školení

Vypisujeme další termíny školení autodiagnostiky se školitelem Jakubem Mejzlíkem ze společnosti Auto MERCIA a.s.
vám všem známý školitel Vladimír Durlej, technický zástupce a lektor odborných a technických školení VA SKF
Spolupracujeme také s diagnostickým centrem chrudimské společnosti Auto MERCIA, a. s. Školitel, vám známý špičkový diagnostik Jakub