Zajímavá lakovna – klempírna, Jíša Autoservis

V této reportáži pokračujeme v představování zajímavých lakoven, na které nám dávají tipy jednotliví dovozci laků. Na doporučení společnosti Servind, dodavatele autoopravárenských laků Standox a komplexního vybavení autolakoven a karosáren, jsme navštívili lakovnu a karosárnu společnosti Jíša s.r.o. v pražské Libni. Průvodci nám byli Tomáš Nováček, vedoucí střediska lakovny a klempírny Jíša Autoservis, a Jan Pešata, ředitel divize Autoopravárenství společnosti Servind.

Tak jako u většiny úspěšných firem, i zde bylo nutné časem nejen rozšířit kapacitní možnosti, ale i zlepšit efektivitu karosářských a lakýrnických oprav vozidel. Dosavadní řešení nebylo efektivní, ani zcela ekonomické, a to kvůli neustálému transportu vozů do nasmlouvaných lakoven tam i zpět, nehledě na možná poškození při přepravě nebo i případné následné reklamace.

Nová lakovna do starého objektu

Průčelí areálu lakovny. Před rekonstrukcí byl stav objektu stejný jako u budovy jiného majitele v pozadí.
Obr. 1: Průčelí areálu lakovny. Před rekonstrukcí byl stav objektu stejný jako u budovy jiného majitele v pozadí.

Volba padla na samostatný objekt, který bylo nutno nejdřív zrekonstruovat (obr. 1). V daných prostorách sice dříve lakovna existovala, nesplňovala ale kritéria na moderní provoz. V zrekonstruovaném objektu tak našla domov karosárna (přestěhovaná z původního zázemí firmy), která byla nově rozšířena o autolakovnu.

Při rekonstrukci byly prostory upravovány tak, aby se do nich efektivně vešly veškeré potřebné technologie. Rovněž na základě doporučení specialistů na lakařské technologie společnosti Servind byl brán zřetel na optimální průchod opravovaného vozu lakovnou.

Kompletně průjezdné pracoviště

Na začátku je umístěna karosárna (odstrojení, karosářská oprava, rovnání karoserie na rovnacím rámu atd.), která je od lakovny oddělena (obr. 2).

V karosárně jsou základem dva podlahové karosářské rámy.
Obr. 2: V karosárně jsou základem dva podlahové karosářské rámy.
Centrální odsávání s ramenem Herkules a odsávání přípravných stání Termomeccanica GL integrované do obvodové zdi.
Obr. 3: Centrální odsávání s ramenem Herkules a odsávání přípravných stání Termomeccanica GL integrované do obvodové zdi.

Po provedení karosářských prací postupuje opravovaný vůz do prostoru lakovny, konkrétně na přípravná stání, kde se brousí, tmelí a aplikuje plnič. V dílně jsou k dispozici čtyři přípravná stání, z toho dvě mají aktivní odsávání, která pocházejí od společnosti Termomeccanica GL. Z důvodu prostorových omezení a s ohledem na proces nemohlo být využito podlahové odsávání, proto zde vzniklo po domluvě s panem Jíšou odsávání chytře integrované do dolní části obvodové zdi. Zpětný přívod vzduchu je instalován v horní části zdi. Přípravná stání jsou dále osazena centrálním odsáváním s ramenem Herkules. Rameno pohodlně obsáhne více pracovišť a při broušení není potřeba napojovat brusky na mobilní vysavač a pohybovat se s ním mezi auty. Z důvodu úspory místa bylo centrální odsávání s ramenem rovněž zakomponováno do niky ve zdi (obr. 3).

Jedno z přípravných stání je osazeno sušicí technologií Symach, která pro sušení využívá katalytickou reakci plynu (obr. 4). Díky tomu dochází k rychlejšímu schnutí tmelu či plniče.

Obr. 4: Katalytické sušení Symach.
Obr. 5: Zabudovaná míchárna.
Obr. 5: Zabudovaná míchárna.
Obr. 6: Účelně řešený „příruční“ sklad, který nezabírá prostor karosárny.

Za zmínku stojí rovněž chytře umístěná kompresorovna, která využila původní místnost (na první pohled nesmyslně nalepenou) na obvodové zdi vně budovy. Díky tomu kompresorovna nezabírá místo v lakovně samotné a rovněž se tím eliminuje hluk z ní.

Stejně tak je na protilehlé stěně lakovny zakomponována za obvodovou zdí míchárna, kde najdete nejpokrokovější řadu německých autoopravárenských lakovacích materiálů Standoblue (obr. 5).

