filtrace

Spalování vodíku v palivových článcích představuje mimo jiné i výzvu v zajištění potřebné čistoty přiváděného vzduchu. Společnost
Kabinový filtr je komponenta, kterou byste ve vozidlech svých zákazníků měli měnit minimálně jednou ročně .