Registrace nákladních elektrovozidel v EU

23. 1. 2024

V zemích EU bylo v roce 2023 registrováno 5 361 nových nákladních elektrovozidel, meziročně o 127 % více, podíl na všech registracích se z 0,8 % zvýšil na 1,5 %. V Česku jich bylo registrováno deset, meziročně o šest více. Český trh v roce 2023 s novými nákladními vozidly byl 8. největší mezi zeměmi EU, s těmi elektrickými pak 16., vyplývá z aktualizovaných informací webu Čistá doprava, které vycházejí ze zdrojových dat Evropského sdružení výrobců automobilů.

V roce 2023 na trhu s nákladními automobily (s hmotností nad 3,5 tuny) nadále převládala nafta, která tvořila 95,7 % nových registrací nákladních automobilů. V EU byl zaznamenán růst prodejů nákladních vozidel se vznětovým motorem o 15,8 %, který byl podpořen výraznou expanzí na klíčových trzích, včetně Německa, Španělska a Itálie. Zároveň došlo k nárůstu registrací nových nákladních elektrovozidel o 127 %. Hlavními zeměmi tohoto růstu se staly Nizozemsko a Německo, které se společně podílely více než ze 60 % na jejich prodejích v EU. Celkově dosáhly nákladní elektrovozidla 1,5 % tržního podílu, což představuje nárůst oproti 0,8 % v roce 2022.

Největšími trhy s nákladními elektrovozidly byly v roce 2023 Německo (2 169), Nizozemsko (1 148), Francie (595), Španělsko (341) a Dánsko (316), nejvyšší tržní podíl těchto vozidel dosáhlo Nizozemsko (7,1 %), Dánsko (6,4 %) a Švédsko (4,1 %). V České republice jich  bylo loni registrováno deset, v ostatních zemích V4 pak v Polsku 85, v Maďarsku 30 a na Slovensku 12. Jak v počtu, tak v podílu nákladních elektrovozidel byla Česká republika čtvrtá mezi zeměmi Visegrádské čtyřky,“ uvádí Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu a dodává: „V České republice bylo k 31. 12. 2023 provozováno 19 nákladních bateriových elektromobilů kategorie N3 (nad 12 t), což bylo devět vozidel Volvo, šest vozidel Mercedes-Benz, tři vozidla Framo a jeden Renault. V hl. m. Praze bylo registrováno 12 vozidel, ve Středočeském čtyři, v Jihomoravském dvě a v Královéhradeckém jedno vozidlo. V kategorii N2 (3,5-12 t) to byla čtyři vozidla, 2x Ford, a po jedné registraci Fiat a Fuso, tři vozidla byla registrovaná v hl. m. Praze a jedno v Plzeňském kraji.

Čistá mobilita v nákladní dopravě se v České republice zatím rozvíjí velmi pozvolna zvláště proto, že daná elektrická, případně vodíková, nákladní vozidla jsou stále drahá,“ říká Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu a dodává: „Přesto se jako stát musíme tímto tématem začít intenzivněji zabývat a hledat cesty, jak jít tomuto trendu i u nás více naproti. Vyžaduje to po nás totiž evropská legislativa k rozmisťování infrastruktury pro alternativní paliva. Aktuálně připravujeme poměrně zásadní aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility, která by měla toto téma šířeji obsáhnout. Předpoklad přitom je mít tuto strategii zpracovanou do poloviny letošního roku. Stejně tak se v polovině února chystá vypsání první výzvy v rámci dotačního programu OPD na dobíječky pro nákladní vozidla, a to v alokaci 1 miliardy Kč.“ Harmonogram výzev Programu Doprava 2021-2027 je k dispozici zde.

Zdroj energieČREUΔ
Nafta90,7 %95,7 %-5,0 p. b.
Elektro0,1 %1,5 %-1,4 p. b.
Hybridy0,0 %0,1 %-0,1 p. b.
Benzín0,0 %0,1 %-0,1 p. b.
Ostatní9,2 %2,6 %+6,6 p. b.

Tabulka 1: Podíl registrací nových nákladních vozidel v roce 2023 podle zdroje energie (členění do kategorií je dle zdrojových dat Evropského sdružení výrobců automobilů: „elektro“ – bateriová elektrická vozidla a plug-in hybridy, „hybridy“ – full a mild hybridy, „ostatní“ – elektrická s palivovými články (FCEV), zemní plyn, zkapalněný ropný plyn (LPG), E85/etanol a další paliva).

Petr Jirásek ze společnosti Volvo Trucks pro web Čistá doprava uvedl: „V roce 2023 se nám podařilo zaregistrovat celkem čtyři nákladní elektrovozidla kategorie N3. Většina z nich jezdí v krátkém jednosměnném provozu s denním nájezdem okolo 250 km. Vozidla jsou pak schopná se na další směnu nabít střídavým proudem za osm hodin stání. Výjimku tvoří FH 62 TR Electric, které jezdí denně 700 km. První zkušenosti majitelů jsou velice pozitivní a potvrzuje se, že na kratší vzdálenosti jsou tato vozidla schopná plně nahradit jejich sourozence se spalovacím motorem, a to bez nutnosti instalace složité a drahé nabíjecí infrastruktury. Na českém trhu vidíme velký potenciál pro prodej dalších těžkých nákladních elektrovozidel. Zájem od zákazníků, jejichž hlavním cílem je snižování emisní stopy oxidu uhličitého, vzrůstá.“

Aktualizovaná interaktivní grafika k registracím nových nákladních vozidel v zemích Evropské unie je k dispozici v sekci Statistiky na webu www.cistadoprava.cz. V detailu lze mj. zjistit vývoj a stav v konkrétní zemi EU dle všech druhů paliv (pozn. mimo elektrická i hybridní, benzínová a naftová).

www.cistadoprava.cz

Další články