Systém vytápění Puls-air FUNGUJE

Vracíme se k rakouskému výrobci vyhřívacích systémů Puls- air a jeho zástupcům pokládáme několik otázek:

Nedávno jste v našem časopise představili systém vytápění, který je určený pro autoopravárenské provozy. Můžete ho prosím ještě jednou stručně popsat a vysvětlit, jak funguje? Jaké palivo používá?

Puls-air je ekonomické topné zařízení vyvinuté pro autoservisy, dílny a různé druhy hal. Jako palivo využívá topný olej nebo naftu. Existují dva modely: Standard a Plus. Jejich rozměry jsou stejné, liší se svým výkonem:

  • model Standard: 17,5 kW pro velikost místnosti do 600 m³;
  • model Plus: 23,5 kW pro velikost místnosti do 1 800 m³.

Proč jsou naše topná zařízení tak účinná? V zásadě existují následující důvody:

  • Patentované pulzní spalování se stupněm účinnosti 97 %. Tento druh spalování smíme používat pouze my, protože jsme si jej patentovali. Tento systém spalování vymyslel a vyvinul můj dědeček Georg Pletzer. První topné zařízení bylo vyrobeno v roce 1984.
  • Spalováním paliva vzniká výkyvný plynový sloup, který mění směr 64krát za sekundu. Tento pohyb produkuje velké množství dodatečného tepla. Tímto teplem vytápíme dílny a haly již více než 30 let.
  • Topná zařízení Puls-air jsou umístěna na podlaze uvnitř místnosti, která má být vytápěna. Teplý vzduch je lehčí než studený. Většina běžných topných systémů je umístěna pod střechou místnosti. Tím se prostor vytápí odshora dolů. To vytváří spoustu zbytečných nákladů na vytápění. Náš topný systém je, jak již bylo řečeno, umístěn v místnosti na zemi.

Teplý vzduch je uvolněn tam, kde jsou pracovníci, na podlaze. Rozprostírá se po podlaze, pomalu se zvedá, pod střechou se trochu ochladí a zase klesá. Po spadnutí se předehřátý vzduch opět dostane do ohřívacího zařízení Puls-air. Takto vzduch cirkuluje a uvnitř místnosti vzniká pomalu se otáčející tepelný proud vzduchu. Je důležité říci, že jde skutečně o pomalý pohyb a v místnosti není žádný průvan.

Jaké jsou podmínky instalace?

Zařízení je dodáváno na europaletě a umisťuje se do vytápěné místnosti na zem. Výfukové potrubí je z nerezové oceli o průměru 35 mm a musí vést přes střechu. Není nutný žádný další komín, pouze tato 35mm trubka. Zařízení se pouze připojí k napájení 230 V. Kotel je dodáván s nádrží na olej o objemu 20 litrů. Většina zákazníků však připojuje zařízení k větší nádrži s 8mm měděnou trubkou a přetlakovým ventilem. Na zařízení je také termostat, kde se nastavuje teplota v místnosti. Po těchto krocích je instalace topení dokončena.

Kolik instalací již v Rakousku máte a jaké jsou ohlasy z dílen?

Celkově je v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Česku a Itálii v provozu přes 4 000 topných systémů. Zpětná vazba je velmi dobrá. Většina našich zákazníků ušetří více než 50 % nákladů na vytápění oproti předchozímu vytápění.

Mnoho zákazníků také zmiňuje, že hluková situace v jejich dílně se velmi zlepšila. Puls-air produkuje pouze asi 50 dB. Také cirkulace vzduchu je mnohem lepší díky poloze na zemi místnosti.

Co se týče ekonomické stránky – jaká je doba ekonomické návratnosti systému, jaké jsou další výhody?

Přesný bod návratnosti je těžké definovat, ale jak již bylo zmíněno, většina našich zákazníků ušetří až 50 % svých nákladů na vytápění. Takže si myslíme, že si každý může sám spočítat, jak dlouho dosažení návratnosti trvá. Ve skutečnosti se zařízení amortizuje během několika let.

Jako další výhody bych rád vyzdvihl, že instalace je velmi snadná. Servisní náklady jsou velmi nízké a díky 97% účinnosti jsou topná zařízení Puls-air mnohem šetrnější k životnímu prostředí než jiné topné systémy.

Protože Puls-air spaluje topný olej nebo naftu, je rozhodnutí zákazníka, kdy chce naplnit nádrž. V létě je olej levnější, takže nádrž se naplní tehdy. Vždy víte, kolik oleje máte v nádrži, a jste velmi flexibilní.

Zařízení je také flexibilní díky kompaktní velikosti. V případě potřeby jej lze velmi rychle přestěhovat, například pokud je vaše dílna právě pronajatá, můžete jej snadno přemístit s sebou do jiné dílny.

Jsou nějaké speciální legislativní požadavky pro ty, kteří chtějí systém instalovat?

Puls-air je schválen v Evropě. Všechny potřebné dokumenty jsou v uživatelské příručce.

Máte komerčního partnera zde v ČR? Kde je možné systém zakoupit?

Puls-air lze objednat na našich webových stránkách www.pulsair.net. Na všechny dotazy odpovídáme přímo z Rakouska. V Česku nemáme přímé zastoupení.

www.pulsair.net

Další články