Průmysl 4.0 v autoopravárenství

Průmyslová revoluce 4.0 v opravárenství je výzvou pro všechny výrobce lakovacích materiálů. Koncern PPG Industries, jehož produkty v České republice dodává společnost Auto Fit, je vůdčí společností v implementaci základních principů průmyslu 4.0.

Tyto principy spočívají zejména v:

  • internetu věcí, navzájem integrovaných objektech řízených na dálku;
  • internetu služeb, založeném na online práci a sdílení dat v cloudových úložištích;
  • digitální ekonomice, konceptu, který přesouvá aktivity z běžného života na internet.

Práce, které mohou dělat stroje, by měly dělat stroje!

Vítejte do světa průmyslové revoluce 4.0 se společností Auto Fit, partnerem ve vašem podnikání v oblasti lakování!

Auto Fit získal ocenění za 1. místo v soutěži pořádané RHK Brno SMEs4FUTURE! Cílem soutěže bylo zjistit připravenost regionálních firem na budoucí vývoj trhu. Celkem bylo nominováno 210 malých a středních firem na jižní Moravě, tj. podniků s méně než 250 zaměstnanci, s příjmy do 50 milionů eur a majetkem do 43 milionů eur. Hodnocení probíhalo ve čtyřech oblastech – ekonomickém řízení a kondici podniku, míře digitalizace, úrovni informační a kybernetické bezpečnosti a ekologické udržitelnosti. RHK následně sestavila žebříček 10 nejlepších, z nichž se na první příčce umístila právě společnost Auto Fit.

V současné době implementujeme komplexní ekosystém sestávající z výběru správného odstínu barvy (PPG DigiMatch), vizualizace barevných odchylek (PPG VisualizID), automatizace přípravy barevných odstínů (PPG MoonWalk), doplněný o homogenizaci (promíchávání) směsí lakovacích materiálů (Rotogen), skladové hospodářství, evidenci spotřeb (PPG PaintManager XI) a přizpůsobení lakovacích materiálů aktuálním podmínkám v lakovně (PPG MagicBox), a to vše spolu s digitálním řešením objednávek materiálu (zákaznický portál eshop.autofit.cz).

Výše uvedená zařízení – objekty internetu věcí – jsou vzájemně digitálně propojena a tok dat mezi nimi probíhá přes cloudové úložiště. Tento ekosystém umožňuje uživatelům získat přehledy a výstupy o všech kontrolovatelných činnostech probíhajících v lakovně, hodnotit efektivitu a produktivitu provozu a měřit výkonnost s ohledem na zavedené postupy a případné organizační změny.                                              

 www.autofit.cz | eshop.autofit.cz

Další články