Profesní dny 2023 pro studenty

27. 6. 2023

Společnost Porsche Česká republika pozvala ve dnech 7. až 15. června 2023 do své Tréninkové akademie v obci Zlatníky-Hodkovice studenty středních odborných škol z celého Česka na Profesní dny 2023. Cílem této akce bylo mimo jiné motivovat budoucí uchazeče o zaměstnání a rozšířit povědomí o značkách koncernu Volkswagen a úrovni jejich služeb. Největší importér automobilů do České republiky dlouhodobě podporuje vzdělávání studentů středních a učňovských škol zaměřených na automobilové obory. Porsche Česká republika je například hlavním partnerem soutěže Autoopravář Junior a studenty motivuje k vynikajícím studijním výsledkům programem QHERO v rámci jedinečného projektu Best Employer.

Loni otevřená Tréninková akademie společnosti Porsche Česká republika hostila v uplynulých dvou týdnech sedmidenní akci Profesní dny 2023 určenou pro studenty středních škol s výukou automobilových oborů. Pozvání přijalo celkem třináct škol, které do obce Zlatníky-Hodkovice nedaleko Prahy vyslaly 353 studentů. Atraktivní celodenní program pro ně připravilo 8 až 10 školitelů společnosti Porsche Česká republika za spolupráce zástupců 16 servisních partnerů.

„Profesní dny 2023 předčily naše očekávání. Pro tuto akci jsme v naší nové Tréninkové akademii Zlatníky koncipovali několik stanovišť, na nichž jsme mladým studentům škol z celé České republiky poutavou a zábavnou formou prezentovali naši nejmodernější techniku, kterou si mohli také vyzkoušet,“ říká Jan Špinar, vedoucí poprodejních služeb společnosti Porsche Česká republika, a dodává: „Studenti se mohli seznámit se specifiky práce automechanika, autoelektrikáře, autotronika nebo karosáře a také navázat cenné kontakty pro budoucí profesní uplatnění v naší autorizované servisní síti. Profesními dny chceme totiž motivovat budoucí uchazeče o zaměstnání a vytvářet silné vazby mezi absolventy odborných škol a naší autorizovanou servisní sítí.“

Teorie i praxe

Celodenní program akce Profesní dny 2023 zahrnoval různé činnosti a praktické ukázky na interaktivních stanovištích věnovaných odborným a profesním tématům od vysokonapěťové techniky v oblasti elektromobility přes opravy karoserií až po originální příslušenství Volkswagen a konektivitu nebo různým úkolům a hrám včetně jízdy zručnosti na elektrické koloběžce. Statickou prezentaci modelů a produktů doplňovala možnost zkušební jízdy se školitelem v elektromobilech Volkswagen ID.3 a ID.4. Studenti získali také informace o pracovních místech od zástupců servisních partnerů a vyzkoušeli si poskytování první pomoci.

Na odborném stanovišti se zaměřením na karoserie rozpoznávali studenti jednotlivé materiály a vyráběli dárkové předměty – otvíráky na lahve. Na stanovišti věnovaném originálnímu příslušenství a konektivitě si studenti vyzkoušeli po prezentaci produktů jejich praktickou montáž a seznámili se s různými on-line funkcemi vozu. Svůj prostor měla i vysokonapěťová technika. Zde mohli studenti uplatnit své znalosti při poznávání dílů a dovednosti při výrobě „domácího“ elektromotoru.

Motivační program QHERO

Výhodu na Profesních dnech 2023 měli studenti, kteří jsou zapojeni do motivačního programu QHERO, jímž společnost Porsche Česká republika podporuje aktivní studenty. Každý účastník s uživatelským účtem QHERO obdržel do aplikace ve svém mobilním telefonu orientační mapu s jednotlivými stanovišti, na nichž sbíral body za absolvované aktivity. Za získané body si studenti odnesli věcnou odměnu, například batoh Audi, tričko Audi quattro, čtyřdílnou sadu kleští nebo sluchátka SEAT.

Společnost Porsche Česká republika se svou dlouhodobou podporou učňovského školství v České republice cíleně zasazuje o to, aby studenti automobilových oborů získávali kvalitní odborné vzdělání na základě propojení teorie a praxe, které zohledňuje nejnovější trendy a využívá nejmodernější technologie. Kromě partnerství se soutěží Autoopravář Junior realizuje společnost Porsche Česká republika také projekt „Best Employer“ s motivačním programem pro studenty QHERO.

Sledujte na:

Další články