osciloskopická diagnostika

Popíšeme zařízení, které ze signálu otáček dokáže vygenerovat referenční značku pro potřeby osciloskopické diagnostiky.
Školení: Logická diagnostika, Osciloskopická diagnostika 1 a Základy elektrotechniky pro automechaniky.