Stellantis: virtuální kokpit

12. 1. 2024

Skupina Stellantis oznamuje vznik první platformy virtuálního kokpitu na světě. Díky této inovaci bude skupina schopna dodávat zákazníkům obsah infotainmentu stokrát rychleji než při použití předchozích postupů. Nová platforma využívá QNX Hypervisor v cloudu, který je nyní k dispozici v režimu předběžného přístupu prostřednictvím AWS Marketplace v rámci cloudového portfolia „QNX Accelerate“. Skupina Stellantis nyní dokáže vytvářet virtuální verze ovládacích prvků a systémů automobilů, aniž by musela upravovat hlavní software, který je spouští, což umožňuje zkrátit vývoj, který dříve trval několik měsíců, na 24 hodin.

Přístup k systému QNX Hypervisor prostřednictvím AWS Marketplace umožňuje skupině Stellantis umístit do cloudu celý virtuální kokpit využívající výpočetní cluster (high-performance computing – HPC). Tato první platforma pro vývoj vestavěných aplikací s různými stupni kritičnosti avíce operačními systémy zahrnuje „Amazon Machine Images“ (AMI) z QNX Hypervisoru a také hardwarová rozhraní definovaná ve standardu „VirtIO Trout v1.2“. Díky nástrojům, jako je virtualizace grafiky, zvuku a vstupů dotykové obrazovky/myši/klávesnice, umožňuje toto řešení jen malý nebo dokonce žádný rozdíl mezi provozem systémů v prostředí QNX Hypervisor v cloudu nebo ve skutečném hardwaru.

Software je klíčový

Software je klíčovým prvkem umožňujícím skupině Stellantis poskytovat čistou, bezpečnou a cenově dostupnou mobilitu, jak je uvedeno ve strategickém plánu Dare Forward 2030, a je hybnou silou technologických platforem STLA Brain, STLA SmartCockpit a STLA AutoDrive, které řídí umělá inteligence. V roce 2022 si skupina Stellantis vybrala AWS jako poskytovatele cloudu pro automobilové platformy a obě společnosti zahájily práci na nástroji VEW Stellantis.

S tímto softwarovým přístupem v kombinaci se systémem QNX Hypervisor v cloudu je skupina Stellantis schopna urychlit sběr zpětné vazby od zákazníků, replikovat prostředí kokpitu specifické pro každou značku a model vozidla a v reálném čase provádět změny s cílem optimalizovat zkušenosti zákazníků. Tuto zpětnou vazbu využije Stellantis k vývoji budoucích funkcí a aplikací infotainmentu.

„Software je ve vozidlech stále důležitější, což nás vede k inovacím ve způsobu jeho vývoje a validace,“ prohlásil Yves Bonnefont, Chief Software Officer skupiny Stellantis. „S naším virtuálním kokpitem přinášíme revoluci nejen do našeho přístupu, ale i do přístupu našich dodavatelů a partnerů v odvětví. Tato technologie nám především umožňuje přiblížit se potřebám našich zákazníků díky zrychleným cyklům vývoje, rychlejší zpětné vazbě a včasnějšímu dodání technologie. Je to krok vpřed v oblasti inovací a efektivity ve prospěch zákazníka v automobilovém průmyslu.“

„S velkou radostí oznamujeme dostupnost QNX Hypervisor in the Cloud v režimu Early access, využívající standard VirtIO pro vytvoření realistického, virtuálního, na dodavateli a platformě nezávislého vývojového prostředí,“ uvedl Mattias Eriksson, prezident společnosti BlackBerry IoT. „Spolupráce se skupinou Stellantis na uvedení prvního komerčního hypervizoru na světě v cloudu AWS umožňuje snížit složitost, urychlit inovace a zmenšit náklady na vývoj automobilového softwaru v průběhu celého životního cyklu produktu.“

„Virtualizace a abstrakce softwarů v cloudu jsou klíčem k urychlení vývoje a udržení dodávek funkčních složek v souladu s poptávkou zákazníků,“ prohlásila Wendy Bauer, viceprezidentka a generální ředitelka divize Automotive and Manufacturing společnosti AWS. „Díky QNX Hypervisoru na AWS Marketplace může Stellantis snadno využívat sílu cloudu k novému pojetí výzkumných a vývojových procesů, vytvářet prozíravější způsoby získávání a integrace zpětné vazby a dodávat funkce rychleji než kdykoli předtím, čímž potěší řidiče a posune odvětví kupředu.“

Standardní rozhraní VirtIO využívá také řada partnerů k vývoji svých nabídek pro automobilový průmysl a k poskytování řešení typu „plug-and-play“ různým výrobcům. Platforma AWS si je vědoma těchto výhod a plně podporuje standard VirtIO pro simulace v cloudu u HPC kokpitu.

Společnost BlackBerry QNX uvedla v lednu 2023 na trh systém QNX Accelerate, jehož portfolio zpočátku zahrnovalo operační systém QNX® Neutrino® Real Time Operating System (RTOS) 7.1 a QNX® OS for Safety 2.2.3. Každý z těchto systémů byl dodán jako Amazon Machine Images, což zákazníkům umožnilo nativně používat systém QNX OS v cloudu AWS. Verze QNX Hypervisor in the Cloud v režimu „Early access“, je k dispozici již nyní, komerční verze bude oznámena v průběhu roku 2024.

Předvedení technologie virtuálního kokpitu je k vidění na veletrhu Consumer Electronics Show (CES) od 9. do 12. ledna 2024 v Las Vegas Convention Center na stánku BlackBerry 4224 v hale West Hall.

www.stellantis.com

Další články