E-paliva – budoucnost, či slepá ulička?

Zásadní výhodou tzv. e-paliv oproti elektromobilům je možnost alespoň částečného využití stávající distribuční sítě namísto nákladného budování dobíjecích stanic. Jak jsou tato paliva ve světě ale ve skutečnosti rozšířená a jak snadno je lze připravit, vám napoví text Olgy Pleyer, absolventky Ústavu technologie ropy a alternativních paliv VŠCHT v Praze a relativně čerstvé zaměstnankyně společnosti CLASSIC Oil.

Zatímco již desítky let probíhají řady výzkumů alternativních paliv, komerčně se stále nejvíce využívají tradiční konvenční fosilní paliva nebo jejich směsi s nízkým obsahem biopaliv. V České republice se podle posledních údajů z roku 2022 celková spotřeba pohonných hmot oproti roku 2021 zvýšila o 2,1 % a dosáhla 8,2 miliardy litrů, z toho největší podíl připadá na motorovou naftu, která tvoří 76,5 % z celkového objemu. Celosvětově ale nejsme připraveni na rozsáhlé využívání alternativních paliv, navíc tato paliva stále čelí řadě nezanedbatelných problémů, například:

  • u vodíku by bylo nutné vybudovat zcela novou distribuční síť;
  • využívání amoniaku je spojeno s bezpečnostními riziky, zejména s jeho vysokou toxicitou a nedostatečnými spalovacími vlastnostmi;
  • alkoholy mají nižší výhřevnost než konvenční paliva, což v praxi znamená jejich vyšší spotřebu atd.

Současná dostupnost a míra využití alternativních paliv navíc nejsou dostatečné k dosažení vytyčených cílů na snížení emisí skleníkových plynů a přiblížení se k tzv. uhlíkové neutralitě.

Pokud Vás článek zaujal a přejete si pokračovat v jeho přečtení, přihlaste se.


Tento článek je přístupný pouze pro předplatitele Logo

Koupit předplatné

Máte už předplatné? Přihlásit se.

Další články