Trasovací software pro nákladní dopravu

16. 7. 2023

Práci dispečerů logistických společností nově ulehčí pokročilý trasovací software. Na jeho vývoji spolupracovali odborníci z Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství VUT s brněnskou společností Wereldo.com, která bude software komerčně využívat.

V současné době musí logistické společnosti pro plánování tras nakupovat mapové podklady a dojde-li ke změně, pak i jejich aktualizace. Nejvhodnější trasa se vybírá podle počtu kilometrů a zkušeností dispečera, který ví, kam může kamion poslat a kde naopak neprojede, například kvůli nízkému podjezdu nebo mostu s malou nosností. Běžná navigace, která končí úrovní osobních aut, neřekne: Pozor, v tomto místě je zákaz kamionové dopravy.

Optimální trasu neplánuje nový software podle počtu ujetých kilometrů, jak bylo doposud zvykem, ale podle celkové ceny přepravy. V ní hraje roli nejen vzdálenost, ale i čas, převýšení a další parametry. Matematických oříšků byla při vývoji softwaru celá řada. Odborníci například řešili i takzvané zakázané sekvence, tedy úseky, které jsou sice z dílčího pohledu průjezdné, ale jako celek už nikoliv. Výzvou bylo také nastavit systém tak, aby software nebrzdily složité výpočty, proto se využívá hierarchická struktura dat. Úplně dole jsou kompletní podklady a nad nimi pak další datové vrstvy. Kdyby se vše mělo po každé dílčí změně přepočítávat na onu základní úroveň, výpočet by trval dva dny a software by byl v praxi nepoužitelný. Pokud ke změně dojde, například zadáním nové „uzavírky“, systém sám umí určit, kam až změna zasáhne, a podle toho přepočítá jen příslušnou část.

Vývoj softwaru trval dva roky, zatím je připraven k použití pro logistiku v rámci České republiky. Společnost Wereldo.com si trasovací software od univerzity licencovala téměř za milion korun.

Projekt s názvem Pokročilý trasovací software pro různé druhy nákladních automobilů byl financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

www.fme.vutbr.cz

Další články