V sousedících prostorách našly místo mobilní vozíky a organizéry dílů demontovaných z opravovaných aut. Nepřekážejí tak v dílně, nepráší se na ně, přispívají k pořádku a chrání demontované díly před případným poškozením. Po ruce zde jsou rovněž plničky klimatizace nebo frekventované velikosti náhradních kol pro rychlou manipulaci s opravovanými vozy (obr. 6).

Cesta opravovaného auta u Jíša Autoservis

V areálu je jako první příjem oprav, kde se sepisuje zakázka se zákazníkem, provede se důkladná obhlídka poškození a vozidlo se nafotí pro pojišťovnu. Celkově je pro potřeby prokázání opravy po celou dobu prováděna její důkladná průběžná fotodokumentace. To usnadňuje odsouhlasení škodní události a následnou likvidaci pojišťovnou.

Po přípravě jsou všechna vozidla před lakováním pečlivě zakryta ochrannou fólií (obr. 7).

 Na čistotu se klade velký důraz. Zde je vidět zakrytí vozidel před lakováním. Vozy vpravo jsou již připraveny na následné lakování v boxech.
Obr. 7: Na čistotu se klade velký důraz. Zde je vidět zakrytí vozidel před lakováním. Vozy vpravo jsou již připraveny na následné lakování v boxech.
Dva průjezdné lakovací boxy Saicozero.
Obr. 8: Dva průjezdné lakovací boxy Saicozero.

Auto z přípravného stání pokračuje do jednoho ze dvou průjezdných lakovacích boxů (obr. 8). Lakovací boxy Saicozero se díky rekuperaci vyznačují nízkou spotřebou plynu, příkon hořáku si vystačí s 30 kW oproti 300 kW u standardních lakovacích kabin. Díky tomu se zde mohli připravit na případnou krizi s dodávkami plynu a napojili jednu z kabin na propanbutanové lahve.

Obr. 9: Prostor lakovny je dokonale využit. Na stěnách najdete účelně rozmístěné panely s test kartami nejběžněji lakovaných odstínů, zde třeba i vedle ovládacího panelu lakovacích boxů.

Po nalakování pokračuje do čistého prostředí „finiše“, kde se řeší případné drobné defekty v laku po lakování. Pokud je potřeba opětovné nastrojení nebo kalibrace asistenčních a bezpečnostních systémů opravovaného vozu, lze ho poslat opět na karosárnu. Zpátky se již nevrací původní cestou, ale projíždí do karosárny venkem okolo budovy. Nedochází tak k protisměrnému pohybu vozu lakovnou zpět do karosárny.

Obr. 9: Prostor lakovny je dokonale využit. Na stěnách najdete účelně rozmístěné panely s test kartami nejběžněji lakovaných odstínů, zde třeba i vedle ovládacího panelu lakovacích boxů.
Obr. 10: Kalibrační pracoviště ADAS.
Obr. 11: Tomáš Nováček, vedoucí střediska lakovny–klempírny společnosti Jíša Autoservis.

Za zmínku stojí pracoviště pro kalibraci všech asistenčních a bezpečnostních systémů (ADAS). Toto pracoviště je v dnešní době nutností i pro nezávislé lakovny a karosárny. Jak jsme si během návštěvy všimli, běžně se zde vyměňují i čelní okna (obr. 10).

Za lakovnu a karosárnu je zodpovědný specializovaný manažer a vedoucí střediska Tomáš Nováček (obr. 11), který koordinuje veškeré práce v nich. Pan Nováček je ve firmě od ukončení školy dodnes a postupně pracoval na nejrůznějších pozicích.

Komunikace jako základ

Při reportáži se nám líbilo, že komunikace probíhá i přes technologie typu Teams, kdy se nemusí ztrácet čas přejížděním do sídla společnosti. Rovněž zajímavá nám přišla ranní a následně také odpolední „vizita“, což jsou vlastně názvy pro porady k prováděným pracím. Tedy operativní projití, co je v daném dni plánováno a co kdo má udělat. A na konci dne se vše vyhodnotí a připraví se požadavky na další den, třeba na náhradní díly.

Josef Jíša, zakladatel společnosti Jíša Autoservis s.r.o. Rozmanitost oborů, které ve svých dceřiných společnostech obsáhne, jeho dosažené úspěchy, vize i unikátní vedení společnosti jsou natolik zajímavé, že vám tuto osobnost představíme v samostatném článku.

ZDE si můžete stáhnout tento článek v PDF.

Tento článek najdete v časopisu AutoEXPERT vydání č. 4/2024.

Další články