vysokonapěťové

Cena trakčního akumulátoru elektromobilu tvoří velmi významný podíl na celkové ceně vozu. Je přirozené očekávat,