chladicí okruh

V současnosti existují již tak detailní analytické metody, že se dá ze vzorku každé nemrznoucí směsi určit,
Expanzní ventil plní v chladicím okruhu funkci škrticího elementu, který jej rozděluje na vysokotlakou a nízkotlakou