Lakování a elektromobilita

Diskusní fórum

Když se řekne opravárenské lakování elektromobilů a hybridů, každého pravděpodobně napadne, co se asi stane s akumulátory v sušicím boxu… Na to, jakým způsobem se výrobci lakovacích materiálů připravili na nástup elektromobility, jsme se zeptali jejich zástupců na tuzemském trhu.

Položili jsme jim následující otázky:

1. Elektromobilita je fenomén, který zásadním způsobem mění oblast automobilového průmyslu a samozřejmě autoopravárenství. Jakým způsobem zasahuje elektromobilita do oblasti lakovacích materiálů?

2. Vyžadují hybridní automobily a elektromobily speciální povrchové úpravy a lakovací materiály (například z hlediska elektrické vodivosti, odlišných postupů při sušení těchto materiálů atd.)?

3. Vyvíjejí výrobci lakovacích materiálů takové materiály a postupy?

Toplac

Pavel Zavadil, Vedoucího školicího střediska a koordinátor speciálních projektů

1. + 2. + 3. Při lakování s materiály Glasurit, jejichž výhradním dovozcem na český trh jsme, nerozlišujeme materiály pro standardní vozy a elektromobily. Karoserie vozu je v tomto případě stejná a je jedno, jestli je vozidlo označené jako elektromobil nebo hybrid. Karoserie je z pozinkovaného plechu, hliníku, plastu, skelného vlákna nebo karbonu. To, na co si musí dát lakýrník pozor, jsou kroky před samotným lakováním a to je – broušení a vysoušení tmelů a plničů. Při broušení je nutné vyměnit brusku podle toho, zdali jde například o pozinkovaný plech, nebo hliník. Při použití stejné brusky může dojít ke kontaminaci hliníku druhým kovem a obráceně, později z toho mohou být puchýřky, nehledě na riziko tvorby výbušné směsi.

Na co byste si ale dle výrobců automobilů měli při lakování elektromobilů dávat pozor, je akumulátor a případně sušení po lakování v kabině. Výrobci aut se shodují ve dvou bodech, a to jsou: vytáhnout klíče ze zapalování a teplota akumulátoru nesmí při počátku sušení překročit 30 °C. Jedni z výrobců doporučují, že čas sušení a teplota nesmí přesáhnout 60 minut při 80 °C. Druzí doporučují maximálně dvě hodiny při 60 °C. Při překročení těchto hodnot může dojít k trvalému poškození akumulátoru.

Z hlediska BMW ColorSystemu, kde zajišťujeme technický servis a poradenství v síti BMW v České republice, je zajímavý pohled na lakování autonomních automobilů vyšších tříd, které jsou vybaveny radarovými snímači (asistent hlídání vzdálenosti, jízda v jízdních pruzích, parkování atd.). V případě instalace těchto snímačů se tedy nedoporučuje například nárazník vůbec lakovat. Díl se musí měnit. Je to právě z toho důvodu, že se lakováním navyšuje tloušťka vrstvy a mění u těchto snímačů vyhodnocovanou vzdálenost. Společnost BASF právě pro BMW vypracovala seznam odstínů, kterými lze zmíněný nárazník přelakovat. Například v našem systému Glasurit Profit Manager najdete odstín P7V právě pod označením varianty Radar.

Vzhledem k tomu, že elektromobily budou pomalu přecházet v autonomní vozidla, budou i přibývat různá doporučení výrobců automobilů a tím i výrobců laků, proto je nutné studovat technické postupy a doporučení a ty dodržovat.

Servind

Zdeněk Ticháček, Manažer rozvoje obchodu

1. + 2. + 3. Elektrické a hybridní automobily v zásadě nevyžadují používání speciálních lakovacích materiálů. Přesto má lakování automobilů s vysokonapěťovými akumulátory svá specifika. Obecně lze vycházet z doporučení, že vozy s elektrickým či hybridním pohonným ústrojím by měly být sušeny do 60 °C a jejich sušení by nemělo přesáhnout délku 45 minut. Teplota akumulátoru by měla být před sušením nižší než 30 °C a měl by být nabitý minimálně na 45 % své kapacity. Je potřeba mít ale na paměti, že výsledné pokyny pro opravu stanovuje vždy výrobce dané značky.

