legislativa

Rozhovor - zpřísnění emisních limitů pro nákladní vozidla a autobusy.
Nadále však přetrvávají obavy z realizovatelnosti a dopadů některých technických požadavků
Rozhovor - podíváme se na přístup k datům generovaným vozidly a vzdálenou diagnostiku, a to rovněž v souvislosti
Požádali jsme zástupce Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM) o shrnutí stávajícího stavu v oblasti měření emisí
Elektromobilita s sebou logicky nese potřebu hybridní automobily a elektromobily opravovat, a tedy mít na trhu