axalta

Výukové zařízení, které lakýrníkům umožňuje osvojit si správné návyky při aplikaci lakovacích materiálů pomocí virtuální reality.
Automobilová barvu roku Global Automotive Color of the Year 2024.