V návaznosti na citlivost akumulátorů na vysoké teploty sušení se v našem případě nabízí používání rychleschnoucích materiálů Standox Xtreme. Čirý lak Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 byl speciálně vyvinut pro schnutí za nízkých teplot. Při teplotě 40 °C je sušení dokončeno za pouhých 10–15 minut. Případně lze lakovaný objekt nechat sušit při pokojové teplotě, kdy při teplotě 20 °C uschne během 30–55 minut. Nejenom že chráníte akumulátor opravovaného vozu, ale navíc během sušení šetříte dnes tak drahými energiemi.

Co je důležité připomenout, je manipulace s elektrickými a hybridními vozy. Vysokonapěťový technik, který splňuje legislativní požadavky pro práce s vysokým napětím elektrických vozů, na počátku opravy rozhodne o potřebě, zda je v rámci dané opravy nutné uvést vozidlo do tzv. beznapěťového stavu. Jelikož je těchto oprávněných osob stále nedostatek a elektrických vozů neustále přibývá, rozhodli jsme se naše rekvalifikační kurzy rozšířit o učební obor 26-094-H – mechanik silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem, po jehož absolvování lze získat oprávnění dle § 6 vyhlášky č. 194/2022, které držiteli umožňuje provádět opravy na vysokonapěťových systémech vozidel.

Bučan

Robert Otmar, Technický zástupce společnosti

1. Specifický je celkově způsob práce na elektrických vozidlech. To znamená, že jsou definovány nové pracovní postupy i pro lakovny. Elektromobily jsou zejména citlivé na teploty sušení aplikovaných materiálů.

Výrobce vozidla si stanovuje maximální teploty v lakovací kabině, které je třeba striktně dodržovat. Také může být stanovena maximální délka času sušení.

Dále musí být dodržována určitá pravidla při přípravě elektromobilu na lakýrnické práce, např. je třeba vypnout elektrické napětí, ujistit se, že se žádné elektrické napětí neobjevuje, zabezpečit ho proti opětovnému zapnutí atd. Je zapotřebí specifického školení ze strany výrobce automobilu.

2. Jak už bylo zmíněno, někteří výrobci vozidel mají stanoveny maximální teploty povolené během sušení lakovacích materiálů, například 60 °C v lakovací kabině. Některé standardní lakovací materiály potřebují mít během sušení teplotu dílu až 60 °C. 60 °C v lakovací kabině ale neznamená 60 °C na dílu. Proto jsou vyžadovány materiály, které lze sušit při nižších teplotách, ale při dodržení vysokého standardu kvality.

3. R-M, prémiová značka autolakýrnických opravárenských materiálů skupiny BASF, neustále vyvíjí ekologicky efektivní řešení, aby lakovnám pomohla udržitelným způsobem čelit rostoucím cenám energií a poskytla jim produkty splňující požadavky na sušení při nižších teplotách. Ve svém sortimentu má třeba různé bezbarvé laky schnoucí při pokojové teplotě, například C2A40 AirTOP, který je leštitelný za 60 minut při 20 °C. R-M také nabízí různé přísady do plničů a bezbarvých laků urychlující schnutí a přísady pro schnutí bez vypalování.

