specifikace acea

Seznámíme vás s novými viskozitními třídami a klasifikacemi motorových olejů, které reagují na evoluci spalovacích motorů.
Standard ACEA 2021 nově specifikuje výkonové specifikace motorových olejů pro spalovací motory vozidel.