Školení v nové oblasti: Pojišťovnictví

Naše vzdělávací platforma AutoEXPERT Academy nabízí semináře z mnoha oblastí autoopravárenství – diagnostiky, mechaniky vozidel, elektromobility i managementu. K posledně jmenované skupině brzy přidáme další specializaci, a tou bude pojišťovnictví. Na co se v rámci těchto nových seminářů zaměříme, přiblíží Petr Schütz, lektor ze společnosti Klobal.

Společnost Klobal již několik let nabízí školení v oblasti pojišťovnictví se zaměřením na likvidaci pojistných událostí na vozidlech. Při těchto školeních se probírá mnoho témat, která jsou pro účastníky velmi přínosná. Diskutovaná témata a informace otevírají mnohdy obzory i pro ty, kteří se cítí být v této oblasti pevní v kramflecích.

Doposud probíhala školení cíleně jako součást vzdělávacího procesu specialistů po nehodách v rámci sítí autorizovaných opraven konkrétních značek vozidel. Po domluvě s časopisem AutoEXPERT bude nabídka seminářů rozšířena i pro další subjekty nebo osoby z autorizovaných či nezávislých servisů. Toto školení bude probíhat jako součást školicích běhů vzdělávací akademie pod záštitou zmíněného časopisu. V několika pokračováních postupně nastíníme některá témata. A na jaká se můžete těšit?

Kde můžete uplatnit škodu (HAV, POV, ČKP)

Uplatnit škodu smíte jen u jedné pojišťovny, ale u které? Máte totiž více možností než jednu, zde si formou otázek a odpovědí ukážeme, kde je možné škodu nahlásit a nároky uplatnit.

Právní předpisy a judikatura v pojišťovnictví

Kolem pojišťovnictví a provozu vozidel máme mnoho zákonů a vedle nich i mnoho soudních sporů a z nich vyplývajících rozhodnutí, tzv. judikaturu. Projdeme si výčet zákonů a souvislostí.

Příklad judikatury ÚS k náhradnímu vozidlu u TŠ

V roce 2021 vydal Ústavní soud rozhodnutí ohledně náhradního vozidla při totální škodě vozidla. Na to okamžitě reagovala i ČNB a očekává od pojišťoven mnoho opatření, jakých?

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen. Všichni samozřejmě potřebují vědět, jaká jsou jejich práva a povinnosti v systému povinného pojištění odpovědnosti za škodu. Jakou roli v tom hrají jednotlivé pojišťovny, ČKP a např tzv. škodní zástupce?

Nehoda v ČR: policie, nebo záznam o dopravní nehodě?

Jaké jsou znalosti řidičů po nehodě, kdy volat policii nebo kdy stačí vyplnit společný záznam o dopravní nehodě? Má příjezd hasičů k nehodě vliv na systém bonus/malus? To si řekneme v této části.

Asistenční služby: kdy je oceníte, kdy si dát pozor

Asistenční služby, stejně jako pojistnou smlouvu oceníte, až teprve když se něco stane. V rámci tématu „prožijete“ jeden příběh z dovolené v Chorvatsku. Podíváme se rovněž, jak dopadla kontrola vozidla po opravě, když byl klient uloven lovcem nehod.

Trestněprávní odpovědnost viníka nehody

Víte, kolik dnů maximálně může být poškozený v pracovní neschopnosti, aby viník nehody nebyl obviněn z trestného činu ublížení na zdraví? Mnoho z nás si tuto odpovědnost nepřipouští. Existuje však sled možných opatření a chování, která mohou otevřít cestu k mimosoudnímu vyrovnání nebo v horším případě alespoň snížit trest.

Nehoda v zahraničí a právo místa nehody

Jak odlišné mohou být zákony mimo ČR? Příběh ohnuté registrační značky z Londýna může dát odpověď.

Jaké jsou povinnosti pojistitele, pojištěného?

Projdeme si povinnosti pojistitele i pojistníka, a to i v oblasti hlášení škody.

Prohlídky vozidel, parciální nebo totální škoda?

Jaký je rozdíl mezi parciální a totální škodou? Jak se určuje obvyklá cena vozidla? Jak funguje burza vraků? Odpovědi na všechny tyto otázky se dozvíte v této prezentaci.

Pokud vás zajímá něco, co jste zde nenašli, budeme rádi za zpětnou vazbu na e-mail schutz@klobal.cz.

Tento článek najdete v časopise AutoEXPERT vydání č. 12/2023.

Další články