laser

Revoluční laserové svařování přináší nová rizika a odpovědnost, zejména pokud jde o bezpečnost při svařování.
Elektromobily vyžadují specifické opravárenské zákroky. Jedním z nich jsou i opravy kontaktů.
S narůstajícím zájmem o technologii laserového svařování přicházejí zároveň opodstatněné otázky, zda je tato metoda opravdu