Diagnostika systému AVS v praxi

Systémů upravujících funkce ventilového rozvodu pro zlepšení charakteristiky spalovacího motoru vzniklo již několik. Příkladem takového řešení je systém proměnného zdvihu ventilů vyvinutý automobilkou Audi a označovaný zkratkou AVS (Audi Valvelift System). Podívejme se společně na praktickou stránku fungování systému, který umožňuje dvourozsahovou změnu zdvihu otevření výfukového ventilu za účelem lepšího využití směsi při jejím spalování ve válci, a tím i zvýšení výkonu motoru a snížení spotřeby paliva.

Pokud jde o teorii řešení, je patent německého koncernu na zvýšení točivého momentu motoru relativně jednoduchý. Automobilka dosáhla svého cíle zavedením zcela nové konstrukce vačkové hřídele. Změny zdvihu výfukových ventilů se dosahuje použitím vačkových pouzder (obr. 1), která mají vedle sebe dva vačkové profily, a to pro malý i velký zdvih ventilu.

Písty elektromagnetických seřizovačů (viditelné v horní části fotografie) umožňují pohyb vačkového pouzdra a změnu profilu vačky.
Obr 1: Písty elektromagnetických seřizovačů (viditelné v horní části fotografie) umožňují pohyb vačkového pouzdra a změnu profilu vačky.

Zjednodušený princip funkce

Vačková pouzdra se mohou pohybovat v ose vačkové hřídele (podél její vnitřní drážky) a jejich pohyb je řízen dvojicí elektromagnetických seřizovačů s rychlou odezvou. Součástí systému AVS je také kontrolní algoritmus, který prostřednictvím řídicí jednotky motoru předem testuje správnou funkci komponentů analýzou jak mechanických faktorů (např. blokování volného pohybu vačkového pouzdra), tak spolehlivosti řídicích signálů.

Chybové kódy

Při ověřování příčin případných poruch systému AVS je nutné nejprve zjistit obsah paměti závad řídicí jednotky motoru.

V rámečku najdete seznam možných kódů systému proměnného zdvihu ventilů pro jednotlivé válce (označené F366 až F373). U jednotek 2.0 TFSI jsou pro každý ze čtyř válců dva elektromagnety. Jak je uvedeno výše, jeden je zodpovědný za změnu vačkového profilu z malého na velký zdvih, zatímco druhý seřizovač realizuje změnu ze zdvihu velkého na malý. Řídicí jednotka motoru může identifikovat závadu v konkrétním seřizovači a přiřadit těmto závadám specifický chybový kód podle seznamu chyb definovaných automobilkou.

Elektromagnetický seřizovač (A) prvního válce F366

  • Kód závady: P11A1 00 – elektromagnetický seřizovač (A) válce č. 1: elektrická závada, přerušení elektrického obvodu seřizovače.
  • Kód závady: P11A2 00 – elektromagnetický seřizovač (A) válce č. 1: nesprávný signál.

Pokud Vás článek zaujal a přejete si pokračovat v jeho přečtení, přihlaste se.


Tento článek je přístupný pouze pro předplatitele Logo

Koupit předplatné

Máte už předplatné? Přihlásit se.

Další články