Interaction

Michal Kirchner, Brand manager

1. + 2. + 3. Na opravy laku hybridních nebo elektrických vozidel nejsou z hlediska materiálů kladeny žádné speciální požadavky, protože použité plechy/plasty jsou pořád stejné jako u vozidel s konvenčním pohonem. Jediné omezení v rámci lakování těchto vozidel se týká maximální teploty sušení lakýrnických materiálů v lakovací/sušicí kabině. Každý výrobce/importér má své vlastní doporučení maximální teploty a doby (času), po kterou může být hybridní/elektrické vozidlo těmto teplotám vystaveno, aby nedošlo k poškození akumulátorů nebo jiných komponentů vozidla. Nejčastěji se setkáváme s doporučením výrobce/importéra vozidla, které zní: „Vysoce kapacitní akumulátory je možné vystavit max. teplotě sušení 70 °C po dobu max. 20 min nebo max. teplotě 60 °C po dobu max. 30 min.“ Tento příklad uvedených teplot a časů se může lišit v závislosti na typu akumulátorů a dalších faktorech, vždy je nutné ctít konkrétní doporučení výrobce/importéra pro daný typ vozidla. Výrobci lakovacích materiálů na tento trend reagují vývojem materiálů, které mají efektivní (krátký) čas schnutí při snížených teplotách. Výrobe Spies Hecker jako jeden z prvních na světě přišel na trh s ucelenou řadou matriálů Speed-TEC s variabilní volbou doby a teploty sušení. Uživatel/lakýrník si tak může v rámci jednoho materiálu, pouze pomocí různých tužidel, vybrat, zda bude sušit kratší dobu při standardní teplotě 60 °C, nebo delší čas při snížené teplotě. Systém Speed-TEC umožňuje tři způsoby sušení: 5 min při 60 °C; 15 min při 40 °C; 45–60 min při 20 °C. Systém Speed-TEC je díky své možnosti snížit teploty sušení vhodný pro lakování hybridních a elektrických vozidel a dále je vzhledem k tomu, že má extrémně krátké doby sušení při standardní teplotě, vhodný pro snížení energetické náročnosti oprav. V případě zájmu o podrobnější informace k problematice lakování hybridních nebo elektrických vozidel nebo o informace k systému Speed-TEC kontaktujte obchodního zástupce Interaction s.r.o.

AutoFit

Martin Šmerda, Jednatel společnosti

1. + 2. + 3. Rozvoj elektromobility a pravděpodobný vývoj ovlivňují všechny oblasti autoopravárenství. Lakovací materiály ve výrobě se již delší dobu přizpůsobují novým technologiím aktivní bezpečnosti, a to i s ohledem na autonomní řízení vozidel. Z hlediska opravárenského lakování nejsou nějaká zásadní omezení oproti standardním postupům. Teploty 60 °C dosahované při sušení v lakovacím boxu jsou krátkodobé a pouze na povrchu karoserie a jistě si dokážeme představit, že elektromobily musejí zvládnout i velmi extrémní teploty nad rozpáleným asfaltem. A není to jenom akumulátor, který by vyšší teploty mohly negativně ovlivnit, ale i jiné konstrukční materiály nebo elektronické součásti. Moderní rychlé laky Nexa Autocolor umožňují zkrátit nezbytnou dobu sušení z obvyklých 30 min až na pouhých 5 min při 60 °C anebo také umožňují vysoušet při nižších teplotách, jako např. 20 min při 40 °C nebo 30 min při 20 °C. Nejenže lze tímto postupem ušetřit energie na lakování, ale taktéž se sníží tepelná zátěž elektronických součástek, lepených spojů a samozřejmě také samotného akumulátoru.

LKQ CZ/CEE

Tomáš Stránský, Segment manager coatings

1. + 2. + 3. Elektromobily jsou z hlediska oprav specifické a je potřeba k nim takto přistupovat. I výrobci lakovacích materiálů se tomuto trendu musí přizpůsobovat. Jednou z největších výzev je vyšší teplota při sušení vrchních laků, která neprospívá akumulátorům. Na trh přichází již zmíněné UV materiály, které se vytvrzují za použití speciálních UV lamp, a není tak zapotřebí zahřívat vozidlo. Nejenže se snižují náklady na energie, ale také se zrychluje celý proces opravy. Zároveň se stále vyvíjejí nové čiré laky pracující se vzdušnou vlhkostí s krátkou dobou schnutí při nižších teplotách, tedy od 20 do 40 stupňů Celsia.

Tento článek najdete v časopise AutoEXPERT vydání č. 4/2023

Další články