metody měření

Konfigurace řídicích jednotek (4). V tomto pokračování téma konfigurace uzavřeme. Zabývat se budeme zejména praxí.
Tentokrát jsem měl možnost detailně vyzkoušet další ze systémů od výrobce SECONS, a to BimCOM, určený
Konfigurace řídicích jednotek (3). Detaily o vyčtení konfigurace z řídicí jednotky a v tomto díle změna
Konfigurace řídicích jednotek(2). Seznamujeme s vývojem diagnostiky vozidel od počátku až do současnosti a představujeme známé i
Konfigurace řídicích jednotek (1). Vývoj diagnostiky vozidel od počátku až do současnosti.
Akční členy (2). Představujeme známé i méně známé postupy při zjišťování závad prostřednictvím aplikací nebo
Akční členy (1). Začneme rozebírat problematiku výstupů řídicích jednotek, tedy akční členy.
Měřené hodnoty – zobrazení měřených hodnot v diagnostické aplikaci.
Měřené hodnoty – dekódování. Přibližujeme náročný vývoj nejmodernějších diagnostických součástí – softwaru i hardwaru.
Měřené hodnoty – datová komunikace. Dokončíme datovou komunikaci mezi diagnostickým testerem a řídicími jednotkami
Měřené hodnoty – „live data“. Informace v této části seriálu by tak měly být užitečným zdrojem