Společnost Servind uspěla v Českých 100 nejlepších

V roce oslav třicetiletého působení na českém trhu se společnosti Servind dostalo dalšího významného ocenění mnohaletého úsilí. V pátek 2. prosince převzal během galavečera ve Španělském sále Pražského hradu finanční ředitel Dalibor Meier ocenění v oborové kategorii Stavebnictví a doprava, která je součástí soutěže Českých 100 nejlepších.

Panevropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius v letošním roce uspořádala již sedmadvacátý ročník „Českých 100 nejlepších“. Cílem jí pořádané soutěže je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a ocenit české firmy, podniky či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Systém vyhodnocení a stanovení pořadí využívá v maximální míře konkrétní znalosti širokého okruhu vybraných odborníků. Nominace vycházejí z osobních znalostí, zážitků či zkušeností z období posledních dvanácti měsíců, získaných především při profesionální činnosti, ale i ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty. Základním a jediným měřítkem konečného umístění je četnost nominací jednotlivými respondenty. Tak vysvětluje princip vyhodnocování přímo společnost Comenius.

www.servind.com

Tento článek najdete v časopise AutoEXPERT vydání č. 1+2/2023.

Další články