alternativní paliva

Tentokrát zazní odpovědi nejen v obecné rovině, ale dozvíte se konkrétní informace ze související infrastruktury nebo třeba