podvozek

Vliv elektrického pohonu vozidel na technologii pro vzduchové odpružení.
eobvyklý hluk při jízdě přes nerovnosti, vibrace nebo chvění volantu. Že je s podvozkem vozidla něco v nepořádku,
Podívejte se na postup opravy často opomíjené příčiny hlučnosti podvozku – vadného uchycení stabilizátoru.
Přiblížíme konstrukční řešení nejnovější podvozkové platformy e-GMP a zároveň se dotkneme možnosti oprav karoserie elektromobilů této
Tam, kde konvenční přístup obvykle spoléhá na čepy, používá Face Spline ozubení na přední straně kloubu.
Vyvažování kol není nijak složitá záležitost. Jinou kapitolou je ale odstraňování vibrací kol po předchozím správném
Praktické zkušenosti s vibracemi, a jak celou problematiku řešit, rozebírá v navazujícím dílu Petr Kunzl ze společnosti
Technické školení je skvělá věc. A neplatí to jen pro ty, kteří jsou školeni. Stejně tak
Tohle přece dávno víte… (5). Základní parametry a postupy měření geometrie podvozku zná asi každý.
Měření geometrie podvozku klasickým způsobem zná asi každý ale i zde jde pokrok velmi rychle dopředu.
Tohle přece dávno víte…(4)- pomocné hodnoty, nad jejichž významem už leckdo zaváhá.