Z praxe: Výměna uchycení stabilizátoru

Ve spolupráci se specialisty společnosti ZF se podíváme na postup opravy často opomíjené příčiny hlučnosti podvozku – vadného uchycení stabilizátoru.

Hluk přicházející z oblasti nápravy je často obtížné lokalizovat. Mnoho různých součástí v nápravě osobního vozu často činí rychlou a spolehlivou diagnostiku časově náročným procesem. První věcí, kterou je třeba na nápravě zkontrolovat, je její zavěšení, stabilizátory, spojovací tyče a kulové čepy včetně jejich uložení. Stabilizátor je díl nápravy, který bývá při odstraňování hlučnosti často přehlížen. Skřípavé zvuky při jízdě na hrbolatých silnicích nebo při zatáčení a případné vibrace kol mohou naznačovat opotřebení nebo jiné závady v uchycení, silentblocích nebo pouzdrech stabilizátoru. Pokud jste zde problém zjistili, výměna uchycení stabilizátoru za nové pomůže nežádoucí hlučnost odstranit.

Poznámka: Diagnostiku podvozku provádějte na plošinovém zvedáku. Tím zajistíte, že nedojde k falešnému hlukovému projevu nebo k jeho potlačení jako při uvolnění nápravy na dvousloupovém zvedáku.

Postup výměny uchycení stabilizátoru

Nezapomeňte, že je třeba dodržovat montážní postupy výrobce vozidla a také v nich uvedené bezpečnostní pokyny. Veškeré práce musí provádět vyškolený odborník. Použité obrázky a postup popsaný v tomto článku se mohou lišit v závislosti na výrobci vozidla a konstrukci nápravy.

Obr 1: Demontáž šroubů držáku stabilizátoru:
1. Zvedněte a zajistěte vozidlo.
2. Sejměte spodní kryt motoru (pokud je namontován).
3. U vozidel s xenonovými světlomety také odpojte táhlo od snímače polohy karoserie.
4. Vyšroubujte šrouby uchycení stabilizátoru a odstraňte pouzdro a pryžové díly.
Obr 2: Demontáž upevňovacích šroubů stabilizátoru:
5. Uvolněte a odstraňte šrouby stabilizátoru na tyčích stabilizátoru (táhlech stabilizátoru).
6. Stabilizátor důkladně očistěte.

Poznámka: V závislosti na konstrukci mají některé držáky stabilizátoru navíc manžety. Ty se mohou při montáži poškodit, pokud z nich neodstraníte nahromaděné nečistoty.

Obr 3: Některé držáky stabilizátoru mají manžety:
7. Stáhněte manžety (podle konstrukce) přes stabilizátor. Zapamatujte si jejich umístění a polohu.
Obr 4: Instalace silentbloku do držáku:
8. Do pouzdra stabilizátoru umístěte silentbloky.
Obr 5: Utažení šroubů pouzdra předepsaným momentem:
9. Přesuňte stabilizátor do montážní polohy a utáhněte šrouby pouzdra předepsaným utahovacím momentem.
10. Vložte upevňovací šrouby stabilizátoru a utáhněte je předepsaným utahovacím momentem (viz obr. 2).

Poznámka: Vždy používejte nové samozajišťovací matice a šrouby pro spolehlivou opravu.

11. Zkompletujte vozidlo.

12. U vozidel s xenonovými světlomety připojte táhlo snímače polohy karoserie a případně seřiďte světlomety.

13. Namontujte spodní kryt motoru.

14. Proveďte testovací jízdu.

Poznámka: Při testovací jízdě věnujte pozornost zejména ovládání vozidla při zatáčení a naslouchejte neobvyklým zvukům.

Při zpracování bylo použito materiálů společnosti ZF.

Další články