Projekt vzdělávání v elektromobilitě

Certifikovaná školení pro opravy elektrovozidel.

Společný koncept partnerů:
 • AutoEXPERT Academy, (Autopress, s. r. o.)
 • VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh

AutoEXPERT ACADEMY (Společnost Autopress, s. r. o.)

 • Žadatel o licenci a zastřešující subjekt celého projektu
 • Administrativní správce celého projektu
 • Odpovědnost za propagaci projektu a nábor účastníků školení
 • Marketingová podpora, komunikace s partnery projektu (dovozci vozidel, leasingové společnosti, pojišťovny, atd.).

VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh

 • Odborný garant za oblast automobilní techniky a elektrotechnickou oblast malého napětí (MN– 50V) a nízkého napětí (NN-1000V) v rámci konceptu
 • Vytvoření vzdělávacích materiálů v oblasti automobilní techniky a elektrotechniky
 • Výuka v dílnách, zajištění výukových pomůcek (elektromobily, hybridní vozidla, akumulátory)
 • Přezkušování účastníků
 • Ubytování účastníků

Co autoopravárenský provoz potřebuje

1 – Zákazník, motorista, řidič

2 – Osoba odpovědná za elektrické zařízení

3 – Osoba poučená §4

4, 5 – Osoba školená

6 – Osoba znalá §6, §7

Osoba odpovědná za elektrické zařízení

Činnosti:

 • Zajišťuje přístup ke správným pracovním postupům
 • Deleguje odpovědnost za pracovní činnosti
 • Odpovídá za systém BOZP
 • Zajišťuje kvalifikaci personálu
 • Zajišťuje dostupnost potřebného vybavení

Požadavek na odbornost:

 • Není definován, ale doporučuje se osoba poučená §4

Nabízíme

Co:

 • proškolení pro získání osvědčení dle §4 N.V. 194/2022 Sb.

Jak:

 • víkendový kurs (pátek, sobota), završený závěrečnou zkouškou

Kde:

 • Praha
 • Chrudim
 • Zábřeh na Moravě

Za kolik:

 • 9 500 Kč bez DPH

Osoba školená

Činnosti:

 • provádí běžné servisní práce, které se netýkají vysokonapěťové soustavy.
 • jsou to všichni zaměstnanci, kteří mohou ve firmě s elektrickým autem přijít do kontaktu a nějak s ním manipulovat, tedy např.:
  • mechanici
  • přijímací technik
  • řidič odtahovky
  • prodejce nových či ojetých vozů, atd.

Požadavek na odbornost:

 • absolvování on-line školení a na jeho konci úspěšné složení testu

Nabízíme

Co:

 • proškolení pro získání osvědčení pro osobu školenou.

Jak:

 • on-line školení završené závěrečným testem

Kde:

 • on-line

Za kolik:

 • 2 000 Kč bez DPH

Osoba poučená (§4 N.V. 194/2022 Sb.)

Činnosti:

 • provádí práce na systémech, které jsou pod napětím NN
 • stanovuje MPP (minimální preventivní program, tedy standard) pro místní pracoviště

Požadavek na odbornost:

 • ukončené elektrotechnické vzdělání (SO, ÚSO, VŠ)
 • složení příslušných zkoušek dle nařízení vlády 194/2022 Sb.
 • pravidelné přezkušování

Nabízíme

Co:

 • získání elektrotechnického vzdělání dle NSK
 • proškolení pro získání osvědčení dle §6 N.V. 194/2022 Sb.

Jak:

 • roční dálkové studium na VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh

Kde:

 • Zábřeh na Moravě

Za kolik:

 • 55 000 Kč bez DPH v případě, že osoba nemá elektrotechnické vzdělání

Popis projektu

 • Projekt má za cíl vybudovat vzdělávací platformu pro vzdělávání pracovníků v autoopravárenství (značkového i neznačkového) pro oblast elektromobility.
 • Absolventi vzdělávacího programu získají potřebné vzdělání v oblasti různých napěťových systémů moderních vozidel a dále získají potřebnou kvalifikaci pro opravy těchto vozidel dle aktuálně platné legislativy: Zákon 250/2021 Sb., N.V.194/2022 (nástupce vyhlášky 50/1978 Sb).
 • Součástí projektu je rovněž rozšiřování informací o elektromobilitě mezi odbornou veřejností prostřednictvím odborného časopisu AutoEXPERT a rovněž prostřednictvím prodeje odborných publikací z vydavatelství Vogel.
 • Projekt má dále za cíl vytvořit pro subjekty na trhu (pojišťovny, leasingové společnosti, servisní sítě) koncept pro certifikaci jejich partnerských dílen pro oblast elektromobility.

Koncept podléhá kvalifikačním požadavkům na obory:

 • Autoelektrikář elektropohonů silničních motorových vozidel (kód: 26-095-H)
 • Autoelektrikář elektrických systémů silničních motorových vozidel (kód: 26-096-H)
 • Autoelektrikář montáže elektrické výbavy silničních motorových vozidel (kód: 26-097-H)

Vize

 • Vytvořit kvalitní platformu pro vzdělávání a kvalifikační přípravu odborníků pro oblast elektromobility. Výrobci vozidel totiž očekávají až 60% nárůst prodejů hybridních vozidel a elektromobilů do roku 2030.
 • Neprodávat potvrzení, ale poskytnout důkladné odborné vzdělání.

Koncept je definovaný v národním systému kvalifikací, více viz odkaz ZDE.