eratech

Recyklace je v tomto případě technologicky velice složitá, nejvhodnějším řešením je znovuvyužití a recirkulace.