního kanálu nedefinuje pouze odvod tepla, ale také stabilitu disku.

Pokud má tedy originální díl rovná, lomená nebo zakřivená žebra, je brzdový kotouč Zimmermann navržen úplně stejně. Pokud byl původní kotouč konstruován se sloupky ve ventilačním potrubí, je zde použito stejné provedení. To zajišťuje maximální kvalitu a bezpečnost dodržováním specifikací originálních dílů.

Mnoho zákazníků Otto Zimmermanna při návštěvě závodu překvapilo, jak svědomitě jsou dodržovány standardy kvality a přesnosti ve výrobě: Každý pracovník ve výrobě Zimmermann je citlivý na zjišťování vad materiálu. Během výrobního procesu jsou například disky namátkově kontrolovány na parametry, jako je nerovnoměrná tloušťka, axiální házení a rovinnost funkčních povrchů. Jedině tak je zaručena nejvyšší možná úroveň bezpečnosti a brzdného komfortu v konečném produktu.

www.otto-zimmermann.de

Další články