technická kontrola

Všechny údaje o autě můžete získat přes Portál dopravy, Portál občana, portál dataovozidlech.cz a aplikaci eTechničák.
Požádali jsme zástupce Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM) o shrnutí stávajícího stavu v oblasti měření emisí