Snížení emisí CO2 ve výrobě pneumatik

12. 11. 2023

Společnost Nokian Tyres dosáhla jednoho ze svých klíčových cílů v oblasti snižování emisí o sedm let dříve, než bylo plánováno. V původním plánu bylo snížit do roku 2030 emise CO2 z továren na výrobu pneumatik o 52 % na tunu produkce ve srovnání s úrovní emisí z roku 2015. Tohoto cíle bylo dosaženo již v roce 2023. Emise z výrobních závodů společnosti Nokian Tyres na tunu produkce jsou už tak nejnižší v odvětví výroby pneumatik, nicméně společnost pokračuje dál při jejich dalším snižování.

V roce 2015 činily přímé emise CO2 z výrobních závodů 723 kilogramů1 na tunu pneumatik, takže jejich snížení o 52 % znamená, že jsou nižší než 347 kilogramů na tunu pneumatik, což byla cílová úroveň pro rok 2030. V roce 2023 však společnost Nokian Tyres již pokročila směrem k úrovni nižší než 200 kilogramů na tunu vyrobených pneumatik. Úroveň přímých emisíCO2 společnosti Nokian Tyres byla již v loňském roce nejnižší v odvětví výroby pneumatik. V roce 2022 činily přímé emiseCO2 společnosti Nokian Tyres 420kilogramů2 na tunu vyrobených pneumatik, zatímco většina výrobců pneumatik se pohybuje mezi 700 a 1 100 kilogramy3.

Na cestě k nulovým čistým emisím skleníkových plynů

Tento již dosažený cíl je jedním z cílů společnosti Nokian Tyres v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Dva z těchto cílů se týkají emisí z dodavatelského řetězce a jeden snížení emisí během používání pneumatik.

„Kromě emisí z výroby pneumatik jsou emise během jejich používání něčím, co můžeme svými vlastními kroky a rozhodnutími nejvíce ovlivnit. Čím nižší je valivý odpor pneumatik, tím méně paliva nebo energie vozidlo spotřebuje. V letech 2013–2022 jsme snížili valivý odpor svých pneumatik v průměru o 8,5 %. To odpovídá výfukovým plynům 65 000 automobilů ročně,“ říká Teppo Huovila, viceprezident pro rozvoj kvality, udržitelnosti a dodavatelských operací ve společnosti Nokian Tyres.

Emise CO2 z výroby pneumatik jsou především důsledkem kombinace energií používaných v továrnách. Pro snížení emisí je tedy nutné, aby většina nakupované energie pocházela ze zdrojů s nulovýmiemisemi CO2. Zlepšení energetické účinnosti snižuje spotřebu energie i emise skleníkových plynů. Ve společnosti Nokian Tyres se energetická účinnost zohledňuje při nákupu nových strojů, při využívání řešení rekuperace tepla a také například při modernizaci osvětlení pomocí energeticky úsporných LED řešení.

Společnost Nokian Tyres právě aktualizuje své vědecky podložené klimatické cíle, aby byly ještě ambicióznější. Společnost se zavázala stanovit si cíle, které do roku 2050 umožní nulové čisté emise skleníkových plynů. Důležitým krokem na této cestě je nová továrna, kterou společnost Nokian Tyres v současné době staví v rumunském městě Oradea. Bude to první továrna na výrobu pneumatik na světě s nulovými emisemiCO2.

 1 Zpráva o udržitelnosti společnosti Nokian Tyres za rok 2015, str. 126, Poměr intenzity emisí skleníkových plynů, rozsah 1 + rozsah 2 / výroba v tunách

2 Zpráva o udržitelnosti společnosti Nokian Tyres 2022, str. 47, poměr intenzity emisí skleníkových plynů, rozsah 1 + rozsah 2, CO2 ekv. t / výroba t.

3 Zprávy CDP o klimatu a výroční zprávy o udržitelnosti společností vyrábějících pneumatiky.

www.nokiantyres.cz

Další články