Novinky s Euro 7

10. 11. 2023

Sdružení automobilového průmyslu dlouhodobě usiluje o takovou podobu emisní normy Euro 7, která udrží na trhu širokou paletu dostupných modelů vozidel, o které zákazníci skutečně stojí, a která současně bude mít i reálné přínosy pro životní prostředí. Potěšující je proto výsledek hlasování Evropského parlamentu, který potvrdil pozici výboru pro životní prostředí a který je zlepšením původního návrhu Evropské komise. Nadále však přetrvávají obavy z realizovatelnosti a dopadů některých technických požadavků, například navýšení požadavků na novou palubní diagnostiku vozidel či další zpřísnění emisí z otěru z brzd a pneumatik.

„I s ohledem na protichůdné názory v Evropském parlamentu je zapotřebí ocenit kompromis, pro jehož podporu dokázal hlavní zpravodaj, pan europoslanec Alexandr Vondra, získat potřebnou většinu. Přijatý text považujeme za výrazné zlepšení původního návrhu Evropské komise,“ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

Původní text by vedl k neúměrným nákladům v automobilovém průmyslu a k odklonu investic od přechodu na bezemisní mobilitu a zároveň ohrožoval výrobu menších a levnějších vozidel. Přes to všechno by byl přínos pro životní prostředí velmi omezený. Skutečného zlepšení lze jednoduše dosáhnout nahrazením starších vozidel novými modely s aktuální normou Euro 6/VI, a to v kombinaci s přechodem na elektrifikaci vozového parku.

Sdružení automobilového průmyslu věří, že má smysl zabývat se novými požadavky normy, jako jsou emise z otěru brzd a pneumatik, protože ty jsou relevantní i pro elektrická vozidla a v budoucnu zůstanou posledními zdroji emisí z vozidel. V této souvislosti je důležité zdůraznit pokrok, který výrobci dosáhli při snižování emisí znečišťujících látek ze silniční dopravy. Popisovat vozidla Euro 6/VI jako „vysoce znečišťující“ je zcela nepravdivé tvrzení. Od první normy Euro do normy Euro 6 došlo k reálnému snížení emisí z vozidel více než o 90 %.“

Obavy z některých technických parametrů aktuální podoby normy nicméně nadále přetrvávají. Proto před nadcházejícím závěrečným vyjednáváním mezi Radou členských států a Evropským parlamentem o finální podobě textu apelujeme na legislativce, aby nadále pečlivě vážili technickou náročnost a realističnost jednotlivých parametrů vs možné přínosy a negativa pro uživatele i společnost. Snahou by mělo být podpořit zodpovědný a vyvážený přístup a přijmout takovou podobu normy Euro 7, která nebude klást zbytečné překážky českému, ale ani evropskému autoprůmyslu na cestě k dosažení již tak ambiciózně nastavených cílů v oblasti dekarbonizace (zákaz prodeje spalovacích motorů v roce 2035) a pomoci tak udržení konkurenceschopnosti autoprůmyslu v globální konkurenci.

www.autosap.cz

Další články